Stichting tot instandhouding van de
Begraafplaats Groenesteeg te Leiden
Ere-voorzitter:
Prof. Dr H.W. van Soest

Secretariaat:
Van Effendreef 24
2353 BN Leiderdorp
e-mail: secretariaatgroenesteeg@gmail.com
website: www.begraafplaatsgroenesteeg.nl

Nieuwsbrief No. 55 augustus 2012

In deze nieuwsbrief treft u weer informatie aan over onze stichting. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk voor onze donateurs en hun genodigden. De aula is bereikbaar met buslijnen 13 en 14 (halte Zijlsingel) In de directe omgeving zijn parkeermogelijkheden.

Woord van de voorzitter.
Het onkruid heeft door de overvloedige regen vrij spel op de begraafplaats. Wel heel sfeervol. Een wandeling over de dodenakker maakt je mild. In gedachten ben je bij overleden dierbaren. Vaak krijgen wij de vraag: "Kan ik hier begraven worden"? Helaas, niet meer. Het bestuur maakt overuren met de organisatie van het 200 jarig jubileum in 2013 (zie elders voor meer informatie). Daarvoor moeten we flinke kosten maken. De sponsorwerving loopt goed, maar we hebben nog wel het een en ander nodig. De penningmeester is daarom blij met iedere bijdrage. Gewoon doen (rekeningnummer 4285277 t.n.v. Stichting tot Instandhouding Begraafplaats Groenesteeg), hebben wij een zorg minder.

Verzending per email
Deze nieuwsbrief is voor de eerste keer per email verstuurd naar de donateurs, waarvan bij ons het emailadres bekend is. Dit geeft een snelle communicatie en bespaart ook kosten. U kunt uw emailadres doorgeven via secretariaatgroenesteeg@gmail.com. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Lezing op zondag 4 november om 14.30 uur over Simon Thomas
De najaarslezing zal worden gegeven door prof. dr. H. Beukers en is getiteld: Simon Thomas, een 'fijn gevoelend en humaan' verloskundige.

Op 22 november 1886 overleed Abraham Everardus Simon Thomas. Drie dagen later werd hij begraven in het familiegraf op de begraafplaats aan de Groenesteeg. Zijn dochtertje Gertrude Petronella was hem in 1872 voorgegaan. In 1848 was Simon Thomas aan de Leidse Universiteit benoemd tot hoogleraar in de verloskunde. Gedurende bijna zestien jaar was hij de enige hoogleraar in Nederland die uitsluitend dit vak onderwees, gecombineerd met de gynaecologie. Voor de stad lag zijn betekenis vooral in de wijze waarop hij de verloskundige zorg wist te organiseren, door de oprichting van een polikliniek verloskunde (1850) en - als stadsvroedmeester - door het toezicht op de verloskundige stads-armenpraktijk (1863). Dat hij dat laatste naar tevredenheid gedaan had, bleek bij de begrafenis, toen op weg naar de Groensteeg - zoals het Leidsch Dagblad meldde - veel mensen, voor het merendeel vrouwen, een stille hulde brachten aan de man, die hen met grote humaniteit had bijgestaan.

Beukers (1945) studeerde in 1968 in Leiden af in de geneeskunde. Aansluitend aan zijn afstuderen ging hij aan de slag als onderzoeker bij het Laboratorium voor Medische Biochemie van de Faculteit der Geneeskunde. Hij promoveerde in 1978 in Leiden op het proefschrift Ladingsoppervlak en structuur van serum lipoprote´nen. Inmiddels had Beukers belangstelling opgevat voor de medische geschiedenis. In 1981 leidde deze belangstelling tot de overstap naar de afdeling Medische geschiedenis (later Metamedica) van het LUMC.
Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Openstelling Aula op de zondagen 2 september, 7 oktober, 4 november en 9 december (13.30 tot 16.00)
Op bovenstaande dagen en tijden wordt de Aula weer opengesteld voor het publiek. Er worden documentaires over de begraafplaats vertoond en om 14.00 uur is er een rondleiding over de begraafplaats, behalve op 4 november als er om 14.30 uur een lezing is (zie hierboven). Voorts zijn uitgaven van de stichting en andere boeken en kaarten te koop, voor donateurs tegen gereduceerde prijs. Nodigt u ook u familie en vrienden uit? Een bezoek aan de begraafplaats is voor hen, naar wij hopen, evenzeer interessant.

IVN-natuurwandeling op zondag 30 september om 14.00 uur
Onder deskundige leiding van enkele natuurgidsen van het IVN afdeling Leiden wordt een natuurwandeling over de begraafplaats gehouden. Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van de begraafplaats aan het einde van de Groenesteeg. Het Bestuur beveelt deze interessante wandeling van harte bij u aan. Ook uw familie en vrienden zijn van harte welkom.

WEETJE over Roelof Jesse, apotheker te Leiden (keldergraf 81, veld A)
Roelof Jesse is geboren op 4 februari 1795 te Zaltbommel als zoon van Pieter Jesse en Petronella Koek. Hij begint in Zaltbommel als leerling apotheker en in 1913, op 18 jarige leeftijd, gaat hij naar Leiden om daar in dienst te treden bij apotheker Louis Guillaume Houck (HouŰl) ook begraven op Groenesteeg (zandgraf 015, veld D). Aan de universiteit van Leiden volgt hij colleges scheikunde, medicijnen en botanie van onder andere hoogleraar Brugmans. In 1817 slaagt hij voor zijn examen artsenijmengkunde voor een stad. Hij vestigt zich als apotheker in de Houtstraat maar verhuist zijn apotheek in 1824 naar Rapenburg 38. Hij trouwt met Catharina van Geer uit Leiderdorp en zij krijgen 16 kinderen. Roelof Jesse is de grootvader van de architect H.J. Jesse. In 1855 neemt Roelof Jesse zitting in de Plaatselijke Commissie van 'Geneeskundig Onderzoek en Toezigt' te Leiden. Museum de Lakenhal heeft een schilderij, geschilderd door J.P. Neep, in bezit. Op dit schilderij is de gehele Commissie afgebeeld en de derde persoon van rechts is Roelof Jesse. Op 63 jarige leeftijd, op 6 december 1858, overlijdt Roelof Jesse en wordt hij begraven in keldergraf 81 op veld A.

200-jarig bestaan in 2013
De begraafplaats Groenesteeg is in 1813 gesticht, dus in 2013 bestaat onze begraafplaats 200 jaar. Wij willen deze bijzondere gebeurtenis vieren met een aantal speciale activiteiten. Hieronder treft u een voorlopig programma aan. De jubileumactiviteiten worden geconcentreerd op 3 momenten:
1. Zondag 3 april 2013: lezing en uitreiking eerste exemplaar van een nieuw boekje over de Groenesteeg.
2. Zaterdag 22 juni 2013: Muziek en theater omstreeks de kortste nacht.
3. Zaterdag 2 november 2013: Afsluiting met 19-de eeuwse begrafenis (in oude stijl).

Lezing
Deze lezing zal worden gegeven door mw. Ada Wille, landschapsarchitect gespecialiseerd in begraafplaatsen.

Nieuw boekje
Dit boekje heeft tot doel om belangstellenden op een boeiende manier voor te lichten over allerlei facetten van de begraafplaats. Het publiek wordt als het ware aan de hand meegenomen over de begraafplaats en daarbij ge´nformeerd over de personen, de cultuur en de natuur zoals deze op De Groenesteeg te vinden is. Er staan ook vele nieuwe foto's in.

Muziek en theater
Rond de kortste dag zal er op de begraafplaats 's avonds een cultureel optreden zijn met muziek en theater.

Begrafenis oude stijl
Op zaterdag 2 november zal vanuit de Hooglandse Kerk, na afloop van de diesviering van de Historische Vereniging Oud Leiden, een begrafenisstoet door Leiden gaan die eindigt bij De Groenesteeg. Het geheel zal zo authentiek mogelijk aandoen, onder andere met een lijkkoets met paarden en een huilebalk. De hoofdrolspelers en de figuranten dragen 19-de eeuwse kostuums.

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij fiscale beschikking d.d. 4 januari 2008 nr, 41363 ING 4285277 - KvK 41168670

Met vriendelijke groet,
Het bestuur