Foto Groenesteeg

Historische begraafplaats Groenesteeg is winnaar van Kern met Pit 2013 voor de provincie Zuid Holland.

Op 18 januari is bekend geworden dat de Historisch Begraafplaats Groenesteeg de wedstrijd Kern met Pit 2013 in de provincie Zuid Holland heeft gewonnen. Naast een prijs van 1000 euro ontving de Begraafplaats de extra prijs van 1500 euro uit handen van Han Weber, Gedeputeerde van Zuid-Holland.  Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). Kern met Pit daagt de deelnemers uit om hun idee/project voor hun directe leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Wie dat voor elkaar krijgt, ontvangt het predicaat Kern met Pit en een prijs van 1000 euro. Daarnaast wint per provincie één bewonersgroep/instelling de trofee en een extra prijs van 1500 euro. De winnaar dingt ook mee voor de nationale titel ‘Beste Kern met Pit van Nederland’.

De provinciale prijsuitreiking Kern met Pit vond plaats in het Leidse Volkshuis aan de apothekersdijk 33a te Leiden. Acht projecten hadden hun doel gerealiseerd en presenteerden zich voor een vakjury voor de titel Kern met Pit Zuid Holland. Het project van de Begraafplaats Groensteeg met als titel “Begraafplaats als openbaar park”.
In het juryrapport stond onder andere:
De vrijwilligersgroep heeft de begraafplaats niet alleen toegankelijk gemaakt, maar heeft de begraafplaats middels tal van projecten en activiteiten zo op de kaart gezet, dat je als Leidenaar bijna je best moet doen om niet te weten dat er een begraafplaats is aan de Groenesteeg.
Naast de voor de hand liggende activiteiten als rondleidingen, lezingen onder andere over mensen die er begraven liggen en een deelname aan de Open Monumentendag, zijn er ook bijzondere projecten gerealiseerd als:

Tenslotte wordt nog vermeld, dat de begrafenisplaats een oase van rust en groen vormt voor veel bewoners van de wijk en voor de mensen die in het verzorgingshuis in de buurt wonen.
Kortom de jury heeft bijzonder veel waardering voor de veelheid en diversiteit van activiteiten die de vrijwilligers van de Stichting tot instandhouding van de begraafplaats Groenesteeg gerealiseerd hebben. Het predicaat Kern met Pit is dan ook op zijn plaats.

Voor ons was het een grote verrassing dat wij de eerste prijs hebben gekregen en dat wij op zaterdag 29 maart mee mogen doen aan de verkiezing voor de landelijke trofee namens de provincie Zuid-Holland. Toke Krak en Anneke Jesse hebben namens het bestuur en alle vrijwilligers, zonder wie er niets wordt gerealiseerd, de prijzen in ontvangst genomen. Wij zullen ook bij de landelijke presentatie van het project: Begraafplaats als openbaar park de begraafplaats zo goed mogelijk presenteren. Naast de vrijwilligers willen wij ook degene die op de Historische Begraafplaats Groenesteeg gestemd hebben via de website van Kern met Pit bedanken. De gewonnen prijzen zullen worden gebruikt om de Historische Begraafplaats Groensteeg in stand te houden.  

Klik op onderstaande link om meer te weten te komen over Kern met Pit!
Website Kern met Pit...

Actueel

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief.