Stichting tot instandhouding van de
Begraafplaats Groenesteeg te Leiden
Ere-voorzitter:
Prof. Dr H.W. van Soest

Secretariaat:
Van Effendreef 24
2353 BN Leiderdorp
e-mail: secretariaatgroenesteeg@gmail.com
website: www.begraafplaatsgroenesteeg.nl

Nieuwsbrief No. 54 april 2012

In deze nieuwsbrief treft u weer informatie aan over onze stichting. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk voor onze donateurs en hun genodigden. De aula is bereikbaar met buslijnen 13 en 14 (halte Zijlsingel) In de directe omgeving zijn parkeermogelijkheden.

Woord van de voorzitter.
De laatste maandagmorgen van maart. Een versluierde zon. Ik moet mijn kleinzoon naar school brengen. Onbezorgde kinderkoppies, moeders vieren de eerste lentemaandag met een rokjesdag. Mijn gedachten zijn bij de bedenker van dit fenomeen Martin Bril. Ik fiets naar onze begraafplaats. De zon is van zijn sluiers verlost. Hij zit op het bankje, gezicht naar de rode beuk. Ik ga naast hem zitten Hij zegt alleen maar dat ze twee jaar geleden is overleden. Dan staat hij op en loopt weg.

Lezing op zondag 15 april om 14.30 uur
De voorjaarslezing zal worden gegeven door ons bestuurslid mw. Anneke Jesse. Het onderwerp van de lezing is het werk van de Leidse architect H.J. Jesse (1860-1943), kleinzoon van een Leidse apotheker. Jesse heeft een aantal markante panden in Leiden en omgeving ontworpen (zie ook www.hj-jesse-architect.nl). Zijn grootouders, zijn ouders en ook andere familieleden zijn begraven op de Historische begraafplaats Groenesteeg Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Ledencorrespondentie en betaling contributie
Om de contacten met onze donateurs te verbeteren verzoeken wij u, als u dit nog niet eerder heeft gedaan, om uw emailadres aan ons door te geven. Zodoende zijn wij in staat om u, indien noodzakelijk, snel over zaken te informeren. U kunt uw emailadres doorgeven via secretariaatgroenesteeg@gmail.com. Met betrekking tot de bij deze Nieuwsbrief gevoegde acceptgiro hoopt het bestuur dat u ook dit jaar weer op de gebruikelijke wijze de contributie voor 2012 zult overmaken. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. De minimum contributie bedraagt € 12, maar voor een extra bijdrage zijn wij u natuurlijk bijzonder dankbaar. Ook willen wij u wijzen op de mogelijkheid om donateur voor het leven te worden. Dit kunt u simpel doen door € 144 over te maken met de acceptgiro. Donateurs voor het leven en zij die de contributie 2012 al betaalden (volgens de t/m maart ontvangen maandafrekeningen) ontvangen uiteraard geen acceptgiro.

Openstelling Aula op de zondagen 15 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli en 5 augustus (13.30 tot 16.00)
Op bovenstaande dagen en tijden wordt de Aula weer opengesteld voor het publiek. Er worden documentaires over de begraafplaats vertoond en om 14.00 uur is er een rondleiding over de begraafplaats, behalve op 15 april als er om 14.30 uur een lezing is (zie hierboven). Voorts zijn uitgaven van de stichting en andere boeken en kaarten te koop, voor donateurs tegen gereduceerde prijs. Nodigt u ook u familie en vrienden uit? Een bezoek aan de begraafplaats is voor hen, naar wij hopen, evenzeer interessant.

WEETJE over familiegraf Noordijk (zandgraf 99, veld E)
Jacob Noordijk schreef op 7 februari 1865 een brief aan zijn vijf kinderen (Antonie, Neeltje, Pieter, Baaltje en Eduard) waarin hij zijn uiterste wil uiteenzet. In die brief schrijft hij dat hij zijn kleine winkelzaak op de Breestraat, hoek Schoolsteeg, nalaat aan zijn jongste zoon Eduard, onder beding dat Eduard zijn ouders levensonderhoud zal geven en de uitgaven voor hun laatste eer zal uitbetalen, dadelijk na hunne ter aarde bestelling. Eduard Noordijk houdt woord. Hij zorgt op het moment dat de brief wordt geschreven dan al negen jaar voor zijn ouders "in leven" en op 25 mei 1865 begraaft hij zijn moeder Baaltje Noordijk (Boezer) op de begraafplaats Groenesteeg. Eduard zal nog 18 jaar in het levensonderhoud van zijn vader moeten voorzien want Jacob Noordijk sterft pas op 96 jarige leeftijd; op 15 juni 1883 wordt ook hij begraven in het familiegraf op Groenesteeg (graf 99). Jacobs jongste zoon Eduard en zijn vrouw krijgen privé behoorlijk wat te verstouwen. Van hun vijf kinderen overlijden er vier, één dochter bij de geboorte. Drie andere dochters worden respectievelijk 3 maanden (Johanna Diederica Arnolda), 6 maanden (Adriana Wilhelmina Maria) en 14 jaar (Balina Jacoba Adriana). Deze drie liggen allen ook begraven in het familiegraf 99 op de Groenesteeg (alleen de jongste zoon van Eduard blijft langer in leven). Eduard's broer Pieter ligt ook begraven op Groenesteeg maar dan in graf 437; dit graf heeft geen steen. Over de winkel in Leiden is niet veel bekend. Eigenlijk alleen dat er een vergunning is aangevraagd voor de bouw van een koffiebranderij in het achtergebouw van zijn huis op de Breestraat, uitkomende op de Schoolsteeg (20-11-1867). De generatie erna bezat vele boekwinkels in Den Haag, wellicht is hiervoor de kiem gelegd in Leiden. Jacob Noordijk is ook molenaar geweest in Voorburg en behoorde daar tot de notabelen.

Jaarverslag 2011.
Begraafplaats De Groenesteeg staat steeds meer in de belangstelling van de Leidse bevolking. Iedere maand, meestal de eerste zondag, waren de publieke openstellingen van Aula en Begraafplaats met de mogelijkheid van rondleiding en toelichting. Als experiment is de rondleiding op een vast tijdstip aangekondigd en dit heeft geleid tot een aanmerkelijke verhoging van het bezoekersaantal, zowel op het moment van de rondleiding als daarbuiten. De rondleidingen worden met enthousiasme ontvangen door onze bezoekers en zullen in de toekomst zeker worden voortgezet. Ook het IVN heeft afgelopen jaar weer een aantal rondleidingen gehouden om vooral de mooie natuur op de begraafplaats aan belangstellenden te laten zien. Als onderdeel van de Open Monumentendagen waren Aula en begraafplaats in het programma opgenomen resulterend in een groot aantal bezoekers op beide dagen. Gedurende het jaar werden twee Lezingen gehouden. Op 3 april heeft stadshistoricus Cor Smit een lezing houden over de Meelfabriek. Dit gebouwencomplex staat in een bijzondere belangstelling van de politiek in Leiden en velen onder ons zijn begaan met deze locatie. Arie de Koster Sr., de stichter van de fabriek, en zijn zoon Daniel liggen op Begraafplaats de Groenesteeg begraven. Op 6 november is een lezing met filmvertoning gehouden over Dr. Flu en zijn positieve rol in WO II door Henk Robbers en Wout de Bruijne waar veel donateurs bij aanwezig waren. Er zijn drie nieuwsbrieven verstuurd. Daarin is een nieuwe rubriek gestart: het Weetje, waarin een bijzonder feit van een graf of familie van een begravene of een ander feit over de begraafplaats extra wordt uitgelicht. Gedurende het jaar is overleg geweest met gemeentebestuurders om de situatie rond Aula en begraafplaats onder de aandacht te brengen. Dit heeft geresulteerd in een vruchtbare samenwerking en verhoogde aandacht voor het onderhoud van de begraafplaats en het belang van deze plek in Leiden voor de bevolking. Dat vond onder andere gestalte in het schilderen van de buitenkant van de aula in opdracht van de gemeente. In december is een speciale bijeenkomst gehouden voor onze vrijwilligers als dank voor het vele werk dat wordt verzet in de verzorging van de graven en met het geven van rondleidingen. Wij verheugen ons in de komst afgelopen jaar van de nieuwe secretaris van de Stichting, prof.dr. Lodewijk Kallenberg. Wij zullen zijn bijdrage ook hard nodig hebben bij de viering van ons 200 jarig bestaan in 2013.
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij fiscale beschikking d.d. 4 januari 2008 nr, 41363 ING 4285277 - KvK 41168670

Met vriendelijke groet,
Het bestuur