Foto Groenesteeg

 

Bestuur Stichting tot instandhouding Begraafplaats Groenesteeg

Voorzitter:
Dhr. prof. dr. L.C.M.Kallenberg,
Van Effendreef 24,
2353 BN Leiderdorp
E-mail: secretariaatgroenesteeg@gmail.com
e-mail

Penningmeester:
Dhr. ing. F.L.M. van Cleef,
Ganzewei 341,
2361 XE Warmond
E-mail: fluus@cleefland.nl
e-mail

Secretaris:
Dhr. H.E.G.M. van Woerden,
Rosmolen 70,
2317 SK Leiden

Overige bestuursleden:
Mw. A.A. Jesse
Dhr. R.P. van Marwijk
Mw. drs. M.W. van Rees Vellinga - van der Hout


Oud bestuursleden:
mw. T. de Boer – Donia (1992-2013) lid, mw. M. Braakman - van der Stok (1996-2009) lid, drs. A. Cornelissen (1996-2010) lid (tot 2007) en secretaris (vanaf 2007), Mw. mr. L.R.M. Edzes – Eijsackers (2009-2016) lid, drs. C.L. Elderhorst (1992-1994) penningmeester, dhr. H.J. Heddema (2005-2007) secretaris, dhr. C. Jochemsen (1992-1997) lid, mw. C.J. Jongejan (1992-1997) lid, dhr. J.P. Jongejan (1992-1997) lid, mw. mr. E.I. Kortlang (2012-2013) lid, mw. E. Koudijs – Rijerse (2000-2007) lid, dhr. D.E. Krantz (1992-1994) lid, mr. M. Rutgers van der Loeff (1992-1993) voorzitter, dr. H.A.M.M. Meijer (2006-2015) voorzitter, dhr. D. Smit (1992-2005) secretaris, Dhr. Drs. M.R. Snouck Hurgronje (2016-2021) lid, prof.dr. H.W. van Soest (1993-2006) voorzitter, dhr. P.C. Spaargaren (1994-2010) penningmeester, dhr. E.J. Veldhuijzen (1992-1997) lid, mw. J. Verhoog – Rijsbergen (1992-1994) lid.

Actueel

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief.

Verantwoording ANBI
lees meer...