Stichting tot instandhouding van de
Begraafplaats Groenesteeg te Leiden
Ere-voorzitter:
Prof. Dr H.W. van Soest

Nieuwsbrief No. 49 september 2010

Hieronder staat een overzicht van de activiteiten in de maanden september tot en met december op de v.m. Begraafplaats of in de Aula van de Begraafplaats, Groenesteeg 126 te Leiden. Alle activiteiten op de begraafplaats zijn gratis toegankelijk voor onze donateurs en hun genodigden. De aula is bereikbaar met buslijn 13 (halte Zijlsingel). In de directe omgeving zijn parkeermogelijkheden.
N.B. NOTEERT U REEDS NU DE BIJZONDERE NAJAARSLEZING VAN 7 NOVEMBER A.S. 14.30 UUR IN UW AGENDA (ZIE HIERNA). UIT KOSTENOVERWEGINGEN STUREN WIJ GEEN EXTRA UITNODIGING.

Zondag 5 september, 13.30 tot ca 16.00 uur: OPENSTELLING AULA VERVALT.
Met het oog op de openstelling tijdens de monumentendagen op 11en 12 september komt de openstelling op 5 september te vervallen.

Zaterdag 11 en zondag 12 september, 12.00 tot 17.00 uur:
OPENSTELLING IN HET KADER VAN DE OPEN MONUMENTENDAGEN.

Op zaterdag 11 en zondag 12 september zijn de Aula en de Begraafplaats Groenesteeg open in verband met de Open Monumentendagen in Leiden. Het thema is: "De smaak van de 19e eeuw". De openstelling van de aula is op beide dagen van 12.00 uur tot 17.00 uur. Er zullen steeds drie bestuursleden of vrijwilligers aanwezig zijn om DVD's te vertonen, toelichting te geven en rondleidingen over de begraafplaats te verzorgen. Iedereen is van harte welkom!

Zondag 26 september, 14.00 uur: NATUURWANDELING (organisatie IVN)
Onder de deskundige leiding van enkele Natuurgidsen van het IVN, afdeling Leiden, wordt een natuurwandeling over de begraafplaats gehouden. Naast de late zomerbloemen en typische najaarsbloeiers als de herfsttijloos zullen wellicht ook de eerste herfstkleuren en paddenstoelen te bewonderen zijn. Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van de begraafplaats aan het einde van de Groenesteeg. Het bestuur beveelt deze interessante wandeling van harte bij U aan.

Zondag 10 oktober 13.30 tot ca 16.00 uur: OPENSTELLING AULA.
Er zullen vrijwillig(st)ers en/of bestuursleden aanwezig zijn voor rondleidingen, vertoning van DVD's en verkoop van boeken en kaarten. Nodigt U ook Uw familie en vrienden uit?

Dinsdag 2 november, 19.00 uur. ALLERZIELEN.
Evenals vorig jaar vindt er op de begraafplaats Groenesteeg een avond plaats om dierbare overledenen te herdenken. Met passende muziek en gedichten hoopt de stichting in samenwerking met de begrafenisondernemers Marian de Valk en Thea Dijkstra op een sfeervolle ingetogen avond. Aanvang 19.00 uur

Zondag 7 november, 14.30 uur, LEZING
Zondag 7 november 2010 om 14.30 uur zal in de Aula een lezing worden gehouden door Drs. Kees van der Wiel over wees- en zwerfkinderen in de Gouden Eeuw: "Dit kint hiet Willem, enkele grepen uit zeven eeuwen wezenzorg door het Heilige Geest Arme Wees- of Kinderhuis te Leiden". Kees van der Wiel vertelt hoe het Heilige Geest Weeshuis in het middeleeuwse Leiden is ontstaan en wat de bijzondere betekenis was van het weeshuis voor de opvang van migrantenkinderen in het 17e eeuwse Leiden. De wezenopvang weerspiegelde de veranderde opvoedingsgewoonten in de maatschappij en de spreker legt verband tussen de sociale ambities van de wezenopvoeding en de hardnekkige sprookjes van Dickens. Ook zal aan bod komen de 19e eeuwse kritiek op het weeshuisregiem die is beschreven in de roman Arme Marie. Kees van der Wiel is freelance historicus (geboren 1950), en doet historisch onderzoek en schrijft publicaties in opdracht. Eerdere publicaties: "Leidse Wevershuisjes"; "Van oude mensen en de dingen die voorbij gingen" (over een zes eeuwen oud oudeliedentehuis in Delft); "Paradijs der Runderen" (over de geschiedenis van de melkveehouderij en de rundveefokkerij in Noord-Holland) en "Op zoek naar huis, straat of buurt", een handleiding voor historisch huizenonderzoek. Nieuwste publicatie: "Dit kint hiet Willem". Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Zondag 12 December, 13.30 tot 16.00 uur: OPENSTELLING AULA.
Er zullen vrijwillig(st)ers en/of bestuursleden aanwezig zijn voor rondleidingen, vertoning van DVD's en verkoop van boeken en kaarten. Nodigt U ook Uw familie en vrienden uit?

BESTUURSMUTATIE.
De heer P.C. Spaargaren heeft zich enige tijd geleden teruggetrokken als penningmeester van onze stichting; hij blijft wel aan als lid van ons bestuur. Inmiddels heeft het bestuur de heer F.L.M. van Cleef bereid gevonden het penningmeesterschap te bekleden. Fluus van Cleef (in 1944 geboren in het hartje van Leiden): " De eerste 30 jaar bracht ik door in de Haarlemmerstraat. Toen nog met de gele tram en later de bussen van de NZH. Na mijn huwelijk in 1974 ben ik verhuisd naar Warmond . In 1976 heb ik een onderneming opgezet voor financiŽle begeleiding van bedrijven, en heb mijn kantoor gevestigd aan de prachtige Leidse Herengracht. Ik ben altijd met plezier bestuurlijk bezig geweest meestal als penningmeester, van: Woningstichting Warmunda, de vereniging tot behoud van het Oude Raadhuis, de Stichting Geschiedschrijving Leiden , de Historische Vereniging Oud Leiden en andere. Nu mag ik het stokje overnemen van de ervaren en bekwame Piet Spaargaren, als penningmeester van de Stichting tot instandhouding van de begraafplaats Groenesteeg."

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
A. Cornelissen, secretaris,