Stichting tot instandhouding van de
Begraafplaats Groenesteeg te Leiden
Ere-voorzitter:
Prof. Dr H.W. van Soest

Nieuwsbrief No. 50 januari 2011

Het bestuur wenst de donateurs een in alle opzichten voorspoedig 2011 toe.

Woord van de voorzitter.
Helaas heeft het bestuur van de stichting de afgelopen maand twee prominente leden verloren. Penningmeester Piet Spaargaren heeft zijn ongelijke strijd tegen het medisch onheil niet kunnen winnen. Een geweldig bestuurslid en een dierbare vriend moeten we voor altijd missen. De enorme belangstelling bij zijn begrafenis was kenmerkend hoe iedereen hem waardeerde. Secretaris Hans Cornelissen heeft na 14 trouwe jaren besloten zijn bestuursfunctie neer te leggen. Een markante, punctuele, spirituele alleskunner. Hem vervangen zal een groot probleem worden. Het bestuur is hen veel dank verschuldigd. In de volgende nieuwsbrief hopen wij een nieuwe secretaris te presenteren.

Activiteiten
Hieronder treft u een overzicht aan van de activiteiten in de maanden februari t/m april op de voormalige Begraafplaats of in de aula van de begraafplaats Groenesteeg 126 te Leiden. Alle activiteiten zijn gratis toegangkelijk voor onze donateurs en hun genodigden. De aula is bereikbaar met de buslijnen 13 en 14 (halte Zijlsingel). In de directe omgeving zijn parkeermogelijkheden.

Zondag 6 februari, 13.30 tot ca 16.00 uur: OPENSTELLING AULA.
Dankzij de hulp van een onzer vrijwilligers kunnen wij ook in de winter deze activiteit voortzetten. Wij hopen dat zich nog meer vrijwilligers voor deze activiteit zullen aanmelden. Er zal, behalve de vrijwilliger ook een bestuurslid aanwezig zijn. Zij zullen onder meer de vertoning van videofilms en, zo mogelijk, een rondleiding over de begraafplaats verzorgen en vragen beantwoorden. Voorts zijn uitgaven van de Stichting en andere boeken en kaarten te koop, voor donateurs tegen gereduceerde prijs. Nodigt U ook Uw familie en vrienden uit? Een bezoek aan de begraafplaats is voor hen, naar wij hopen, evenzeer interessant.

Zondag 6 maart, 14.00 uur: NATUURWANDELING (organisatie IVN)tevens openstelling aula vanaf 13.30 uur
Onder de deskundige leiding van enkele Natuurgidsen van het IVN, afdeling Leiden, wordt een natuurwandeling over de begraafplaats gehouden. Wij verwachten dat dit jaar de eerste stinzeplanten, waaronder de voorjaarshelmbloem, alsmede de krokussen en helderblauwe scilla's, die in groten getale op de begraafplaats voorkomen, in bloei zullen staan; ongetwijfeld zal er op deze wandeling al heel wat van de prille lente te genieten zijn. Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van de begraafplaats aan het einde van de Groenesteeg. Het Bestuur beveelt deze interessante wandeling van harte bij U aan. Ook Uw familie en vrienden zijn van harte welkom. Tevens zal de aula geopend zijn van 13.30 u. tot ca 16 uur.

Zondag 3 april, 14.30 uur in de AULA, lezing door Cor Smit tevens openstelling vanaf 13.30 uur.
Op 3 april zal historicus Cor Smit een lezing houden over de Meelfabriek. Dit gebouwencomplex staat in een bijzondere belangstelling van de politiek in Leiden en velen onder ons zijn begaan met deze locatie. Wat zal ervan worden gemaakt in de toekomst? Maar Cor Smit zal voor ons het verleden van dit interessante gebouw belichten. Hij zal vooral stilstaan bij Arie de Koster Sr. Hij was de stichter van de fabriek en dus een belangrijk man voor de ontstaansgeschiedenis van dit industriŽle eigendom van de stad Leiden. Ook zijn zoon Daniel was zeer actief voor Leiden. Hij steunde veel maatschappelijke doelen. Hij was onder andere de eerste die een groot bedrag neerlegde voor de aanleg van de Leidse Hout. Beiden liggen op Begraafplaats de Groenesteeg begraven. Omdat er nog veel meer te vertellen valt over deze familie zien we uit naar het historische verhaal over onze grote buurman: de Meelfabriek. Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Het Bestuur hoopt ook deze keer weer veel donateurs en hun genodigden te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur