Foto Groenesteeg

 

Nader belicht

In deze rubriek worden een aantal graven besproken, die door de geschiedenis van de personen een bijzonder verhaal geven.

Martina Cornelia Lindo.  Zandgraf 231 grafveld F
(1851 geboren te Arnhem en overleden 14 januari 1880 te Leiden)

Martina Cornelia Lindo  was de echtgenote van Lindor Serrurier.
Lindor Serrurier (Dordrecht, 21 december 1846 - Batavia, 7 juli 1901) was een Nederlands museumantropoloog. Hij was van 1877 tot 1880 conservator Japan en van 1880-1896 directeur van het `s Rijks Ethnographisch Museum in Leiden (nu Rijksmuseum Volkenkunde). Daarnaast was hij lector in de algemene volkenkunde en de Japanse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Onder zijn directeurschap werd de verzameling van het museum verdrievoudigd. Zij kregen een zoon Iwan en een dochter Lucy. Martina Cornelia Serrurier stierf al op 28 jarige leeftijd en werd begraven op de begraafplaats Groenesteeg. Als eerbetoon aan zijn vrouw liet Lindor Serrurier een prachtig grafmonument plaatsen.
Op 20 januari 1880, 10 dagen na het overlijden van haar moeder, werd de voornaam van de nog geen jaar oude dochter Lucy gewijzigd in Cornelia bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op verzoek van de vader ter herinnering aan zijn overleden vrouw.
Cornelia Serrurier (Leiden 21 december 1879 Nijmegen november 1962) studeerde Franse taal en cultuur en was vervolgens werkzaam als privaatdocente in de moderne Franse literatuur aan de Rijksuniversiteit Leiden. Cornelia Serrurier was later onder meer bestuurslid van de Stichting Fonds Catharine van Tussenbroek; dit fonds stelt nog steeds gelden beschikbaar voor Nederlandse vrouwen die na voltooiing van de studie wetenschappelijk onderzoek in binnen- of buitenland willen verrichten.
Zoon Iwan (Leiden 21-09-1878 overleden in VS 1953) werd elektrotechnisch ingenieur en verhuisde met zijn vrouw naar Pasadena in Californië. In 1917 vond Iwan de Moviola uit. Een apparaat wat in 1924 in productie werd genomen. Het is een apparaat waarmee een film bekeken kan worden tijdens het bewerken. Filmstudio’s zoals:  Universal Studios, Warner Brothers, Charles Chaplin Studios, Buster Keaton Productions, Mary Pickford, Mack Sennett, en MGM, de gehele  editing gemeenschap omarmden de Moviola. De eerste machines werden met de hand aangedreven. Iwan ontwierp al gauw een mechanische Moviola, aangedreven door een naaimachine motor. Het bedrijf bestaat nog steeds in Hollywood.

 

Familie graf van C. M. van Gogh.
Niet alleen Anna Cornelia van Gogh Carbentus is op de Begraafplaats Groenesteeg begraven, maar ook haar zwager Cornelis Marinus van Gogh en zijn familie. Cornelis Marinus (oom Cor) is de broer van Ds. Theodorus van Gogh en een oom van de schilder Vincent van Gogh. Cornelis Marinus van Gogh is geboren op 15 maart 1824 te Breda en 3 september 1908 overleden en op de Begraafplaats Groenesteeg begraven. Het familiegraf ligt op veld A1 nr. 303. Zijn zoon Daniël, geboren op 11 juli 1867 te Amsterdam en overleden op 17 augustus 1909 te Leiden is hier ook bijgezet. Op de grafsteen is nog een naam te lezen: Catharina Reinhold. Zij is waarschijnlijk de zuster van de eerste echtgenote van oom Cor, Phoebe en overleden in 1910. In dit graf ligt ook Maria Johanna van Gogh (tante Mietje de zus van Cornelis Marinus van Gogh). Zij is op 80 jarige leeftijd overleden 14 april 1911. Helaas is dit niet op de steen toegevoegd. Oom Cor werkte eerst in de boekhandel van zijn broer Hein en in de kunstgalerij van zijn andere broer (een andere Vincent). In 1871 vestigde hij zijn eigen boekhandel en kunsthandel op de Keizersgracht 453. In 1882 gaf om Cor aan Vincent (de kunstschilder) de opdracht om 12 kleine pentekeningen van stadsgezichten van Den Haag te maken.


Arnold Jacobus Hendriksen, grafdelver op de Groenesteeg. (31 oktober 1859 Zoeterwoude - 3 maart 1942 Leiden)
Arnoldus Jacobus Hendriksen werd in 1891 als grafmaker op de begraafplaats Groenesteeg aangesteld. Naast het delven van de graven hield hij toezicht en onderhield de gehele begraafplaats. Hij woonde daar met zijn vrouw Hendrica Jacoba Rijnvis boven de aula. Zij kregen 8 kinderen waarvan er 7 op de begraafplaats Groenesteeg geboren zijn. Op 3 april 1936 kreeg Arnold Hendriksen in de vergadering van de Fabricage-commissie der gemeentecommissie van de Ned. Hervormde kerk een bronzen medaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau uitgereikt. Dit ter gelegenheid van zijn 45 jarige werk op de begraafplaats Groenesteeg in dienst van het Nederlands Hervormde Kerkgenootschap. In een hartelijke toespraak wenste de burgemeester, mr. A. van de Sande Bakhuyzen de jubilaris veel geluk met deze onderscheiding en spelde hem het ereteken op de borst. De 74 jarige Arnold Hendriksen dankte de burgemeester hartelijk en hoopte nog enkele jaren zijn functie te kunnen blijven vervullen. Per 1 september 1937 legde Arnold Hendriksen op eigen verzoek zijn functie neer.
Op de foto zien we de jubilaris met zijn vrouw, kinderen en hun partners.Carel Naret Oliphant. Zandgraf 330 veld F.
(19 februari 1781 geboren te Yerseke en 26 september 1867 overleden te Leiden)
Op 4 november 1846 werd in Leiden de schaaksociëteit Palamedes opgericht door Carel Naret Oliphant (voorzitter), D. G.Mounier, C.A.van Immerzeel Mounier en B. J. Fornara. Drie apothekers en een boekhandelaar (van Immerzeel Mounier). In 1866 wordt er binnen de sociëteit Palamedes een bijzonder initiatief genomen. Alle toenmalige leden van Palamedes worden op de gevoelige plaat vastgelegd. De foto's worden in een album bewaard en dit album bevindt zich nog steeds in het archief van Palamedes. Dit Palamedes-archief bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De Griekse mythologie leert ons dat Palamedes, één van de Grieken was die aan de strijd tegen Troje meedeed. Hij zou het schaakspel hebben uitgevonden. De oorlog tegen Troje duurde ruim 10 jaar en de soldaten verveelden zich nogal. Palamedes bedacht toen het schaakspel om de soldaten bezig te houden. Het (houten) paard bracht Odysseus op een idee. Op deze foto zit Carel Naret Oliphant naast een schaakbord met schaakstukken welke nog in het bezit zijn van het Leidsch Schaakgenootschap (LSG).


Roelof Jesse. Keldergraf 81 veld A
(4 februari 1795 geboren te Zaltbommel en overleden 6 december 1858 te Leiden)
Roelof Jesse is geboren op 4 februari 1795 te Zaltbommel als zoon van Pieter Jesse en Petronella Koek. Hij begint in Zaltbommel als leerling Apotheker en op 18 jarige leeftijd gaat hij naar Leiden (1813) om daar in dienst te treden bij Apotheker Louis Guillaume Houck (Houël). (Begraven op Groenesteeg zandgraf 15, veld D) Aan de universiteit van Leiden volgt hij colleges scheikunde, medicijnen en botanie van onder andere hoogleraar Brugmans. In 1817 slaagt hij voor zijn examen artsenijmengkundige voor een stad. Hij vestigt zich als apotheker in de Houtstraat maar verhuist zijn apotheek in 1824 naar Rapenburg 38. Hij trouwt met Catharina van Geer uit Leiderdorp en zij krijgen 16 kinderen. Roelof Jesse is de grootvader van de architect H. J. Jesse.
In 1855 neemt Roelof Jesse zitting in de Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toezigt te Leiden. Museum de Lakenhal heeft een schilderij, geschilderd door J.P.Neep, in haar bezit. Op dit schilderij hieronder is de gehele Commissie afgebeeld en de derde persoon van rechts is Roelof Jesse. Op 63 jarige leeftijd, 6 dec. 1858 overlijdt Roelof Jesse en wordt begraven op veld A keldergraf 81.

Actueel

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief.