Op 2 november heeft de herbegrafenis van de ‘Redder van Leiden’ plaatsgevonden.
De begraafplaats Groenesteeg sloot op 2 november - de dag van Allerzielen – het jubileumjaar af met een authentieke ‘herbegrafenis’ van de ‘redder van Leiden’, Diederik van Leyden Gael. Op die zaterdagmiddag werd met een unieke begrafenisstoet, de begrafenis nagespeeld uit 1846. De stoet vertrok vanuit de Hooglandse kerk, door het centrum van de stad naar begraafplaats Groenesteeg. In de stoet liepen prominente Leidenaren mee, zoals burgemeester Lenferink, cabaretier Jochem Myjer en rector magnificus Carel Stolker.


Klik hier voor meer foto's

Begrafenisstoet
De kist lag in een geheel zwarte rouwkoets, getrokken door een vierspan. Ongeveer 70 personen, gekleed in authentieke kleding, vormden de begrafenisstoet. Jochem Myjer vertolkte de rol van ‘huilebalk’. Burgervader Henri Lenferink, gekleed in een burgemeesterspak uit de 19de eeuw, liep mee als burgemeester Du Rieu. Ook Carel Stolker, rector magnificus van de Universiteit Leiden, was van de partij.

klik op het kaartje voor een vergroting

Diederik van Leyden Gael, de ‘redder van Leiden’
Diederik van Leyden Gael was één van de meest gefortuneerde Leidenaars (‘rijke stinkerds’) uit de geschiedenis van de stad. Hij werd op 29 augustus 1775 geboren als zoon van de Leidse burgemeester Johan Gael en van Françoise Johanna van Leyden, gravin. Ter ere van zijn oom en peetvader kreeg hij als ‘voornaam’ Diederik van Leyden.
Diederik was vele jaren lid van de gemeenteraad van Leiden en is ook wethouder geweest. Daarnaast was hij lid van Provinciale Staten, van de Staten-Generaal en van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Diederik was ook actief in de armenzorg.
Op 24 februari 1819 trouwde hij met Johanna van der Hoop, dochter van Adriaan Salomon van der Hoop, bewindhebber der Oostindische Compagnie. Diederik en Johanna waren zeer vermogend en woonden in het kapitale pand Breestraat 125, waar later restaurant Het Gulden Vlies was gevestigd en waar nu de reisorganisatie Djoser gehuisvest is.
Na het overlijden van gemeentesecretaris Pierre Antoine du Pui in 1838, kwam aan het licht dat die over een lange periode honderdvijftigduizend gulden verduisterd had, ongeveer de helft van de gemeentebegroting. De schade en schande voor de stad was enorm: Leiden was in last! Gelukkig werd de stad gered door een anonieme gift van honderdduizend gulden. Deze gift werd aanvankelijk toegeschreven aan koning Willem I, maar bleek achteraf afkomstig te zijn van Diederik van Leyden Gael.
Vijf jaar nadat hij benoemd was tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw overleed Diederik van Leyden Gael op 24 september 1846, nog steeds ‘stinkend rijk’. Hij werd begraven op Groenesteeg in keldergraf 30, vak A.


Portret Johanna van der Hoop


Graf Diederik van Leyden Gael

Vanaf 20 september verscheen wekelijks een artikel over ‘de redder van Leyden’ in het Leids Dagblad. Hieronder vindt u de links naar deze artikelen.
De redder van de stad Leiden 20 september 2013) (PDF)
De redder van de spaarbank (27 september 2013) (PDF)
Een respectabel Rijnlander (4 oktober 2013) (PDF)
Een trouw lid van de Waalse kerk (11 oktober 2013) (PDF)
Bovenstebeste buren....(18 oktober 2013) (PDF)
Hoe rijk was die stinkerd niet?....(25 oktober 2013) (PDF)
De treurende weduwe(1 november 2013) (PDF)

DVD Herbegrafenis van de redder van Leiden.
De herbegrafenis is in een documentaire van 20 minuten op dvd vastgelegd.

Deze DVD  is te bestellen door een email te sturen naar secretariaatgroenesteeg@gmail.com
met vermelding van uw adresgegevens. U ontvangt dan per email antwoord over de betaling en de wijze waarop u de DVD ontvangt. Prijs: € 9,50 exclusief € 5,00 verzendkosten.Mocht u de DVD willen ophalen, dan kunt u daarvoor een afspraak maken via secretariaatgroenesteeg@gmail.com

De Leidse Glibber heeft een filmpje (14 min) op Youtube geplaatst.
Klik hier om het filmpje te bekijken.

Begraafplaats Groenesteeg
De begraafplaats Groenesteeg is één van de oudste begraafplaatsen van Nederland en Rijksmonument. Het is tevens één van de mooiste met bomen bijna zo oud als de begraafplaats zelf. Hier liggen hoogleraren van de Universiteit Leiden, oud-burgemeesters, fabrikanten en kunstenaars. Bijvoorbeeld de arabist Snouck Hurgronje, de schilder Floris Verster en ook de moeder van Vincent van Gogh.

 


Begraafplaats Groenesteeg

 

Actueel

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief.

Bedrijven die de authentieke "herbegrafenis" van de Diederik van Leyden Gael mede mogelijk hebben gemaakt: