Stichting tot instandhouding van de
Begraafplaats Groenesteeg te Leiden
Ere-voorzitter:
Prof. Dr H.W. van Soest

Nieuwsbrief No. 45 maart 2009  

IN MEMORIAM
Op 24 december 2008 overleed onze oudste ere-voorzitter, de heer mr M. Rutgers van der Loeff. In 1989 aanvaardde hij, als belanghebbende bij verscheidene graven op onze begraafplaats, het voorzitterschap van een volgens zijn plan opgerichte werkgroep, die zich het lot aantrok van de toen zeer verwaarloosde begraafplaats. Deze werkgroep werd in 1992 omgezet in onze Stichting, waarvan de heer Van der Loeff tot oktober 1993 voorzitter bleef. Tijdens zijn voorzitterschap werd de inventarisatie van de graven gerealiseerd, verscheen de brochure "Eeuwige rust aan de Groenesteeg", kwam de restauratie van de aula tot stand, waarbij de Stichting het gebruik van de benedenverdieping kreeg, en werd de gehele begraafplaats in betere staat hersteld. De heer Van der Loeff leidde de vergaderingen op zeer wijze, vriendelijke en toch besliste manier, en behoort met ere tot degenen, die de grondslag hebben gelegd voor het behoud van onze begraafplaats br>

ACTIVITEITEN
Aan onze donateurs, Hierbij zenden wij U een overzicht van de activiteiten in de maanden april t/m augustus (incl. begin september) op de v.m. Begraafplaats of in de Aula van de Begraafplaats, Groenesteeg 126 te Leiden. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk voor onze donateurs en hun genodigden. De aula is bereikbaar met buslijn 13 (halte Zijlsingel). In de directe omgeving zijn parkeermogelijkheden. Het bestuur is verheugd dat de verplaatsing van sommige activiteiten, zoals lezingen, naar het winterseizoen tot een veel grotere belangstelling heeft geleid. Ook de openstelling van de aula in het winterseizoen, mogelijk dankzij medewerking van onze vrijwilligers, bleek in een behoefte te voorzien

Zondag 5 april, 13.00 tot 16.00 uur: OPENSTELLING AULA.
Er zullen vrijwillig(st)ers en/of bestuursleden aanwezig zijn. Zij zullen onder meer de vertoning van videofilms en, zo mogelijk, een rondleiding over de begraafplaats verzorgen en vragen beantwoorden. Voorts zijn uitgaven van de Stichting en andere boeken en kaarten te koop, voor donateurs tegen gereduceerde prijs. Nodigt U ook Uw familie en vrienden uit? Een bezoek aan de begraafplaats is voor hen, naar wij hopen, evenzeer interessant.

Zondag 19 april, 14.30 uur in de AULA, lezing met lichtbeelden door Mevrouw Ir. Ada Wille bnt , getiteld: "EEN REIS LANGS BEGRAAFPLAATSEN IN EUROPA"
Het Bestuur is bijzonder verheugd dat Mevrouw Ada Wille bereid is gevonden opnieuw een lezing voor onze donateurs te houden. Deze keer zal Mevrouw Wille de aanwezigen aan de hand van een dia- en powerpoint-presentatie mee op reis nemen langs begraafplaatsen in Europa. We bezoeken o.a. de grootste begraafplaats van Europa (Begraafplaats Ohlsdorf in Hamburg) maar ook kleinere in Frankrijk, Duitsland, Zweden, Italie, Denemarken, Belgie, Engeland, Spanje, Tsjechie. We zien duidelijk de verschillen tussen de parkbegraafplaatsen van Noord-Europa en de necropolen of dodensteden van meer Zuid-Europese landen. We zien de restanten van de Victoriaanse dodencultuur op de begraafplaats Highgate in London, de Millionenallee in Keulen en de nieuwste concepten in begraafplaatsarchitectuur van de 21e eeuw. Tijdens onze wandelingen over diverse begraafplaatsen zullen we enkele graven van beroemde personen tegenkomen. Al met al een impressie die het bezoek aan begraafplaatsen hopelijk in een ander daglicht zal zetten en uit de sfeer van "vreemde hobby" zal halen. Mevrouw Wille, die goede relaties heeft met veel instanties op "ons" terrein -Rijksdienst Monumentenzorg, LOB, de Terebinth en ASCE - is een autoriteit op het gebied van historische begraafplaatsen. In de jaren '90 van de vorige eeuw heeft zij aan een aantal televisieprogramma's over dit onderwerp meegewerkt, die destijds veel belangstelling trokken. In 2004 verscheen van haar hand het standaardwerk "De laatste tuin, informatie en inspiratie bij ontwerp en beheer van begraafplaatsen". Het was dan ook niet te verwonderen dat, toen zij op 5 april 1995 op uitnodiging van het bestuur onze allereerste donateurslezing verzorgde, de aula letterlijk uitpuilde. Ook op 9 april 2006 was de belangstelling groot toen zij sprak over Beheren en Instandhouden van Historische Begraafplaatsen. Het bestuur hoopt dan ook nu weer veel donateurs en hun genodigden te begroeten. Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Zondag 3 mei 13.00 tot 16.00 uur: OPENSTELLING AULA.
Zie zondag 5 april.

Zondag 7 juni, 14.00 uur: NATUURWANDELING (organisatie IVN)
Onder de deskundige leiding van enkele Natuurgidsen van het IVN, afdeling Leiden, wordt een natuurwandeling over de begraafplaats gehouden. Door het relatief late voorjaar is de natuur op de begraafplaats bijna een maand achter bij vorig jaar, zoals wij al tijdens de excursie van 8 maart j.l. konden constateren. Het zal interessant zijn om te zien of en hoe deze achterstand is hersteld. Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van de begraafplaats aan het einde van de Groenesteeg. Het Bestuur beveelt deze interessante wandeling van harte bij U aan. Rondom deze natuurwandeling zal de aula tevens geopend zijn

Zondag 14 (!) juni, 5 juli, 2 augustus en 6 september 13.00 tot 16.00 uur: OPENSTELLING AULA.
Zie zondag 5 april

BESTUURSMUTATIE<>
Ons zeer actieve bestuurslid Mevrouw M. van der Stok - Braakman, heeft ons medegedeeld haar bestuursfunctie na ruim twaalf jaar te willen beŽindigen. Gelukkig blijft zij als vrijwilliger aan de Stichting verbonden. Wij zijn haar zeer veel dank verschuldigd voor het vele werk voor onze Stichting, onder andere de contacten met de Gemeente Leiden en de nog onlangs door haar georganiseerde fotowedstrijd.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
A. Cornelissen, secretaris,