Stichting tot instandhouding van de
Begraafplaats Groenesteeg te Leiden
Ere-voorzitter:
Prof. Dr H.W. van Soest

Nieuwsbrief No. 47 januari 2010  

Het Bestuur wenst de donateurs een in alle opzichten voorspoedig 2010 toe!
Hierbij zenden wij U een overzicht van de activiteiten in de maanden januari t/m maart op de v.m. Begraafplaats of in de Aula van de Begraafplaats, Groenesteeg 126 te Leiden. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk voor onze donateurs en hun genodigden. De aula is bereikbaar met buslijnen 13 en 14 (halte Zijlsingel) In de directe omgeving zijn parkeermogelijkheden

ACTIVITEITEN
Zondag 17 januari, 13.30 tot ca 16.00 uur: OPENSTELLING AULA.
Dankzij de hulp van een onzer vrijwilligsters kunnen wij ook in de winter deze activiteit voortzetten. Wij hopen dat zich nog meer vrijwilligers voor deze activiteit zullen aanmelden bij onze secretaris (adres en telefoonnummer zie de kop van deze Nieuwsbrief) Er zal, naast deze vrijwilligster ook een bestuurslid aanwezig zijn. Zij zullen onder meer de vertoning van videofilms en, zo mogelijk, een rondleiding over de begraafplaats verzorgen en vragen beantwoorden. Voorts zijn uitgaven van de Stichting en andere boeken en kaarten te koop, voor donateurs tegen gereduceerde prijs. Nodigt U ook Uw familie en vrienden uit? Een bezoek aan de begraafplaats is voor hen, naar wij hopen, evenzeer interessant.
NB Deze activiteit vindt voor éénmaal niet op de eerste zondag van de maand plaats.

Zondag 7 februari, 14.30 uur in de AULA, lezing (tevens openstelling vanaf 13.30 uur), door Peter Otgaar: De Zijlpoort en de Groenesteeg: twee begraafplaatsen aan de singel.
Op 7 februari zal een lezing worden gehouden over de R.K.begraafplaats De Zijlpoort. Deze begraafplaats is gesticht toen aan het eind van de 18de eeuw de vrijheid van godsdienst in Nederland tot stand kwam. Er waren geen schuilkerken meer nodig en de katholieken wilden ook graag hun eigen begraafplaats hebben. Zij kregen een stuk grond toegewezen waarop de begraafplaats kon worden ingericht en waarop een kapel met klokkentoren verscheen. Peter Otgaar zal aan de hand van het boek "Een oase van rust" het ontstaan en het reilen en zeilen van de begraafplaats belichten. Vervolgens zal hij door middel van een power-point presentatie spreken over de monumenten op De Zijlpoort en daarbij ook enige aandacht schenken aan de monumenten op begraafplaats De Groenesteeg.

Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Peter Otgaar (1946) is een geboren en getogen Leidenaar. Hij ging na het eindexamen Gymnasium alfa (1965) in Leiden geschiedenis studeren en is sinds 1972 als leraar in dat vak verbonden aan het Bonaventuracollege (Burggravenlaan). In het begin van de jaren '80 van de vorige eeuw is hij via genealogisch onderzoek op het Regionaal Archief Leiden geinteresseerd geraakt in de geschiedenis van de stad in de negentiende eeuw. Hij heeft een aantal artikelen geschreven over de sociaal-economische geschiedenis voor het jaarboek Dirk van Eck en is medeauteur van "Een oase van rust".
Het Bestuur hoopt ook deze keer weer veel donateurs en hun genodigden te mogen begroeten.

Zondag 7 maart, 14.00 uur: NATUURWANDELING (organisatie IVN); tevens openstelling aula vanaf 13.30 uur.
Onder de deskundige leiding van enkele Natuurgidsen van het IVN, afdeling Leiden, wordt een natuurwandeling over de begraafplaats gehouden. Wij verwachten dat dit jaar de eerste stinzeplanten, waaronder de voorjaarshelmbloem, alsmede de crocussen en helderblauwe scilla's, die in groten getale op de begraafplaats voorkomen, in bloei zullen staan; ongetwijfeld zal er op deze wandeling al heel wat van de prille lente te genieten zijn. Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van de begraafplaats aan het einde van de Groenesteeg. Het Bestuur beveelt deze interessante wandeling van harte bij U aan. Ook Uw familie en vrienden zijn van harte welkom. Tevens zal de aula geopend zijn van 13.30 u. tot ca 16 uur.

NIEUW BESTUURSLID
Het bestuur is verheugd dat mevrouw Loes Edzes-Eijsackers bereid is gevonden zijn gelederen te versterken. Zij is afgevaardigde namens de Historische Vereniging Oud Leiden en zal daarnaast de organisatie van de lezingen bij onze stichting op zich nemen. Mevrouw Edzes stelt zich in onderstaand stukje aan de donateurs voor: "Al jong bleek mijn interesse voor geschiedenis door mijn lidmaatschap van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG tijdens mijn middelbare schooltijd. Desondanks ging ik rechten studeren. Na eerst in Den Haag als organisator vele congressen te hebben voorbereid, heb ik mijn juridische opleiding in de praktijk gebracht. Mijn werkzame leven heb ik afgesloten als juridisch lobbyist in Brussel voor een grote Nederlandse vereniging. Daarnaast was en ben ik zowel op cultureel als sportief gebied bestuurlijk actief. Zo organiseer ik momenteel als bestuurslid van de Historische Vereniging Oud Leiden de lezingen en ben ik als vertegenwoordiger van die vereniging afgevaardigd in het bestuur van Stichting tot Instandhouding van Begraafplaats Groenesteeg Leiden. De begraafplaats heeft een warm plekje in mijn hart: het is immers een van de weinig oude verstilde plekken in onze prachtige stad; een plek waar we zuinig op moeten zijn."

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
Het Bestuur zoekt vrijwilligers, die mee willen helpen de grafstenen schoon te houden. De gemeentelijke plantsoenendienst van Leiden zorgt voor groot onderhoud waar wij zeer tevreden over zijn. Maar er is tussendoor ook werk aan de winkel. In het najaar vallen de bladeren op de graven die daar dan blijven liggen. Als de bladeren niet worden weggehaald tasten deze de grafstenen aan doordat zij water vasthouden dat uitzet bij vorst. De plantjes, die in de barsten van de grafstenen groeien, moeten ook regelmatig weggehaald worden. Als U zin hebt om mee te helpen bij dit voor het behoud van de grafstenen onmisbare werk geeft U dan op bij ons bestuurslid Anneke Jesse: aa.jesse@online.nl

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
A. Cornelissen, secretaris,