Stichting tot instandhouding van de
Begraafplaats Groenesteeg te Leiden
Ere-voorzitter:
Prof. Dr H.W. van Soest

Nieuwsbrief No. 52 augustus 2011

Secretariaat:
Boerhavelaan 41
2334 ED Leiden
e-mail: secretariaatgroenesteeg@gmail.com

Woord van de voorzitter.
Toen ik deze zomer aan het einde van een verregende dag met gasten over de begraafplaats wandelde waren we diep onder de indruk van de serene rust die daar heerste. Langs al die bekende en minder bekende Leidenaren, wier stoffelijk overschot nog slechts in naam aanwezig is. Ons beseffend hoe bevoorrecht we waren daar te mogen zijn. Een aanrader: 10 en 11 september open monumentendagen. Kom langs en ga genieten

Activiteiten:
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk voor onze donateurs en hun genodigden. De aula is bereikbaar met buslijnen 13 en 14 (halte Zijlsingel) In de directe omgeving zijn parkeermogelijkheden

Zondag 18 september 14.00 uur
Wandeling onder leiding van gidsen van het IVN

zondag 9 oktober, 6 november en 11 december 13.30 uur tot ca 16.00m uur Openstelling van de aula.
Een bestuurslid en een vrijwilliger zullen aanwezig zijn. Zij zullen onder meer de vertoning van documentaires over de begraafplaats en, zo mogelijk, een rondleiding over de begraafplaats verzorgen en vragen beantwoorden. Voorts zijn uitgaven van de Stichting en andere boeken en kaarten te koop, voor donateurs tegen gereduceerde prijs. Nodigt U ook Uw familie en vrienden uit? Een bezoek aan de begraafplaats is voor hen, naar wij hopen, evenzeer interessant.

Lezing en filmvertoning 6 november 14.30 uur
Onze tweede middagbijeenkomst zal in november worden gehouden. Deze middag zal worden geleid door de heer Henk Robbers en in het teken staan van Dr. Flu. Er zal een film worden vertoond over het leven en werk van deze arts.

Open Monumentendagen
Op 10 en 11 september zullen de landelijke open Monumentendagen worden gehouden. Deze staan dit jaar in het teken van hergebruik. Ook onze aula en begraafplaats zullen tijdens deze dagen van 12.00 tot 17.00 uur open zijn in het kader van het hergebruik: immers geworden tot een stadspark is onze locatie een echt voorbeeld van het opnieuw gebruiken zonder de eigen identiteit op te geven. Er wordt uitleg gegeven over de geschiedenis van de Begraafplaats Groenesteeg aan de hand van documentaires en er zijn rondleidingen over de begraafplaats.

Ledencorrespondentie.
Om de contacten met onze donateurs te verbeteren verzoeken wij u zo mogelijk uw email adres aan ons door te geven. Zodoende zijn wij in staat om u indien noodzakelijk zo spoedig mogelijk nieuwe mededelingen of wijzigingen door te geven. U kunt uw email adres doorgeven op het volgende adres: secretariaatgroenesteeg@gmail.com Hartelijk dank voor uw medewerking.

WEETJE
Arnold Jacobus Hendriksen, grafdelver op de Groenesteeg. (31 oktober 1859 Zoeterwoude - 3 maart 1942 Leiden) Arnoldus Jacobus Hendriksen werd in 1891 als grafmaker op de begraafplaats Groenesteeg aangesteld. Naast het delven van de graven hield hij toezicht en onderhield de gehele begraafplaats. Hij woonde daar met zijn vrouw Hendrica Jacoba Rijnvis boven de aula. Zij kregen 8 kinderen waarvan er 7 op de begraafplaats Groenesteeg geboren zijn. Op 3 april 1936 kreeg Arnold Hendriksen in de vergadering van de Fabricage-commissie der gemeentecommissie van de Ned. Hervormde kerk een bronzen medaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau uitgereikt. Dit ter gelegenheid van zijn 45 jarige werk op de begraafplaats Groenesteeg in dienst van het Nederlands Hervormde Kerkgenootschap. In een hartelijke toespraak wenste de burgemeester, mr. A. van de Sande Bakhuyzen de jubilaris veel geluk met deze onderscheiding en spelde hem het ereteken op de borst. De 74 jarige Arnold Hendriksen dankte de burgemeester hartelijk en hoopte nog enkele jaren zijn functie te kunnen blijven vervullen. Per 1 september 1937 legde Arnold Hendriksen op eigen verzoek zijn functie neer.
Dit weetje wordt ook eerdaags op de site van de Begraafplaats Groenesteeg geplaatst met een foto waarop we de jubilaris zien met zijn vrouw, kinderen en hun partners in de Aula van begraafplaats De Groenesteeg.

Vrijwilligers
Het bestuur nodigt onze donateurs van harte uit om zich als vrijwilliger op onze begraafplaats in te zetten. Dit kan gestalte krijgen bij het op orde houden van het groen, maar ook bij de maandelijkse openstellingen van Aula en Begraafplaats voor het publiek. Mocht u in uw omgeving iemand kennen die graag bij ons als vrijwilliger af en toe kleine werkzaamheden wil verrichten, schroomt u dan niet het bestuur hierover in te lichten.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur