Stichting tot instandhouding
       van de begraafplaats Groenesteeg Leiden


       200-JARIG BESTAAN IN 2013


Ere-voorzitter:
Prof. Dr H.W. van Soest

Secretariaat:
Van Effendreef 24
2353 BN Leiderdorp
e-mail: secretariaatgroenesteeg@gmail.com
website: www.begraafplaatsgroenesteeg.nl

Nieuwsbrief No. 57 mei 2013

Aan onze donateurs,
In deze nieuwsbrief treft u weer informatie aan over onze stichting. Vanwege het 200-jarig bestaan is 2013 natuurlijk een zeer bijzonder jaar. Deze nieuwsbrief is daarom weer extra dik: vier in plaats van de gebruikelijke twee pagina’s. U treft hierin de rest van ons jubileumprogramma aan met nog komende activiteiten op donderdag 23 mei, zaterdag 22 juni en zaterdag 2 november. De activiteiten op 22 juni en 2 november zijn gratis toegankelijk voor onze donateurs en hun genodigden. De begraafplaats is bereikbaar met buslijn 15 (halte Zijlsingel). In de directe omgeving zijn parkeermogelijkheden.

Voorwoord van de voorzitter
Het jubileumjaar is fantastisch begonnen. De aanbieding van het boek ‘Leidse Glorie - Rondleiding over de historische begraafplaats Groenesteeg’ in de raadzaal aan burgemeester Lenferink was een hoogtepunt in het bestaan van de Stichting. Stampvol was het er en schrijver/spreker Lodewijk Kallenberg vond iedereen een uur lang aan zijn lippen. Geprikkeld door de sublieme lezing gooide de burgemeester er in zijn dankwoord nog een schepje boven op. Hij liet duidelijk blijken gewoon blij met ons te zijn.

Twee dagen later was de aula tot de laatste plaats gevuld voor weer een lezing over het boek. Lodewijk was nog beter op dreef dan de eerste keer en na afloop vlogen de boeken weg.
Ga deze dagen eens een keer naar de begraafplaats. Alles staat in bloei en de rust die er boven de graven van prominente overleden Leidenaren hangt zal u weldadig aan doen.

Jubileumboek
Als u het jubileumboek nog niet in bezit heeft, dan kunt u het voor de gereduceerde prijs van € 12,50 bestellen door een email te sturen naar secretariaatgroenesteeg@gmail.com onder vermelding van uw adresgegevens.

 

Speurtocht op donderdag 23 mei
De Stichting tot instandhouding van begraafplaats Groenesteeg biedt de 8e groep van de Lucas van Leyden school (de Steeg) drie praktische geschiedenislessen aan. Een onderdeel hiervan is een speurtocht door Leiden, die op 23 mei zal plaats vinden. Tijdens deze speurtocht zullen de leerlingen in Leiden op zoek gaan naar historische figuren en mensen die door de eeuwen heen naar Leiden zijn gekomen, waarvan een aantal op de Historische begraafplaats Groenesteeg zijn begraven.

 

Theatervoorstelling ‘Het verdriet van Leiden’ op 22 juni om 20.30 uur
Op 22 juni wordt op de begraafplaats de première opgevoerd van het theatervoorstelling ‘Het verdriet van Leiden’ door PS|theater.

Broer en zus Du Prie begraven het verdriet van de stad: hun overleden broertje, een valse klarinet, de verdwenen muziekvereniging, een levenswerk dat in vlammen opgaat, nooit meer koffiedrinken bij de buurvrouw. Ondertussen trekt hun familie van pechvogels als een fanfare voorbij en bezatten broer en zus zich met bakkies troost.

Na een jaar lang zoeken naar de tranen van de stad, brengt PS|theater in juni de openluchtvoorstelling Het verdriet van Leiden. Een beeldende en muzikale locatievoorstelling op de meest ontroerende plek van de stad: Begraafplaats Groenesteeg. Hiervoor gaan de makers van PS|theater een bijzondere samenwerking aan met toneelgroep Domino (onderdeel van de Gemiva-SVG Groep); een theatergroep voor acteurs met een verstandelijke beperking. Deze speciale voorstelling in het kader van ons jubileum begint met de Fanfare St. Cecilia uit Zijtaart, die ook de muzikale afsluiting zal doen. De voorstelling is afgelopen rond 22.00 uur.

Als donateur van Stichting Begraafplaats Groenesteeg wordt u van harte uitgenodigd bij deze voorstelling aanwezig te zijn. U kunt zich voor maximaal twee personen aanmelden op 200jaargroenesteeg@gmail.com. Het aantal plaatsen is beperkt. Daarom gaat de toewijzing van de gratis kaarten in de volgorde van datum van inschrijving en worden de kaarten uiterlijk op 15 juni toegestuurd. *
U kunt ook naar de overige voorstellingen, die plaatsvinden op 21 (try out) juni, 23 juni en van 26 tot en met 30 juni, zonder de Fanfare St. Cecilia. De kaarten voor die voorstellingen zijn tegen betaling van € 15,00 te bestellen via www.stadspodia.nl of 09009001705.

 

‘Herbegrafenis’ Diederik Van Leyden Gael op zaterdag 2 november
U heeft de datum ongetwijfeld al in uw agenda staan. Op zaterdag 2 november 2013 trekt een begrafenisstoet anno 1846 vanaf de Hooglandse kerk naar de begraafplaats Groenesteeg. Wij herbegraven een ‘Rijke Stinkerd’: Diederik van Leyden Gael, die de stad in die tijd met een gift van 100.000 gulden van de ondergang heeft gered. Deze unieke stoet wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Monuta en een aantal andere sponsoren. Een uniek team van rasechte Leidse doeners vormen de organisatie. Eens in de maand vergadert de commissie in café de Kruik aan de Haarlemmerstraat. Steeds duidelijker worden de contouren van de stoet zichtbaar. Oud archivaris Piet de Baar heeft uniek werk verricht om iedereen uit die tijd te traceren en te beschrijven. Houd vanaf 1 september het Leidsch Dagblad in de gaten. Wij zullen u dan wekelijks over deze bijzondere begrafenis informeren.

 

Van de secretaris: verzoek om uw email door te geven
De vorige twee nieuwsbrieven zijn ook per email verstuurd naar de donateurs, waarvan bij ons het emailadres bekend is. Dit bespaart kosten en via uw email kunnen wij u ook eenvoudig herinneren aan activiteiten, zoals lezingen, bijzondere rondleidingen en jubileumzaken. Wij stellen het daarom zeer op prijs als u, indien u dat nog niet heeft gedaan (u heeft dan deze nieuwsbrief per post ontvangen volgens onze administratie), uw emailadres doorgeeft via secretariaatgroenesteeg@gmail.com. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

  

Van de penningmeester: betaling contributie en belastingaftrek
Wij vragen via deze nieuwsbrief de donateurs om hun contributie over 2013 over te maken op rekening-nummer 4285277 t.n.v. Stichting tot instandhouding begraafplaats Groenesteeg Leiden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. De minimum contributie bedraagt € 12,00 maar voor een extra bijdrage zijn wij u natuurlijk bijzonder dankbaar, zeker in dit jubileumjaar. Ook willen wij u wijzen op de mogelijkheid om donateur voor het leven te worden. Dit kunt u door eenmalig € 144 over te maken.
Omdat onze Stichting als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is genoteerd (bij fiscale beschikking d.d. 4 januari 2008 nr. 41363) is door een besluit van 20 maart 2013 van de Europese Commissie deze gift voor 125%, dus voor € 180, aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Wellicht dat dit voor u een interessante optie is.

Donateurs voor het leven en zij die de contributie voor 2013 al hebben betaald zijn uiteraard geen contributie verschuldigd.

 

WEETJE over Irawan Soejono,’Henk van de Bevrijding’
Irawan Soejono is de zoon van Pangeran Soejono, telg uit een adellijk geslacht en Islamiet. Vader Pangeran is de enige Nederlandse minister (1942-1943) van Indonesische afkomst. Zijn zoon Irawan, in 1934 vanuit Batavia naar Nederland gekomen, wordt in 1940 student in Leiden, waar hij een tijd op Oude Rijn 3 heeft gewoond. Hij sluit zich aan bij het verzet en zijn vader zit in die periode in Londen met koningin Wilhelmina.
Irawan is als Henk van de Bevrijding bekend en bemind in illegale kringen. ‘Henk’ is belast met de technische verzorging van een ondergronds blad. Hij zorgt voor machines, papier en radiotoestellen. Hij sjouwt alles meestal zelf mee, per bakfiets, handkar of koffer. Weer of geen weer, gevaar of geen gevaar, bij nacht en ontij, ‘Henk’ is steeds in touw. Nauwgezet kwijt hij zich van zijn taak. ‘Henk’ is daarnaast ook lid van het studentencommando van de Leidse Binnenlandse Strijdkrachten en van een Indonesische gevechtsgroep, die later naar hem genoemd zal worden. Zijn strijdbare geest heeft hem doen besluiten om er ook bij te zijn wanneer eens naar stengun of karabijn gegrepen wordt om de gehate Duitse bezetters voorgoed het land uit te jagen. Tweemaal lukt het hem om bij razzia's de dans te ontspringen. Eenmaal door weg te rennen, andermaal door uit een rijdende tram te springen. Op 13 januari 1945 wordt hij door de Duitsers betrapt op het vervoeren van een stencilmachine. Als hij op zijn fiets op de vlucht slaat, wordt deze moedige 25-jarige Indonesiër doodgeschoten. Omdat hij niet vervoerd kan worden wordt hij op 18 januari, tijdelijk, op Groenesteeg begraven. Op 14 november 1946 wordt zijn stoffelijk overschot opgegraven om in het Crematorium Westerveld te Velsen gecremeerd te worden.

In de Amsterdamse wijk Osdorp is sinds 4 mei 1990 een straat naar hem vernoemd: de Irawan Soejonostraat. Het is de eerste straat die de naam van een Indonesische verzetsstrijder heeft gekregen. In het naoorlogse gedenkboek van Pro Patria (studentenweerbaarheid van Minerva) wordt hij met ere genoemd.

(dit Weetje staat in het jubileumboek: “Leidse Glorie - Rondleiding over de Historische Begraafplaats Groenesteeg”)

 

Thematische rondleiding, openstelling aula op 12 mei en 2 juni; IVN wandeling op 26 mei
Op bovenstaande dagen wordt tussen 13.30 uur en 16.00 uur de Aula weer opengesteld voor het publiek. Er worden documentaires over de begraafplaats vertoond en om 14.00 uur is er een rondleiding over de begraafplaats. In het kader van het 200-jarig bestaan is op 12 mei de rondleiding langs de graven van een aantal Leidse fabrikanten die hier begraven zijn. Het betreft de textielfabrikanten Van Heukelom, Krantz, Leembruggen, Le Poole, Scheltema, Zaalberg en daarnaast De Fremery (de Zoutkeet), Hartevelt (jenever), De Koster (Meelfabriek) en Tieleman & Dros (conserven). Tijdens de rondleiding zal hun leven in relatie tot de stad Leiden in verleden en heden worden belicht. Op 2 juni is het thema Leidse hoogleraren. Dan wordt iets verteld over en de graven getoond van Bake, van der Burg, de Goeje, van Boneval Faure, Cosijn, Fruin, Greven, van der Hoeven, Hoffmann, Holwerda, Kaiser, du Pui, Reuvens, van de Sande Bakhuyzen, Schlegel, Siegenbeek, Simon Thomas, Snouck Hurgronje, Suringar, Temminck, Tiele, de Vries en Zaaijer.
Op zondag 26 mei is er om 14 uur een IVN-wandeling over de begraafplaats. Verzamelen bij de ingang van de begraafplaats, Groenesteeg 126.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur