Begraafplaats Groenesteeg te Leiden
Ere-voorzitters:
Mr.M. Rutgers van der Loeff
Prof. Dr H.W. van Soest

Nieuwsbrief    No 36 oktober 2006

Aan onze donateurs,
UITNODIGING

voor de LEZING in de aula op zondag 22 oktober as. om 15 uur door Dr H.A.M.M. Meijer over Cholera in Leiden in de 19e eeuw, gevolgd door een informele RECEPTIE. In de eerste helft van de 19de eeuw leek Leiden in niets meer op de trotse Sleutelstad uit de 17de eeuw met haar bloeiende lakenindustrie. Leiden is in 1832 een vieze stad met smerige grachten. Mensen zijn slecht gevoed en gekleed en wonen in kleine huisjes, dicht opeen gepakt. En wanneer op 5 Augustus 1832 's morgens om vijf uur door dokter Jan van Outeren bij Cornelis Schalkwijk de Cholera wordt geconstateerd is Leiden pas echt in last. Is nu een contagium (smetstof) of een miasma (smetdamp) de oorzaak van de ziekte. Zes stadsdoktoren en vier stadschirurgijns doen wat ze kunnen. Ze houden spreekuur in de Burcht en laten patiŽnten opnemen in de drie cholerahospitalen in de Lakenhal, het Nosocomicum Academicum (Universiteitsziekenhuis) en de Kaarsemakerstraat. Het is vaak dweilen met de kraan open. Hun functioneren of liever hun disfunctioneren staat continu ter discussie. Van 1832 tot 1866 wordt Leiden maar liefst 9 keer door een cholera-epidemie getroffen. Over de behandeling van de ziekte, de verpleging van de cholerapatiŽnten en het functioneren van de dokters (waarvan een aantal op de begraafplaats Groenesteeg zijn begraven) tijdens deze epidemieŽn gaat deze lezing van onze nieuwe voorzitter Dr H.A.M.M. (Har) Meijer. Dr Meijer promoveerde in 2005 op een proefschrift " Het vuil, de Stad en de Dokter".Het is een onderzoek naar het functioneren van de Stadsgenees- en -heelkundigen ten tijde van en in verband met de cholera-epidemieŽn in Leiden in de negentiende eeuw. Over dezelfde episode verscheen voorts van zijn hand de in Leiden alom bekende roman De blauwe dood.

Deze ongetwijfeld boeiende lezing, die zal worden gehouden in de aula van de begraafplaats Groenesteeg 126a, op zondag 22 oktober a.s. om 15 uur, zal worden gevolgd door een informele receptie, waarbij, onder het genot van een hapje en een drankje, onze scheidende voorzitter, Prof. Dr H.W. van Soest de hand kan worden geschud en kennis kan worden gemaakte met onze nieuwe voorzitter, Dr H.A.M.M. Meijer. Wij hopen die middag een groot aantal donateurs en hun genodigden te mogen begroeten.

De aula is bereikbaar met buslijn 15 en 17 (halte Zijlsingel). In de directe omgeving zijn parkeermogelijkheden.

OVERLEG MET DE GEMEENTE
Op 14 september j.l. heeft de nieuwe wethouder die verantwoordelijk is voor de "Groenesteeg", de heer Mr J. Steegh, samen met de heer Verdel van de Gemeente de begraafplaats en de aula bezocht. In de aula werd hun een broodjeslunch aangeboden. De wethouder toonde zich zeer geÔnteresseerd in de begraafplaats. Tijdens dit bezoek is onder meer gesproken over het onderhoud van aula, groen en grafstenen, het beheersplan voor de begraafplaats en de reparatie van enkele specifieke stenen. Ook zullen de diverse vakken waarin de graven zijn verdeeld, door middel van bordjes worden aangeduid met letters en cijfers overeenkomstig de plattegrond achter het raam in de aula. Het bestuur is verheugd dat de nieuwe wethouder de tot op heden door zijn voorgangers getoonde grote belangstelling voor ons monument deelt en daadwerkelijk geÔnteresseerd is in het behoud van dit waardevolle monument. Het overleg zal binnenkort nog een vervolg krijgen.

TENSLOTTE Dit is al weer de laatste Nieuwsbrief van 2006. In de winter vinden geen activiteiten voor de donateurs plaats. Wij hopen U volgend jaar maart te kunnen berichten over de activiteiten in het voorjaar van 2007.