Foto Groenesteeg

 

Boekverkoop

De aula en haar bewoners

In dit boekje wordt de geschiedenis van de aula en die van haar bewoners beschreven.
De aanleiding voor dit boekje is de officiële opening van de aula op 24 mei 2018, na de restauratie die in 2017-2018 heeft plaatsgevonden.

De auteur is Lodewijk Kallenberg (voorzitter Stichting tot instandhouding van de begraafplaats Groenesteeg).

De Aula

Het boek is te bestellen door een email te sturen naar secretariaatgroenesteeg@gmail.com
met vermelding van uw adresgegevens. U ontvangt dan per email antwoord over de betaling en de wijze waarop u het boek ontvangt. Prijs: € 5,00 exclusief € 5,00 verzendkosten. Mocht u de te bestellen boeken willen ophalen, dan kunt u daarvoor een afspraak maken via secretariaatgroenesteeg@gmail.com

 

Van Gogh op Groenesteeg

Het is vrij algemeen bekend dat Anna van Gogh-Carbentus (1819-1907), de moeder van de wereldberoemde schilder Vincent van Gogh, op de begraafplaats Groenesteeg in Leiden is begraven. Minder bekend is dat hier nog elf andere familieleden van Vincent van Gogh zijn begraven.
In dit boekje wordt deze ‘grote Van Gogh familie’ beschreven. Hoe de onderlinge verwantschap was, wat zij hebben gedaan, wat hen naar Leiden bracht en waar zij in Leiden hebben gewoond.

Auteurs: Joke Boot en Lodewijk Kallenberg.

Van Gogh op de Groenesteeg

Het boek is te bestellen door een email te sturen naar secretariaatgroenesteeg@gmail.com
met vermelding van uw adresgegevens. U ontvangt dan per email antwoord over de betaling en de wijze waarop u het boek ontvangt. Prijs: € 8,00 exclusief € 5,00 verzendkosten. Mocht u de te bestellen boeken willen ophalen, dan kunt u daarvoor een afspraak maken via secretariaatgroenesteeg@gmail.com

 

De schatbewaarder
De schatbewaarder is het verhaal van de grote stadsfraude die plaatsvond in het in verval geraakte Leiden van de eerste helft van de negentiende eeuw. We volgen Jan Laurens Teerlink, een apothekerszoon die nietsvermoedend als klerk op het stadhuis komt werken, terwijl onder zijn ogen stadssecretaris Du Pui en zijn klerken Seyn en Backer een complot smeden waarmee de helft van de gemeentebegroting, over een periode van bijna dertig jaar, geruisloos wordt weggesluisd.
Geschreven door Huib Veldhuijsen. Zie voor meer informatie de website De Schatbewaarder

Schatbewaarder

Het boek is te bestellen door een email te sturen naar secretariaatgroenesteeg@gmail.com
met vermelding van uw adresgegevens. U ontvangt dan per email antwoord over de betaling en de wijze waarop u het boek ontvangt. Prijs: € 24,90 exclusief € 5,00 verzendkosten. Mocht u de te bestellen boeken willen ophalen, dan kunt u daarvoor een afspraak maken via secretariaatgroenesteeg@gmail.com

 

De Engelse Industriële Revolutie beleefd door een Leidse Lakenfabrikant.
Aan het einde van de achttiende eeuw werd de productiviteit van bedrijven en de kwaliteit van de Hollandse producten internationaal steeds minder concurrerend. Dit merkte ook de familie Van Heukelom in Leiden als lakenfabrikanten. Om het te kunnen opnemen tegen de Franse, maar vooral de Engelse industrie, moest men weten wat er vooral in Engeland gebeurde. Daarom vertrok Jan van Heukelom (de vierde met deze naam in de familie), als twintig jarige in 1805 naar Engeland en maakte een reisverslag van zijn circa acht maanden durende verblijf daar. Hij verbleef lange tijd in Londen; zijn stadsplattegrond is bewaard gebleven. Daarna had hij vier maanden Wakefield in Yorkshire als basis en reisde van daaruit de industriesteden af opzoek naar informatie. Ten slotte verbleef hij enige tijd in Bath, dat toen nog een centrum van textielindustrie was. De reis was een hele belevenis geweest.
Het verslag wat Jan Heukelom schreef, vormt het uitgangspunt van dit boek. Jan Siegenbeek van Heukelom doet vervolgens verslag van de drie reizen in Engeland die hij samen met zijn vrouw tussen 2008 en 2014 maakte om deskundigen op het gebied van de Industriële Revolutie te spreken, zaken beschreven in het reisverslag uit 1805 te bekijken en om bronnen aan te boren die aanvullende informatie kunnen geven. Ten slotte wordt een aantal werktuigen beschreven die in het verslag uit 1805 aan bot komen.

Over de auteurs:
Jan van Heukelom 4 (1784-1847) was firmant van F. Lelyveld & Co, lakenfabrikanten, en lid van de Gemeenteraad en de Kamer van Koophandel te Leiden. Van hem bestaat een portret uit 1803, afgebeeld op de omslag. Hij schreef een verslag van de reis naar Engeland die hij in 1805 maakte.
Jan Siegenbeek van Heukelom (achterachterkleinzoon van Jan 4: Jan 8) zette zich vanaf 2005 in om het reisverslag prettig leesbaar te maken voor hedendaagse geïnteresseerde lezers. Dit heeft hem als gepensioneerd biofysicus wel enige tijd gekost.

Heukelom Het boek is te bestellen door een email te sturen naar secretariaatgroenesteeg@gmail.com
met vermelding van uw adresgegevens. U ontvangt dan per email antwoord over de betaling en de wijze waarop u het boek ontvangt. Prijs: € 10,00 exclusief € 5,00 verzendkosten. Mocht u de te bestellen boeken willen ophalen, dan kunt u daarvoor een afspraak maken via secretariaatgroenesteeg@gmail.com

 

IRAWAN SOEJONO (1920-1945)
‘ Henk van de Bevrijding’ ,verzetsheld van Indonesische afkomst.
Aanleiding van dit boekje is de Dodenherdenking in Leiden op 4 mei 2016, die in het teken staat van het Indisch/Indonesisch verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.
In dit boekje wordt het leven van deze verzetsstrijder geschetst. Tevens wordt iets verteld over zijn familie. Zijn vader Pangeran Adipati Soejono maakte deel uit van het oorlogskabinet Gerbrandy in Londen, maar overleed al in 1943, zwaar teleurgesteld over de houding van Koningin Wilhelmina en de Nederlandse regering om Indonesië na de oorlog niet onafhankelijk te maken. Daarnaast worden in enkele bijlagen de volgende zaken besproken: de razzia van 13 januari 1945, het illegale blad ‘De Bevrijding’, de studentengevechtsgroep waarvan Irawan Soejono deel uitmaakte en de politieke beweging Perhimpoenan Indonesia.

De auteur is Lodewijk Kallenberg (voorzitter Stichting tot instandhouding van de begraafplaats Groenesteeg).

Omslag boek Soejono

Het boek is te bestellen door een email te sturen naar secretariaatgroenesteeg@gmail.com
met vermelding van uw adresgegevens. U ontvangt dan per email antwoord over de betaling en de wijze waarop u het boek ontvangt. Prijs: € 5,00 exclusief € 5,00 verzendkosten. Mocht u de te bestellen boeken willen ophalen, dan kunt u daarvoor een afspraak maken via secretariaatgroenesteeg@gmail.com

 

Parel van het Leidse Singelpark
In mei 2015 is er een boek verschenen over de restauratie van de historische begraafplaats Groenesteeg met als titel: Parel van het Leidse Singelpark.

De auteurs zijn Rob Jansen (projectmanager gemeente Leiden) en Lodewijk Kallenberg (voorzitter Stichting tot instandhouding van de begraafplaats Groenesteeg). Dit boek laat in vogelvlucht zien wat er allemaal komt kijken bij een restauratie van een oude begraafplaats. En oud is deze begraafplaats: 200 jaar in 2013.

Parel van het Leidse Singelpark Het boek is te bestellen door een email te sturen naar secretariaatgroenesteeg@gmail.com
met vermelding van uw adresgegevens. U ontvangt dan per email antwoord over de betaling en de wijze waarop u het boek ontvangt. Prijs: € 10,00 exclusief € 5,00 verzendkosten. Mocht u de te bestellen boeken willen ophalen, dan kunt u daarvoor een afspraak maken via secretariaatgroenesteeg@gmail.com

 

DVD Herbegrafenis van de redder van Leiden.
Op 2 november 2013 is de herbegrafenis van de ‘Redder van Leiden’ nagespeeld.
De begraafplaats Groenesteeg sloot op 2 november 2013 - de dag van Allerzielen – het jubileumjaar af met een authentieke ‘herbegrafenis’ van de ‘redder van Leiden’, Diederik van Leyden Gael. Op die zaterdagmiddag werd met een unieke begrafenisstoet, de begrafenis nagespeeld uit 1846. De stoet vertrok vanuit de Hooglandse kerk, door het centrum van de stad naar begraafplaats Groenesteeg.
De kist lag in een geheel zwarte rouwkoets, getrokken door een vierspan. Ongeveer 70 personen, gekleed in authentieke kleding, vormden de begrafenisstoet. Jochem Myjer vertolkte de rol van ‘huilebalk’. Burgervader Henri Lenferink, gekleed in een burgemeesterspak uit de 19de eeuw, liep mee als burgemeester Du Rieu. Ook Carel Stolker, rector magnificus van de Universiteit Leiden, was van de partij.

Dit alles is in een documentaire van 20 minuten op dvd vastgelegd.

Breestraat LeidenDeze DVD  is te bestellen door een email te sturen naar secretariaatgroenesteeg@gmail.com
met vermelding van uw adresgegevens. U ontvangt dan per email antwoord over de betaling en de wijze waarop u de DVD ontvangt. Prijs: € 9,50 exclusief € 5,00 verzendkosten. Mocht u de DVD willen ophalen, dan kunt u daarvoor een afspraak maken via secretariaatgroenesteeg@gmail.com

 

Jubileumboek “Leidse Glorie” - rondleiding over de historische begraafplaats Groenesteeg, geschreven door Lodewijk Kallenberg

Groenesteeg_omslag_DEF-preview voorkantHet boek heeft het karakter van een reisgids. Met dit boek in de hand kan de bezoeker van de begraafplaats zichzelf rondleiden over deze ‘elite’ begraafplaats en kennismaken met ongeveer honderd personen - hoogleraren, fabrikanten, burgemeesters en kunstenaars - die de glorie van Leiden in de 19e en 20e eeuw voor een groot deel bepaald hebben. In een apart hoofdstuk wordt het leven van deze personen beschreven en worden verbanden gelegd met de stad Leiden in verleden en heden. Het gaat dan om bedrijven, musea, gebouwen, bruggen en straten, die een relatie hebben met de Leidenaren die op deze unieke locatie begraven liggen. Ook aan de speciale flora en fauna, en de monumentale aula wordt aandacht besteed.

Over de auteur
Lodewijk Kallenberg (1945) is een geboren en getogen Leidenaar. Als wiskundige was hij ruim veertig jaar verbonden aan de Universiteit Leiden. Daarnaast was hij bestuurlijk actief in de stad, onder andere als secretaris van de 3 October Vereeniging. Sinds 2011 is hij secretaris van de Stichting tot instandhouding van de begraafplaats Groenesteeg.

Dit boek is tot stand gekomen mede dankzij subsidie van: Monuta Uitvaartzorg en - verzekeringen, VSBfonds, Fonds 1818, Prins Bernard Cultuurfonds Zuid-Holland, Gemeente Leiden, Historische vereniging Oud Leiden, Boekenfonds Elisabeth Grent/F.J.A.M. van der Helm en de Protestantse Kerk Leiden.

Het boek is te bestellen door een email te sturen naar secretariaatgroenesteeg@gmail.com met vermelding van uw adresgegevens. U ontvangt dan per email antwoord over de betaling en de wijze waarop u het boek ontvangt. Prijs: € 15,00 exclusief € 5,00 verzendkosten. Mocht u de te bestellen boeken willen ophalen, dan kunt u daarvoor een afspraak maken via secretariaatgroenesteeg@gmail.com

Gif als goede gave

Goeie Mie Op 11 april 1915, stierf Maria Catherina Van der Linden - Swanenburg, zoals de Leidse Gifmengster Goeie Mie officieel heette. Ze werd op 9 september 1839 in Leiden geboren. Tussen 1880 en 1883 vergiftigde zij meer dan honderd buurtgenoten, waarvan er zevenentwintig overleden.
Door de toxicoloog Van der Burg en de patholoog Zaaijer, beiden op Groenesteeg begraven, werd in 1883/1884 onderzoek gedaan naar de verdenkingen tegen Goeie Mie. Goeie Mie zat vanaf 1885 gevangen in Gorinchem, waar zij ook overleed.

Over de auteur:
Ingrid Moerman, geboren in Rotterdam in 1943, deed daar in 1961 eindexamen aan het Erasmiaans Gymnasium en begon vervolgens haar studie in Leiden. In 1967 behaalde ze haar doctoraal geschiedenis met kunstgeschiedenis en middeleeuwse archeologie als bijvakken. In 1968 werd ze aangesteld als conservator historie bij Museum de Lakenhal, waar ze in januari 2004 afscheid nam en haar eigen Cultuurhistorisch Bureau Moerman begon.

Het boek is te bestellen door een email te sturen naar secretariaatgroenesteeg@gmail.com met vermelding van uw adresgegevens. U ontvangt dan per email antwoord over de betaling en de wijze waarop u het boek ontvangt. Prijs: € 6,50 exclusief € 5,00 verzendkosten. Mocht u de te bestellen boeken willen ophalen, dan kunt u daarvoor een afspraak maken via secretariaatgroenesteeg@gmail.com

Eerder verschenen

Het boek "Groenesteeg. Een Historische Begraafplaats in Leiden" uit 2000 van Ingrid Moerman is te bestellen door een email te sturen naar secretariaatgroenesteeg@gmail.com met vermelding van uw adresgegevens en boek Ingrid Moerman. U ontvangt dan per email antwoord over de betaling en de wijze waarop u het boek ontvangt. Prijs: € 6,50 exclusief € 5,00 verzendkosten. Mocht u de te bestellen boeken willen ophalen, dan kunt u daarvoor een afspraak maken via secretariaatgroenesteeg@gmail.com


 

 

Actueel

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief.