Foto Groenesteeg

 

Jaarverslag 2016 van de Stichting tot Instandhouding van de
Historische Begraafplaats Groenesteeg

Bestuurlijke zaken
De bestuurssamenstelling bleef in 2016 ongewijzigd en bestond uit: Lodewijk Kallenberg (voorzitter), Hein van Woerden (secretaris), Fluus van Cleef (penningmeester), Anneke Jesse en Matthijs Snouck Hurgronje (leden). Het bestuur vergaderde 11 maal, meestal voltallig.
De financiële positie van de Stichting is gezond. Over 2016 werd een klein positief resultaat behaald. Aan het einde van het verslagjaar telde de Stichting 89 donateurs voor het leven (eenmalige bijdrage) en 132 donateur die jaarlijks een bijdrage geven.

Algemeen
Het is verheugend te constateren dat de begraafplaats Groenesteeg zich in een grote belangstelling van de Leidse bevolking mag verheugen. Het betreft mensen die op eigen gelegenheid de begraafplaats bezoeken, zij die deelnemen aan de maandelijkse activiteiten die worden georganiseerd en personen die de website bezoeken.

Het volledige jaarverslag: 2016

Voorgaande jaarverslagen
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015

Actueel

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief.