Stichting tot instandhouding van de
Begraafplaats Groenesteeg te Leiden
Ere-voorzitter:
Prof. Dr H.W. van Soest

Nieuwsbrief No. 46 augustus 2009  

ACTIVITEITEN
Hierbij zenden wij U een overzicht van de activiteiten in de maanden september en oktober (incl. begin november) op de v.m. Begraafplaats of in de Aula van de Begraafplaats, Groenesteeg 126 te Leiden. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk voor onze donateurs en hun genodigden. De aula is bereikbaar met buslijn 13 (halte Zijlsingel). N.B. NOTEERT U REEDS NU DE BIJZONDERE NAJAARSLEZING VAN 1 NOVEMBER A.S. 14.30 U. IN UW AGENDA (ZIE HIERNA). UIT KOSTENOVERWEGINGEN STUREN WIJ GEEN EXTRA UITNODIGING.

Zondag 6 september, 13.30 tot ca 16.00 uur: OPENSTELLING AULA V E R V A L T.
Met het oog op de openstelling tijdens de monumentendagen op 12 en 13 september komt de openstelling op 6 september te vervallenbr>

Zaterdag 12 en zondag 13 september, 12.00 tot 17.00 uur: OPENSTELLING IN HET KADER VAN DE OPEN MONUMENTENDAGEN.
Op zaterdag 12 en zondag 13 september zijn de aula en de Begraafplaats Groenesteeg open in verband met de Open Monumentendagen in Leiden. Het thema is: "Op de kaart zetten". De openstelling van de aula is op beide dagen van 12.00 uur tot 17.00 uur. Er zullen dan steeds drie bestuursleden of vrijwilligers aanwezig zijn om DVD's te vertonen, toelichting te geven en rondleidingen over de begraafplaats te verzorgen. Iedereen is van harte welkom.

Zondag 20 september, 14.00 uur: NATUURWANDELING (organisatie IVN)
Onder de deskundige leiding van enkele Natuurgidsen van het IVN, afdeling Leiden, wordt een natuurwandeling over de begraafplaats gehouden. Naast de late zomerbloemen en typische najaarsbloeiers als de herfsttijloos zullen ook de eerste herfsstkleuren en paddestoelen te bewonderen zijn. Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van de begraafplaats aan het einde van de Groenesteeg. Het bestuur beveelt deze interessante wandeling van harte bij U aan.

Zondag 4 oktober 13.30 tot ca 16.00 uur: OPENSTELLING AULA.
N.B. Let s.v.p. op de gewijzigde tijden van openstelling. De ervaring leert ons dat om 13 uur de belangstelling voor de openstelling gering is. Daarom is besloten voortaan een half uur later te beginnen en naar gelang het bezoek, voor de sluiting enigszins flexibeler tijden te hanteren (maar niet voor vier uur te sluiten). Er zullen vrijwillig(st)ers en/of bestuursleden aanwezig zijn voor rondleidingen, vertoning van DVD's en verkoop van boeken en kaarten. Nodigt U ook Uw familie en vrienden uit?

Zondag 1 november 14.30 uur, LEZING met lichtbeelden door Mevr. Miep Smitsloo-de Graaff over 350 JAAR TOLHUIS EN TREKVAART.
Deze middag richten wij de aandacht op een waterweg die vlakbij de begraafplaats begint: De Trekvaart. Hoe komt het dat het Tolhuis bij Leiden 350 jaar overeind is gebleven? Hoe werd de bijna 30 kilometer lange trekvaart tussen Haarlem en Leiden in nog geen acht maanden tijd, puur met de hand, gegraven? Waarom vormde de trekschuit eeuwenlang de enige openbaar vervoervoorziening in deze regio? Op dergelijke (en meer) vragen geeft Mevr. Miep Smitsloo-de Graaff antwoord tijdens een lezing die op zondagmiddag 1 november in de aula van onze begraafplaats wordt gehouden. Mevrouw Smitsloo schreef in 2007 het boek 'Tussen Tol en Trekvaart', 350 jaar het monument, de mensen en het water. Dat boek beleefde binnen een maand de tweede druk. In dat boek wordt de historie over de belangrijkste verbindingsroute tussen Haarlem en Leiden en het eveneens 350 jaar oude monument, het Tolhuis, het enige overgebleven markeringspunt langs de bijna dertig kilometer lange trekvaart beschreven. Over de tolhekken bij dit monument heeft de Vereniging Oud Leiden zich nota bene in het oorlogsjaar 1942 al bekommerd. Oud Leiden wendde zich tot het Leidse gemeentebestuur met het dringende verzoek om het monumentale tolhek in zijn geheel te behouden. 'Het hek kan geacht worden te behooren tot de fraaiste tolhekken in den lande', zo schreef het bestuur naar aanleiding van plannen om het hek te slopen. Dat de actie succes had, moge uit de hedendaagse situatie blijken. Het tolhek bij het Tolhuis is, naast dat van Warmond, het enige overgebleven originele exemplaar dat ons land nog telt. Het werd enkele jaren geleden tegelijkertijd met het Tolhuis grondig gerestaureerd. De voormalige tolgaarderwoning leidt nu een 'tweede leven' als kantoor en restaurant. De lezing gaat, evenals het boek, in op de historie van de Haarlemmertrekvaart, het verschijnsel tol, de vele kunst die er over het onderwerp te vinden is en de restauratie van het Tolhuis. Ook worden 'de mensen achter het Tolhuis' belicht, die er gewoond en gewerkt hebben. De presentatie wordt gelardeerd met fraaie (licht)beelden. Tientallen plaatjes zijn er op het gebied van de trekschuit, de trekvaart, kunst en de regionale historie. Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

ARMENBUS <>
Onze stadgenoot de heer Ing. H.J. Streefkerk verraste ons met een nieuwe door hem met de hand gereconstrueerde armenbus. De oude bus, die als voorbeeld diende, was geheel doorgeroest, maar is door hem zo goed mogelijk geconserveerd; deze zal nu in de vitrine worden tentoongesteld. Het Bestuur is de heer Streefkerk bijzonder erkentelijk.

GRAF OUDERS ABRAHAM KUYPER
De monumentenvergunning is inmiddels door de Gemeente afgegeven; het opknappen van dit graf zal naar verwachting binnenkort beginnen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
A. Cornelissen, secretaris,