Begraafplaats Groenesteeg te Leiden
Ere-voorzitters:
Mr.M. Rutgers van der Loeff
Prof. Dr H.W. van Soest

Nieuwsbrief No. 38 mei 2007   

Een overzicht van de activiteiten in de maanden juni t/m augustus 2007 op de v.m. Begraafplaats of in de Aula van de Begraafplaats, Groenesteeg 126 te Leiden.
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk voor onze donateurs en hun genodigden. De aula is bereikbaar met buslijn 15 en 17 (halte Zijlsingel) In de directe omgeving zijn parkeermogelijkheden.
Bij alle openbare activiteiten zijn koffie, thee en frisdrank verkrijgbaar.
Voorts verwijzen wij U naar de mededelingen aan het eind van deze Nieuwsbrief.

Zondag 3 juni, 13.00 tot 16.00 uur: OPENSTELLING AULA.
Er zullen enkele bestuursleden aanwezig zijn, die onder meer de vertoning van videofilms en, zo mogelijk, een rondleiding over de begraafplaats zullen verzorgen. Ook zullen zij vragen van bezoekers beantwoorden. Nodigt U ook Uw familie en vrienden uit? Een bezoek aan de begraafplaats is voor hen, naar wij hopen, evenzeer interessant.

Zaterdag 9 juni, 10.00 tot 17.00 uur LEIDSE OPEN TUINDAG.
Op initiatief van het Leidsch Dagblad en de Hortus Botanicus wordt, dit jaar voor de vijfde maal, in Leiden op zaterdag 9 juni a.s. de Leidse Open Tuindag gehouden, waarbij diverse bijzondere stadstuinen en parken in Leiden en omgeving kunnen worden bezocht. Uiteraard is ook "onze" Begraafplaats in de wandelroute, beginnend bij de Hortus, Rapenburg 73, opgenomen.
Vanaf 12.00 tot ca 16.00 uur is ook de aula opengesteld en zullen bestuursleden aanwezig zijn om belangstellenden over de begraafplaats en onze stichting te vertellen. Tevens kunnen de bezoekers de door ons uitgegeven boeken alsmede ansichtkaarten met werken van Verster aanschaffen (en misschien wel donateur worden?). Wellicht is dit evenement ook interessant voor onze donateurs? Het bestuur zal U met vreugde verwelkomen!

Zondag 17 juni, 14.00 uur: NATUURWANDELING (organisatie IVN)
Onder de deskundige leiding van enkele Natuurgidsen van het IVN, afdeling Leiden, wordt een natuurwandeling over de begraafplaats gehouden, waarbij de deelnemers zullen kunnen genieten van de uitbundige plantengroei en bloemenpracht van de lente en de voorzomer. Door de vroege warmte in april en het daardoor eerder bloeien van diverse gewassen zullen tijdens de wandeling ongetwijfeld andere bloemen en planten de aandacht trekken dan gebruikelijk is om deze tijd van het jaar. Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van de begraafplaats aan het einde van de Groenesteeg. Het Bestuur beveelt deze interessante wandeling van harte bij U aan. Rondom deze natuurwandeling zal de aula tevens geopend zijn.

Zondag 24 juni, 15.00 uur LEZING MET MUZIKALE OMLIJSTINGover CAMILLE SAINT-SAENS door de heer AB VAN KAPEL.
Het bestuur is verheugd dat de heer Ab van Kapel, oud leraar muziek aan het Visser 't Hooft lyceum dit jaar opnieuw bereid is een lezing met muzikale omlijsting te houden en wel over de Franse componist Camille Saint-Saźns. Aandacht zal onder meer worden besteed aan de relatie tussen Carnaval des Animaux en composities van andere componisten. Ook zal de in het kader van onze begraafplaats zeer toepasselijke Danse Macabre de revue passeren, in het bijzonder het contact met Gregoriaanse muziek hierin. Tenslotte, als de tijd het toelaat, zal het Symphonisch Gedicht Phaethon, zoon van de Zonnegod worden behandeld.
Velen kennen uit ervaring de grote muzikale kennis en de boeiende verteltrant van de heer Van Kapel. Het bestuur hoopt dan ook dat weer velen naar de aula zullen komen om deze bijzondere middag mee te maken. Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Zondag 1 juli 13.00 tot 16.00 uur OPENSTELLING AULA.
Zie zondag 3 juni.

Zondag 5 augustus 13.00 tot 16.00 uur OPENSTELLING AULA.
Zie zondag 3 juni.

OVERLEG MET DE GEMEENTE.
Sinds de vorige Nieuwsbrief is het Bestuur op zoek gegaan naar mogelijkheden voor een gewijzigd beheer van aula en begraafplaats, waarbij de aula in handen zou komen van een andere eigenaar uiteraard met de toezegging dat wij deze ruimte mogen blijven gebruiken.
Op 7 mei 2007 hebben wij een delegatie van de Gemeente Leiden van onze vorderingen op de hoogte gesteld.

NIEUWE DONATEURS GEVRAAGD
Met het oog op de nieuwe (woon) bestemming die de gemeente aan de aula wil geven en de plannen om het pand te verkopen is het van groot belang dat onze stichting “een vuist kan maken“. Hoewel wij met ca 200 donateurs niet ontevreden mogen zijn denken wij dat ons doel, de instandhouding van ons unieke monument (inclusief de aula) een groter aantal donateurs verdient. Daarom zouden wij U willen vragen om in de kring van de familie of kennissen ons werk wat meer bekendheid te geven en hen op te wekken donateur te worden. Meer dan ooit is Uw steun noodzakelijk. Donateur kan men worden door overmaking van 12 Euro op onze girorekening 4285277 ten name van Sticht. tot instandh. van de Begrpl Groenesteeg te Leiden onder vermelding van Nieuwe Donateur. Bij voorbaat dank !

Namens het bestuur,
A.C. Cornelissen, secretaris