Nieuwsbrief nummer 80 mei 2020

Voorwoord van de voorzitter: Jaarwisseling

Ik hoop van harte dat het u allen goed gaat in deze coronatijd. De meesten van ons zijn op een leeftijd waarover wordt gesproken als behorend tot de risicogroep. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en proberen de adviezen van de overheid op te volgen, wat niet altijd meevalt. Het geeft een gevoel van vrijheidsberoving en dat juist in een periode waarin wij vijfenzeventig jaar bevrijding vieren. Het bestuur hoopt dat u goed door deze periode heen komt.
Ook wij hebben ons, wat betreft de activiteiten op de begraafplaats, drastisch moeten aanpassen. De rondleiding op 8 maart over ‘Vrouwen op Groenesteeg’ in het kader van de internationale vrouwendag kon nog net doorgaan, maar was voorlopig de laatste. Het bestuur vergadert per e-mail en whatsapp en de onderhoudsploeg kan haar werkzaamheden niet uitvoeren.
Daar staat tegenover dat de begraafplaats dagelijks open is, waar velen - we hebben de indruk meer dan in normale tijden - gebruik van maken. Alles ligt er prachtig bij en het weer is voortreffelijk. Komt u gerust eens een kijkje nemen op deze ‘oase van rust’.
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de plannen met betrekking tot de directe omgeving van de begraafplaats, waaraan onze bestuursleden Anneke Jesse en Matthijs Snouck Hurgronje hebben meegewerkt. Verder een overzicht van een aantal nieuwe verhalen die op onze website zijn verschenen onder de titel ‘Nader belichte personen’ en - onder voorbehoud - het programma voor de rest van dit jaar.

        

Projecten in de omgeving van de Historische begraafplaats Groenesteeg.

Singelparkbrug bij de Nieuwe Rijn
Vlak bij de Historische begraafplaats Groenesteeg wordt hard gewerkt aan verschillende projecten die met het Singelpark te maken hebben. Een daarvan is de nieuwe voetgangersbrug (Hapynionbrug) over de Nieuwe Rijn. Deze boogbrug heeft een lengte van ruim 25 meter met traptreden en verbindt de Kaarsenmakerstraat met het Veerplein.

Ontwerp Hapynionbrug

Lakenplein
Aan het Lakenplein moet nog heel wat gebeuren voordat het een ‘Lakenpark’ is geworden. Helaas zal het nog enige tijd duren voordat men het park zal aanleggen. Het Lakenplein dient nu nog voor een groot deel als parkeerplaats voor de mensen die bij de Meelfabriek aan het werk zijn. Maar het ontwerp is al klaar en ziet u hieronder.

Impressie van het toekomstige Lakenpark


Het Kaarsenmakerplein, Lakenplein en het Katoenpark vormen samen een park waarbij de Kaarsenmakersstraat later aan het projectgebied is toegevoegd. Het is de bedoeling dat je via de nieuwe voetgangersbrug en de Kaarsenmakersstraat het park benadert en dat het Lakenpark geen doorgang meer heeft voor gemotoriseerd verkeer naar de Oosterkerkstraat.


Voorlopig programma van de openstellingen voor 2020

Het is momenteel onzeker wanneer wij kunnen starten met onze rondleidingen en wanneer er in de aula lezingen kunnen worden gegeven. Wij zullen de richtlijnen van de overheid voor wat betreft dit soort activiteiten volgen. Ons voorlopig programma treft u hieronder aan. Wij zullen onze donateurs per e-mail informeren wanneer een start hiervan mogelijk is. In de volgende nieuwsbrief, die rond 1 september zal verschijnen, hopen wij u een definitiever programma te kunnen presenteren.
Lezingen:
- “Irawan Soejono” (door Lodewijk Kallenberg)
In 2020 is het 100 jaar geleden dat Irawan Soejono, verzetsstrijder van Indonesische afkomst, werd geboren; bovendien is het 75 jaar geleden dat hij door de Duitsers werd vermoord. Deze lezing stond gepland voor zondag 3 mei, maar gaat dan niet door; we hopen de lezing aan het einde van dit jaar te kunnen organiseren; voorlopig staat deze voor 13 december gepland.

- “Simon Thomas” (door Anne in ’t Velt-Simon Thomas)
In 2020 is het 200 jaar geleden dat de hoogleraar verloskunde Abraham Everardus Simon Thomas werd geboren. Deze lezing staat gepland voor zondag 7 juni, maar kan hoogstwaarschijnlijk dan niet doorgaan. Ook voor deze lezing hebben we een alternatief in gedachten aan het einde van het jaar (zondag 1 november).

- “Goeie Mie” (door Stefan Glasbergen)
Vorig jaar is het boek “Goeie Mie - Biografie van een seriemoordenares”, geschreven door de Leidenaar Stefan Glasbergen, verschenen. Met de auteur is de afspraak gemaakt dat hij op zondag 11 oktober hierover een lezing zal houden in de aula van de begraafplaats. Deze activiteit laten we voorlopig op deze datum gepland staan.

Open Monumentendagen
In het weekend van 12-13 september zijn (onder voorbehoud) de Open Monumentendagen met als titel “Leermonument”, waarbij educatie centraal staat. De begraafplaats Groenesteeg doet hieraan in principe op zondag 13 september mee.

Rondleidingen
Voor dit jaar staan nog twee rondleidingen op het programma (onder voorbehoud). Het betreft de volgende thema’s:
Symbolen en bijzondere graven: voorlopig gepland voor zondag 5 juli om 14 uur.
Leidse musea: voorlopig gepland voor zondag 2 augustus om 14 uur.

‘Nader belichte personen’ heeft de honderd bereikt
In de linkerkolom staat de rubriek ‘Nader belichte personen’, waar u verhalen aantreft over bekende en minder bekende personen, die op de historische begraafplaats Groenesteeg zijn begraven. Afgelopen week is hierop het honderdste verhaal geplaatst. Deze verhalen worden geschreven door leden van onze Commissie Onderzoek. Mocht u interesse hebben om over een of meer personen iets te schrijven of hebt u informatie over personen die voor onze commissie bruikbaar is, dan bent u hierbij van harte uitgenodigd! Ook opmerkingen over en aanvullingen op de huidige artikelen zijn van harte welkom. Wilt u in dat geval een e-mail sturen naar secretariaatgroenesteeg@gmail.com.
De afgelopen zes maanden zijn in deze rubriek de volgende bijdragen verschenen;
Johanna Jacoba Boekwijt: Geliefd pianolerares en verdienstelijk accompagnatrice;
Martina Cornelia Lindo: Een vrouw die werd geëerd met een bijzonder grafmonument;
Eduard Alexander van der Burg: Toxicoloog en onderzoeker van de gifmoorden van Goeie Mie;
Jan Fredrik Kuijper: Predikant Nederlands Hervormde Gemeente en vader van Abraham Kuyper;
Ari Aart van der Velde: Een verdronken student;
Fredrik Kaiser: Eerste Leidse hoogleraar sterrenkunde en stichter van de Sterrewacht;
Willem Frederik Reinier Suringar: Hoogleraar botanie en directeur van de hortus;
Jacobus Hartevelt: Laatste Hartevelt als directeur van de Leidse distilleerderij;
Willem Pleyte: Egyptoloog en directeur van het Rijksmuseum van Oudheden;
Hendrik Barend Greven: hoogleraar staathuishoudkunde en medeoprichter van het Leidse Volkshuis;
Steven ten Cate: Student, die omkwam bij een scheepvaartongeluk in IJmuiden;
Willem Hendrik de Vriese: Hoogleraar botanie en directeur van de hortus;
Frans de Stoppelaar: Directeur van de uitgeverij Brill en maatschappelijk actief;

Caspar Georg Carl Reinwardt: Hoogleraar botanie en directeur van de hortus;
Cornelis Pruys van der Hoeven: Hoogleraar geneeskunde en betrokken bij de cholera-epidemie van 1832;
Heinrich Witte: Hortulanus;
Gerlach Marinus Kruimel: Huisarts en dokter voor de kleine luiden;
Willem Marinus Junius: Huisarts en geneesheer in het Caeciliagasthuis en het Nosocomium Academicum;
Cornelis Willem Hendrik van Kaathoven: Huisarts en stadsgeneesheer tijdens de cholera-epidemieën.

Vorige Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief nummer 79 december 2019
Nieuwsbrief nummer 78 augustus 2019
Nieuwsbrief nummer 77 april 2019
Nieuwsbrief nummer 76 december 2018
Nieuwsbrief nummer 75 augustus 2018
Nieuwsbrief nummer 74 maart 2018
Nieuwsbrief nummer 73 december 2017
Nieuwsbrief nummer 72 september 2017
Nieuwsbrief nummer 71 april 2017
Nieuwsbrief nummer 70 december 2016
Nieuwsbrief nummer 69 september 2016
Nieuwsbrief nummer 68 april 2016
Nieuwsbrief nummer 67 januari 2016
Nieuwsbrief nummer 66 oktober 2015
Nieuwsbrief nummer 65 augustus 2015
Nieuwsbrief nummer 64 april 2015
Nieuwsbrief nummer 63 december 2014
Nieuwsbrief nummer 62 september 2014
Nieuwsbrief nummer 61 mei 2014
Nieuwsbrief nummer 60 februari 2014
Nieuwsbrief nummer 59 december 2013
Nieuwsbrief nummer 58 september 2013
Nieuwsbrief nummer 57 mei 2013
Nieuwsbrief nummer 56 januari 2013
Nieuwsbrief nummer 55 augustus 2012
Nieuwsbrief nummer 54 april 2012
Nieuwsbrief nummer 53 januari 2012
Nieuwsbrief nummer 52 augustus 2011
Nieuwsbrief nummer 51 april 2011
Nieuwsbrief nummer 50 januari 2011
Nieuwsbrief nummer 49 augustus 2010
Nieuwsbrief nummer 48 april 2010
Nieuwsbrief nummer 47 januari 2010
Nieuwsbrief nummer 46 augustus 2009
Nieuwsbrief nummer 45 maart 2009
Nieuwsbrief nummer 44 januari 2009
Nieuwsbrief nummer 43 oktober 2008
Nieuwsbrief nummer 42 september 2008
Nieuwsbrief nummer 41 mei 2008
Nieuwsbrief nummer 40 februari 2008
Nieuwsbrief nummer 39 september 2007
Nieuwsbrief nummer 38 juni 2007
Nieuwsbrief nummer 37 maart 2007
Nieuwsbrief nummer 36 oktober 2006
Nieuwsbrief nummer 35 augustus 2006

 

Actueel

Klik hier voor het archief van de oudere nieuwsbrieven.