Stichting tot instandhouding van de
Begraafplaats Groenesteeg te Leiden
Ere-voorzitter:
Prof. Dr H.W. van Soest

Nieuwsbrief No. 53 januari 2012

Secretariaat:
Van Effendreef 24
2353 BN Leiderdorp
e-mail: secretariaatgroenesteeg@gmail.com


Het bestuur wenst alle donateurs een gezond en voorspoedig 2012 toe!
In deze nieuwsbrief treft u informatie aan over onze stichting, onder andere een overzicht van de activiteiten die in de maanden januari tot en met april op de Begraafplaats of in de Aula van de Begraafplaats, Groenesteeg 126 te Leiden, zullen plaatsvinden. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk voor onze donateurs en hun genodigden. De aula is bereikbaar met buslijnen 13 en 14 (halte Zijlsingel) In de directe omgeving zijn parkeermogelijkheden.

Woord van de voorzitter.
Op het moment dat ik dit schrijf, woensdag 4 januari 2012, jagen storm en regen over de begraafplaats. Misschien symboliseren zij wel de grootse plannen die het bestuur koestert bij het in 2013 herdenken van het feit dat de begraafplaats 200 jaar geleden in gebruik is genomen. Voorlopige plannen als een jubileumboek met aandacht voor de geschiedenis en de natuur, en een historische begrafenisstoet staan op onze verlanglijst. Voor onze jubileumactiviteiten hebben wij heel veel vrijwilligers nodig. Mogen wij een beroep op u doen?

Lodewijk Kallenberg nieuwe secretaris
Vanaf september 2011 is Lodewijk Kallenberg de nieuwe secretaris van onze stichting. In de aanhef van deze brief ziet u het nieuwe adres van het secretariaat. Hij stelt zich hieronder kort aan u voor.
"Ik ben geboren (1945) en getogen Leidenaar. Na mijn middelbare school op het Bonaventura Lyceum ben ik in 1963 wiskunde gaan studeren aan de Universiteit Leiden. Hierna ben ik als mathematisch besliskundige in dienst getreden van deze universiteit en daar gebleven tot aan mijn pensioen in 2010. Vanaf 1993 tot 2010 was ik tevens hoogleraar-directeur van het Landelijk Netwerk Mathematische Besliskunde, een organisatie waar alle Nederlandse universiteiten in participeren. Naast mijn werk ben ik al 45 jaar als vrijwilliger actief (geweest) in allerlei organisaties, o.a. als voorzitter wedstrijd- en toptennis van de KNLTB en als bestuurslid van de 3 October Vereeniging. Sinds 1969 ben ik getrouwd met Helma de Vries en samen hebben wij drie kinderen en vijf kleinkinderen. Zonder enige aarzeling heb ik ja gezegd toen Har Meijer mij een paar maanden geleden vroeg voor deze functie. De begraafplaats Groenesteeg is een uniek en prachtig onderdeel van onze mooie stad. Met veel enthousiasme hoop ik mij in te kunnen zetten voor de stichting en met name kijk ik al uit naar het tweehonderdjarig bestaan in 2013."

Ledencorrespondentie
Om de contacten met onze donateurs te verbeteren verzoeken wij u om uw emailadres aan ons door te geven. Zodoende zijn wij in staat om u, indien noodzakelijk, snel nieuwe mededelingen of wijzigingen door te geven. U kunt uw emailadres doorgeven via secretariaatgroenesteeg@gmail.com. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Openstelling Aula op de zondagen 5 februari, 4 maart en 15 april (13.30 tot 16.00)
Op bovenstaande dagen en tijden wordt de Aula weer opengesteld voor het publiek. Er worden documentaires over de begraafplaats vertoond en om 14.00 uur is er een rondleiding over de begraafplaats. Voorts zijn uitgaven van de stichting en andere boeken en kaarten te koop, voor donateurs tegen gereduceerde prijs. Nodigt u ook u familie en vrienden uit? Een bezoek aan de begraafplaats is voor hen, naar wij hopen, evenzeer interessant. Op 15 april is er een lezing (zie verder); dan vervalt de rondleiding.

Lezing op zondag 15 april om 14.30 uur
Deze voorjaarslezing zal worden gegeven door ons bestuurslid mw. Anneke Jesse. Het onderwerp van de lezing is het werk van de Leidse architect H.J. Jesse (1860 - 1943), kleinzoon van een Leidse apotheker. Jesse heeft een aantal markante panden in Leiden en omgeving ontworpen (zie www.hj-jesse-architect.nl).
Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

IVN-natuurwandeling op zondag 11 maart om 14.00 uur
Onder deskundige leiding van enkele natuurgidsen van het IVN, afdeling Leiden, wordt een natuurwandeling over de begraafplaats gehouden. Wij verwachten dat dit jaar de eerste stinzeplanten, waaronder de voorjaars-helmbloem, alsmede de crocussen en helderblauwe scilla's, die in groten getale op de begraafplaats voorkomen, in bloei zullen staan. Ongetwijfeld zal er op deze wandeling al heel wat van de prille lente te genieten zijn. Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van de begraafplaats aan het einde van de Groenesteeg. Het Bestuur beveelt deze interessante wandeling van harte bij u aan. Ook uw familie en vrienden zijn van harte welkom.

WEETJE over Carel Naret OLIPHANT.
In zandgraf 330 (veld F) ligt Carel Naret Oliphant. Hij is op 19 februari 1781 geboren te Yerseke en overleed op 26 september 1867 te Leiden. Op 4 november 1846 werd in Leiden door hem en de heren D.G. Mounier, C.A.van Immerzeel Mounier en B. J. Fornara de schaakvereniging Palamedes opgericht. Het waren drie apothekers en een boekhandelaar (van Immerzeel Mounier). Oliphant werd de eerste voorzitter van Palamedes. In 1866 wordt binnen deze vereniging een bijzonder initiatief genomen. Alle toenmalige leden worden op de gevoelige plaat vastgelegd. De foto's zijn in een album geplaatst en dit album bevindt zich in het archief van Palamedes. Dit Palamedes-archief heeft een plek gekregen in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. De Griekse mythologie leert ons dat Palamedes één van de Grieken was die aan de strijd tegen Troje meedeed. Hij zou het schaakspel hebben uitgevonden. De oorlog tegen Troje duurde ruim 10 jaar en de soldaten verveelden zich nogal. Palamedes bedacht toen het schaakspel om de soldaten bezig te houden. Het (houten) paard bracht Odysseus op een idee om op deze wijze Troje in te nemen. Op de site van de begraafplaats Groenesteeg is een foto van Carel Naret Oliphant te zien. Op deze foto zit hij naast een schaakbord wat nog in het bezit is van LSG (Leidsch Schaakgenootschap).

Vrijwilligers
Het bestuur nodigt onze donateurs van harte uit om zich als vrijwilliger op onze begraafplaats in te zetten. Dit kan gestalte krijgen bij het op orde houden van het groen, bij de maandelijkse openstellingen van Aula en Begraafplaats voor het publiek en bij de activiteiten voor ons jubileum in 2013. Ook als u in uw omgeving iemand kent die graag bij ons als vrijwilliger af en toe kleine werkzaamheden wil verrichten, schroomt u dan niet het bestuur hierover in te lichten.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur