Foto Groenesteeg

 

ACTIVITEITEN 2024

Openstellingen, rondleidingen en lezingen tot en met de maand februari.

NB: In tegenstelling tot het verleden zullen alle lezingen en rondleidingen vanaf 2024 om 14 uur beginnen!

Zondag 3 maart 14:00 uur: Lezing en korte rondleiding "Dood en/of levend" -
Omgaan met wat gaat - wat vergaat en wat blijft

Marc Cleiren (1961) zijn wetenschappelijke en persoonlijke kennis verbinden om uit te komen bij een hoopvolle visie op (dreigend) verlies en hoe meer te doen dan alleen overleven.

 

Lezingen en rondleidingen in 2024
Gedurende de afgelopen jaren zijn er veel goedbezochte lezingen en rondleidingen geweest op onze mooie begraafplaats. Deze lezingen/rondleidingen waren gebaseerd op personen die begraven liggen op de Groenesteeg. Ook in het nieuwe jaar starten we weer met lezingen en de eerste staan al ingepland (zie eerder in deze nieuwsbrief). Het idee is om de nieuwe activiteiten te baseren op wisselende thema’s en deze een combinatie van presentatie en rondleiding te laten zijn. In de winterperiode zal de presentatie in de aula (binnen) in verhouding aanmerkelijk langer duren dan de rondleiding (buiten) en in de periode april-september is het omgekeerde het geval. Voorlopige thema’s voor dit nieuwe type lezingen/rondleidingen zijn:
- Medische zorg en cholera;
- Burgemeesters (in het kader van de burgemeestersverkiezing);
- 3 oktoberviering (in het kader van 450 jaar Leidens Ontzet);
- Studenten;
- Natuur(historie);
- Componisten en muziek;
- Verzet in WOII (in het kader van de 80ste sterfdag van Irawan Soejono);
- Universiteit (in het kader van het 450-jarig bestaan);
- Maatschappelijke ontwikkelingen in Leiden tussen 1800-1950;
- Grijs en groen (resp. de graven en de natuur).
Natuurlijk worden bij al deze onderwerpen ook de verbinding naar onze begraafplaats gelegd. Heeft u interesse om een bijdrage te leveren óf weet u een passend onderwerp, neem dan contact op met een van onze bestuursleden. En natuurlijk hopen we u snel te zien bij (een of meer van) onze activiteiten.
Zet de volgende data maar alvast in uw agenda: 3 maart, 14 april, 26 mei, 7 juli.
Alles op een zondag om 14:00 uur. Tot snel ziens in onze Aula!

 

Digitale rondleiding
Het verzorgen van rondleidingen beschouwen wij als een essentiële activiteit van onze stichting. Daarom hebben wij een digitale rondleiding gemaakt. Dit PDF bestand kunt u hier downloaden: Rondleiding Begraafplaats Groenesteeg

Wandeling langs enkele graven
Met deze wandeling loopt u langs een aantal prominenten die op de begraafplaats liggen. Deze prominenten hebben in Leiden geschiedenis gemaakt en zijn daardoor zeer bekend of hebben vanuit een industriëel gezichtspunt een belangrijke bijdrage geleverd aan de werkgelegenheid in Leiden.

Anna Cornelia van Gogh- Carbentus is geboren op 10 september 1819 in Den Haag en trouwde in 1851 met Ds. Theodorus van Gogh in 1851 en werd op 30 maart 1853 in Groot-Zundert moeder van de beroemde schilder Vincent van Gogh. Na het overlijden van haar echtgenoot in 1885 verhuisde ze in 1889 naar Leiden, waar ze met twee dochters in het pand Herengracht 100 woonde. In 1893 vertrok ze naar Den Haag, maar keerde in 1905 terug naar Leiden, waar ze in het pand Zoeterwoudsesingel 45b overleed op 29 april 1907. Zij is begraven op 2 mei 1907 in vak K op no.754.


Vier dominees in één graf.
Op 31 oktober 1888 werd Pieter Los, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Leiden, begraven in de grafkelder die zijn weduwe daags tevoren had gekocht. Op het graf kwam de tekst: Wie kent niet dezen man, door woord en pen vermaard. Hij leefde voor zijn Koning en zijn gemeent op aard. In juli 1927 werd dit graf overgeboekt op de Gereformeerde Gemeente te Leiden. Op 10 juni, dus drie weken eerder, was er een andere dominee van dit kerkgenootschap begaven, Willem den Hengst, die in 1918 als emeritus predikant naar Leiden was gekomen. Bij zijn registratie in het grafboek staat geschreven dat er "nog twee plaatsen te bezetten"waren. En zo geschiedde. De derde dominee, Gijsbertus van Reenen, werd op 6 september 1935 bijgezet en de vierde dominee, Willem de Wit op 12 april 1954. Hij was van huis uit timmerman. Na de Tweede Wereldoorlog ging hij theologie studeren. In 1953 aanvaardde hij het predikantsambt in Leiden. Na 1 jaar overleed hij op 47 jarige leeftijd. Het graf is in vak B no. 174.


Christiaan Snouck Hurgronje werd op 8 februari 1857 in Oosterhout geboren. In Breda doorliep hij de H.B.S. maar leerde bovendien Latijn en Grieks. In 1874 werd hij in Leiden ingeschreven als student in de theologie en letteren. Hij promoveerde in 1880, op 23 jarige leeftijd, op een proefschrift over het 'Mekkaansche Feest'. In 1887 werd hij lector aan de Leidse Universiteit en in 1889 ging hij als adviseur voor het Nederlandse gouvernement naar Indië, waar hij tot 1903 verschillende adviseurschappen bekleedde. In 1906 verliet hij Indië en het jaar daarop aanvaardde hij zijn benoeming tot hoogleraar in het Arabisch. Het laatst woonde hij op Rapenburg 61 (het Snouck Hurgronjehuis) waar hij in 1936 overleed. Hij ligt begraven in vak B no. 168b.


Louis Marie de Laat de Kanter werd op 22 januari 1829 te Goes geboren. Opgeleid in Willemsoord werd hij kapitein-luitenant ter zee en vervolgens burgerlijk hoofdambtenaar in Nederlands-Indië. Na zijn terugkeer in 1876 werd hij lid van de gemeenteraad en tevens wethouder van Leiden, belast met fabricage, en in 1880 burgemeester. Hij was lid van de Provinciale Staten van Zuid- Holland en curator van de Leidse universiteit. In 1889 bedankte hij als raadslid, omdat hij vond dat de burgemeester boven de partijen moest staan. Na een motie van wantrouwen legde hij in 1892 zijn wethouderschap neer, maar bleef hij burgemeester tot zijn overlijden in 1894. Hij werd gekenschetst als een man 'met een bijna onbuigzame wil'. Zijn graf is te vinden in vak B no. 155.


Gustave Schlegel werd op 30 september 1840 in Oegstgeest geboren. Van jongs af aan had hij contact met vele huisvrienden van zijn ouders, zoals de sterrenkundige F. Kaiser en de Japankenner Ph.F. von Siebold. Op 9 jarige leeftijd kreeg hij al lessen in het Chinees bij J.J. Hoffmann en korte tijd later privaatlessen in plaats van 'het tijdrovend onderwijs op het stedelijk gymnasium'. Van 1862 tot 1872 was hij tolk in de Chinese taal bij het Hooggerechtshof te Batavia en vervolgens werd hij belast met de opleiding van Chinese tolken in Leiden. In 1877 werd hij hoogleraar in de Chinese taal en letterkunde. Op 15 oktober 1903 overleed hij te Leiden. Zijn graf is in vak D no. 5.

 

 

Actueel

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief.