Foto Groenesteeg

 

Boekverkoop

IRAWAN SOEJONO (1920-1945)
‘ Henk van de Bevrijding’ ,verzetsheld van Indonesische afkomst.

Aanleiding van dit boekje is de Dodenherdenking in Leiden op 4 mei 2016, die in het teken staat van het Indisch/Indonesisch verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Omslag boek Soejono In dit boekje wordt het leven van deze verzetsstrijder geschetst. Tevens wordt iets verteld over zijn familie. Zijn vader Pangeran Adipati Soejono maakte deel uit van het oorlogskabinet Gerbrandy in Londen, maar overleed al in 1943, zwaar teleurgesteld over de houding van Koningin Wilhelmina en de Nederlandse regering om Indonesië na de oorlog niet onafhankelijk te maken. Daarnaast worden in enkele bijlagen de volgende zaken besproken: de razzia van 13 januari 1945, het illegale blad ‘De Bevrijding’, de studentengevechtsgroep waarvan Irawan Soejono deel uitmaakte en de politieke beweging Perhimpoenan Indonesia.

De auteur is Lodewijk Kallenberg (voorzitter Stichting tot instandhouding van de begraafplaats Groenesteeg).

Het boek is te bestellen door een email te sturen naar secretariaatgroenesteeg@gmail.com
met vermelding van uw adresgegevens. U ontvangt dan per email antwoord over de betaling en de wijze waarop u het boek ontvangt. Prijs: € 5,00 exclusief € 5,00 verzendkosten.

 

Parel van het Leidse Singelpark
In mei 2015 is er een boek verschenen over de restauratie van de historische begraafplaats Groenesteeg met als titel: Parel van het Leidse Singelpark.

Parel van het Leidse Singelpark De auteurs zijn Rob Jansen (projectmanager gemeente Leiden) en Lodewijk Kallenberg (voorzitter Stichting tot instandhouding van de begraafplaats Groenesteeg). Dit boek laat in vogelvlucht zien wat er allemaal komt kijken bij een restauratie van een oude begraafplaats. En oud is deze begraafplaats: 200 jaar in 2013.

Het boek is te bestellen door een email te sturen naar secretariaatgroenesteeg@gmail.com
met vermelding van uw adresgegevens. U ontvangt dan per email antwoord over de betaling en de wijze waarop u het boek ontvangt. Prijs: € 10,00 exclusief € 5,00 verzendkosten.


Mocht u de te bestellen boeken willen ophalen, dan kunt u daarvoor een afspraak maken via secretariaatgroenesteeg@gmail.com

 

Jubileumboek “Leidse Glorie” - rondleiding over de historische begraafplaats Groenesteeg, geschreven door Lodewijk Kallenberg

Groenesteeg_omslag_DEF-preview voorkantHet boek heeft het karakter van een reisgids. Met dit boek in de hand kan de bezoeker van de begraafplaats zichzelf rondleiden over deze ‘elite’ begraafplaats en kennismaken met ongeveer honderd personen - hoogleraren, fabrikanten, burgemeesters en kunstenaars - die de glorie van Leiden in de 19e en 20e eeuw voor een groot deel bepaald hebben. In een apart hoofdstuk wordt het leven van deze personen beschreven en worden verbanden gelegd met de stad Leiden in verleden en heden. Het gaat dan om bedrijven, musea, gebouwen, bruggen en straten, die een relatie hebben met de Leidenaren die op deze unieke locatie begraven liggen. Ook aan de speciale flora en fauna, en de monumentale aula wordt aandacht besteed.

Over de auteur
Lodewijk Kallenberg (1945) is een geboren en getogen Leidenaar. Als wiskundige was hij ruim veertig jaar verbonden aan de Universiteit Leiden. Daarnaast was hij bestuurlijk actief in de stad, onder andere als secretaris van de 3 October Vereeniging. Sinds 2011 is hij secretaris van de Stichting tot instandhouding van de begraafplaats Groenesteeg.

Dit boek is tot stand gekomen mede dankzij subsidie van: Monuta Uitvaartzorg en - verzekeringen, VSBfonds, Fonds 1818, Prins Bernard Cultuurfonds Zuid-Holland, Gemeente Leiden, Historische vereniging Oud Leiden, Boekenfonds Elisabeth Grent/F.J.A.M. van der Helm en de Protestantse Kerk Leiden.

Dit boek is helaas uitverkocht en niet meer te koop. Tweedehands is het boek nog wel verkrijgbaar.

Eerder verschenen

Het boek "Groenesteeg. Een Historische Begraafplaats in Leiden" uit 2000 van Ingrid Moerman is te bestellen door een email te sturen naar secretariaatgroenesteeg@gmail.com met vermelding van uw adresgegevens en boek Ingrid Moerman. U ontvangt dan per email antwoord over de betaling en de wijze waarop u het boek ontvangt. Prijs: € 6,75 exclusief € 5,00 verzendkosten.


 

Actueel

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief.