Nieuwsbrief nummer 59 december 2013

Aan onze donateurs,

In deze nieuwsbrief treft u weer informatie aan over onze stichting. Vanwege het 200-jarig bestaan is 2013 natuurlijk een zeer bijzonder jaar geweest, waar we op terugblikken. Daarnaast bevat deze Nieuwsbrief de gebruikelijke onderwerpen, zoals de openstellingen en een “weetje”.

Voorwoord van de voorzitter
Ons lustrumjaar loopt op zijn laatste benen. Een gedenkwaardig jaar waar wij als bestuur met gepaste trots op terugkijken. Na al onze festiviteiten in april en juni was de begrafenisstoet die op 2 november door Leiden trok de apotheose van een historisch jaar. Toen wij Diederik van Leyden Gael om 13.30 uur plechtig de Hooglandse kerk uit droegen stonden de toeschouwers doodstil te genieten van dit historische moment.
Toen de stoet van de Papengracht de Breestraat op draaide en alle klokken begonnen te luiden zag ik bij veel mensen tranen in hun ogen. Heel veel mensen hebben deze herbegrafenis geweldig gewaardeerd, onze Begraafplaats staat voor eeuwig in de boeken.


Helaas beëindigt Tineke de Boer na ruim 20 jaar trouwe dienst haar bestuurslidmaatschap. Zij was vanaf het allereerste begin (1992) bestuurslid. Haar grote inzet bij de lezingen, de openstellingen, de fotowedstrijd en haar nadrukkelijke aanwezigheid tijdens  de bestuurs-vergaderingen maakten haar onmisbaar in ons bestuur.
Wij zullen op gepaste wijze afscheid van haar nemen.

 

Ik wens u allen mooie kerstdagen toe en een goed nieuwjaar.

Van de secretaris: graag uw emailadres doorgeven
De nieuwsbrief wordt ook per email verstuurd naar de donateurs, waarvan bij ons het emailadres bekend is. Via de email kunnen wij u ook eenvoudig tussentijds informeren over bepaalde zaken. Zo hebben we begin november per email een filmpje doorgestuurd over de ‘herbegrafenis’ van Diederik van Leyden Gael. Inmiddels hebben we van ongeveer 50% van de donateurs een emailadres, maar we streven naar een veel hoger percentage. Wij stellen het daarom zeer op prijs als u, indien u dat nog niet heeft gedaan (u heeft dan deze nieuwsbrief per post ontvangen), uw emailadres doorgeeft aan secretariaatgroenesteeg@gmail.com. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Verder is onze website vernieuwd. Wij ontvangen graag commentaar hoe we deze site wellicht nog beter kunnen maken.

Jubileumactiviteiten

Het boek ‘Leidse Glorie – Rondleiding over de historische begraafplaats Groenesteeg’
Op 5 april werd het eerste exemplaar van het jubileumboek door de auteur Lodewijk Kallenberg aan burgemeester Henri Lenferink overhandigd. In dit boek worden vele aspecten van de begraafplaats Groenesteeg nader belicht: een honderdtal personen die er begraven liggen, evenals de bijzondere natuur.
De verkoop van het boek verloopt prima:  van de 1000 exemplaren zijn er nog 150 over.  Als donateur kunt u het voor € 12,50 bestellen door een email te sturen naar secretariaatgroenesteeg@gmail.com met vermelding van uw adresgegevens.

Speurtocht
Op 23 mei is er een speurtocht door Leiden georganiseerd voor de Lucas van Leyden School. Deze speurtocht voor een 8-ste groep was een onderdeel van het schoolproject: "Van wie ben jij er eentje?". Aan de hand van een lesboek, stamboominformatie en een route door Leiden zijn de leerlingen op zoek gegaan naar de geschiedenis van "Nieuwe Leienaars". De speurtocht eindigde op de begraafplaats Groenesteeg, waar de leerlingen nog enkele opdrachten kregen.

Theatervoorstelling ‘Het verdriet van Leiden’
Op 22 juni werd de première opgevoerd van de theatervoorstelling ‘Het verdriet van Leiden’, door het PS|Theater. Deze voorstelling was speciaal voor onze donateurs en een aantal genodigden. Vervolgens zijn er nog zeven voorstellingen gegeven, die alle uitverkocht waren. Onze begraafplaats was de perfecte locatie voor deze zeer bijzondere en ontroerende voorstelling. Ondanks dat het weer niet best was, was het een groot succes.

‘Herbegrafenis’ Diederik Van Leyden Gael op zaterdag 2 november
Zoals de voorzitter in zijn voorwoord al schreef, was deze manifestatie de apotheose van een zeer geslaagd jubileumjaar. Vanaf de Hooglandse kerk naar de begraafplaats Groenesteeg trok een stoet. Achter de koets, getrokken door vier zwarte Friese paarden, liepen zo’n 80 personen, gekleed in prachtige negentiende-eeuwse kostuums, door het centrum van Leiden. Mede dankzij het fraaie herfstweer werd deze uitvaartceremonie door ruim 15.000 toeschouwers gadegeslagen. Een aantal bekende Leidenaren liep mee: Henri Lenferink als burgemeester Paul du Rieu, Carel Stolker als rector magnificus Johannes Henricus Scholten, Hans Blom als Willem Hendrik Dozy, Michiel Zonnevylle als Pieter Glaudius Hubrecht, burgemeester van Leiderdorp, Ferry Breedveld als medicus Paulus Godfried van Hoorn, Harm Beukers als dominee Jean Baptiste Moquette en natuurlijk onze eigen voorzitter Har Meijer in de rol van Paulus Falder, de aanspreker. Hieronder enkele foto’s van deze gebeurtenis.

(foto Shaanka Abeeysekere, LAFV)                  (foto Henk Aschman, LAFV)

(foto Jannie de Groot, LAFV)                              (foto Henk Aschman, LAFV)

(foto Paula van Ommen, LAFV)                              (foto Anneke Jesse)

Rondleidingen en openstellingen aula
periode december 2013 – april 2014

Zondag 8 december: openstelling aula (13.30 – 16.00 uur) en rondleiding (14.00 uur)
Op zondag 8 december wordt, tussen 13.30 uur en 16.00 uur, de aula weer opengesteld voor het publiek. Er worden documentaires over de begraafplaats vertoond en om 14.00 uur is er een rondleiding over de begraafplaats. De rondleiding gaat langs de graven van een aantal bekende Leidse fabrikanten: de textielfabrikanten Van Heukelom, Krantz, Leembruggen, Le Poole, Scheltema, Zaalberg; daarnaast De Fremery (de Zoutkeet), Hartevelt (jenever), De Koster (Meelfabriek) en Tieleman & Dros (conserven). Tijdens de rondleiding zal hun leven in relatie tot de stad Leiden in verleden en heden worden belicht.

Zondag 12 januari: openstelling aula (13.30 – 16.00 uur) en rondleiding (14.00 uur)
Op zondag 12 januari is de aula ook weer open tussen 13.30 en 16.00 uur. Om 14.00 uur is er een rondleiding over de begraafplaats met als thema Beroemde personen. Het betreft enkele kunstenaars of hun familie (o.a. Van Gogh), politici en bestuurders (o.a. de ouders van Abraham Kuyper en de Leidse burgemeesters Was, de Laat de Kanter en Tiboel Siegenbeek), de Leidse stadsarchitecten Salomon van der Paauw en Jan Willem Schaap, en Anna Groll, medeoprichtster en naamgeefster van de Annakliniek.

Onder voorbehoud (u krijgt later definitief bericht) onze plannen voor februari t/m april:

Zondag 9 februari: opening fotogalerij  en vertoning film ‘Herbegrafenis’ Diederik van Leyden Gael

Zondag 2 maart: openstelling en rondleiding met als thema ‘Pracht & Praal op Groenesteeg’

Zondag 9 maart: IVN wandeling 14.00 uur

Zondag 6 april: lezing over Diederik van Leyden Gael

 

WEETJE OVER FELIS SILVESTRIS CATUS
Laat ik mij eerst eens voorstellen. Ik ben de zwarte kat die al ruim twee jaar de Historische begraafplaats Groenesteeg als mijn achtertuin beschouw. Wonen doe ik daar niet. Nee, even verderop aan een grachtje woon ik, over de eerste brug. Eigenlijk is dat de tweede brug vanaf de begraafplaats. Wat mij opvalt, is dat de mensen mij namen beginnen te geven. Wandelaars, die regelmatig op deze mooie plek komen noemen mij Felix, anderen roepen weer Pluto. Zo heet ik niet, maar ja, leg die mensen maar eens uit hoe ik dan wel heet. Meestal is het rustig op de begraafplaats. Lekker in het zonnetje, loerend op een vogel of verstopt om daarna een hond of andere kat de stuipen op het lijf te jagen. Ik vermaak mij best. Nu was het dit jaar wel wat drukker op de begraafplaats. Er zijn op bepaalde zondagen groepen mensen die bij graven stil staan. Dan wordt het een en ander verteld over een hoogleraar of fabrikant. Vanaf een grafsteen bekijk ik dit tafereel dan en wandel mee. Maar in juni werd de rust flink verstoord. Lampen, karren, veel geluid en  mensen in vreemde kleren. De aula werd ook bewoond. Dit had als voordeel: ik kreeg melk. Er stond steeds een schoteltje melk voor mij klaar. Nou, dat ging er wel in. Zo af en toe ook wat kaas of worst. Ik liet ze maar in de waan dat ik een zwerfkat was. Ook word ik veel gefotografeerd. Men zegt dat ik op de omslag van een gedichtenbundel sta. Dat is vast die man met die mooie hoed. Hij groet mij altijd vriendelijk door zijn hoed voor mij af te nemen. Het mooiste vond ik wel de begrafenisstoet. Ik had een mooi plekje uitgezocht zodat ik alles goed kon zien.

Gelukkig is de rust weergekeerd op de Historische begraafplaats Groenesteeg. Een grote rouwkrans ligt op het graf van Diederik van Leyden Gael. Daar kan ik mooi mijn rug aan schuren en af en toe eens flink mijn nagels inzetten. Wat is mijn achtertuin  toch een heerlijke plek. Felis silvestris catus

STEM OP KERN MET PIT
Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). Via deze wedstrijd worden groepen uitgedaagd om hun idee voor en “mooie leefomgeving” te realiseren. Wie dat voor elkaar krijgt, ontvangt het predicaat ‘Kern met Pit’ en duizend euro. Daarnaast wint per provincie één groep de trofee en een extra prijs van vijftienhonderd euro. Wij, als Begraafplaats Groenesteeg, doen dit jaar (2013) mee. Nog tot en met 31 december 2013 kunnen stemmen worden uitgebracht voor dit project. Wij stellen het zeer op prijs als u – als donateur van Groenesteeg – uw stem op ons uitbrengt. U mag natuurlijk ook nog familie en vrienden vragen dat te doen. Stemmen kunt u door hier te klikken. Kies daarna Stemronde 2013 aanklikken. Selecteer vervolgens de Provincie Zuid-Holland en stem daar op het project De Waard (Zuid-Holland), Historische Begraafplaats Groenesteeg als openbaar park. Het kost u nog geen minuut en het kan ons € 1.000 euro opleveren. Doen s.v.p.!!


Vorige Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief nummer 58 september 2013
Nieuwsbrief nummer 57 mei 2013
Nieuwsbrief nummer 56 januari 2013
Nieuwsbrief nummer 55 augustus 2012
Nieuwsbrief nummer 54 april 2012
Nieuwsbrief nummer 53 januari 2012
Nieuwsbrief nummer 52 augustus 2011
Nieuwsbrief nummer 51 april 2011
Nieuwsbrief nummer 50 januari 2011
Nieuwsbrief nummer 49 augustus 2010
Nieuwsbrief nummer 48 april 2010
Nieuwsbrief nummer 47 januari 2010
Nieuwsbrief nummer 46 augustus 2009
Nieuwsbrief nummer 45 maart 2009
Nieuwsbrief nummer 44 januari 2009
Nieuwsbrief nummer 43 oktober 2008
Nieuwsbrief nummer 42 september 2008
Nieuwsbrief nummer 41 mei 2008
Nieuwsbrief nummer 40 februari 2008
Nieuwsbrief nummer 39 september 2007
Nieuwsbrief nummer 38 juni 2007
Nieuwsbrief nummer 37 maart 2007
Nieuwsbrief nummer 36 oktober 2006
Nieuwsbrief nummer 35 augustus 2006

 

Actueel

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief.

Klik hier voor het archief van de oudere nieuwsbrieven.