Stichting tot instandhouding van de
Begraafplaats Groenesteeg te Leiden
Ere-voorzitter:
Prof. Dr H.W. van Soest

Nieuwsbrief No. 51 april 2011

Woord van de voorzitter.
Op 3 april hield historicus Cor Smit, Leidenkenner bij uitstek, een boeiende lezing over de meelfabriek en zijn stichter Arie de Koster Sr. Nieuw voor de meeste toehoorders was dat een van de laatste directeuren, de oud minister Hans de Koster een held in het verzet was geweest. De belangstelling was zo groot dat wij velen hebben moeten teleurstellen. Het bestuur doet er alles aan om iedere keer weer topsprekers naar de aula te halen. Wandelt u in deze tijd eens over de begraafplaats: het is er nu prachtig.

Activiteiten:
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk voor onze donateurs en hun genodigden. De aula is bereikbaar met buslijnen 13 en 14 (halte Zijlsingel) In de directe omgeving zijn parkeermogelijkheden

Zondag 8 mei, 5 juni en 3 juli, 13.30 tot ca 16.00 uur: OPENSTELLING AULA.
Een bestuurslid en een vrijwilliger zullen aanwezig zijn. Zij zullen onder meer de vertoning van documentaires over de begraafplaats en, zo mogelijk, een rondleiding over de begraafplaats verzorgen en vragen beantwoorden. Voorts zijn uitgaven van de Stichting en andere boeken en kaarten te koop, voor donateurs tegen gereduceerde prijs. Nodigt U ook Uw familie en vrienden uit? Een bezoek aan de begraafplaats is voor hen, naar wij hopen, evenzeer interessant.

Lezing en filmvertoning 6 november 14.30 uur
Onze tweede middagbijeenkomst zal in november worden gehouden. Deze lezing zal gaan over Dr. Flu en naar verwachting worden begeleid door een film. Houdt u die datum alvast vrij?

Open Monumentendagen
Op 10 en 11 september zullen de landelijke open Monumentendagen worden gehouden. Deze staan dit jaar in het teken van hergebruik. Ook onze aula en begraafplaats zullen tijdens deze dagen van 12.00 tot 17.00 uur open zijn in het kader van het hergebruik: immers geworden tot een stadspark is onze locatie een echt voorbeeld van het opnieuw gebruiken zonder de eigen identiteit op te geven. Er wordt uitleg gegeven over de geschiedenis van de Begraafplaats Groenesteeg aan de hand van documentaires en er zijn rondleidingen over de begraafplaats.

Ledencorrespondentie.
Om de contacten met onze donateurs te verbeteren verzoeken wij u zo mogelijk uw email adres aan ons door te geven. Zodoende zijn wij in staat om u indien noodzakelijk zo spoedig mogelijk nieuwe mededelingen of wijzigingen door te geven. U kunt uw email adres doorgeven op het volgende adres: secretariaatgroenesteeg@gmail.com Hartelijk dank voor uw medewerking.

WEETJE
Anneke Jesse, lid van het bestuur, opent haar nieuwe rubriek "weetje" in de Nieuwsbrief. Deze rubriek is bedoeld om opmerkelijk zaken die aan het licht zijn gekomen met u te delen. Hieronder volgt het eerste WEETJE. Familiegraf van C. M. van Gogh. Niet alleen Anna Cornelia van Gogh Carbentus ( de moeder van Vincent) is op de Begraafplaats Groenesteeg begraven, maar ook haar zwager Cornelis Marinus van Gogh en zijn familie. Cornelis Marinus (oom Cor) is de broer van Ds. Theodorus van Gogh en dus een oom van de schilder Vincent van Gogh. Cornelis Marinus van Gogh is geboren op 15 maart 1824 te Breda en 3 november 1908 overleden en op de Begraafplaats Groenesteeg begraven. Het familiegraf ligt op veld A1 nr. 303. Zijn zoon DaniŽl, geboren op 11 juli 1867 te Amsterdam en overleden op 17 augustus 1909 te Leiden is hier ook bijgezet. Op de grafsteen is nog een naam te lezen: Catharina Reinhold. Zij is waarschijnlijk de zuster van de eerste echtgenote van oom Cor, Phoebe en overleden in 1910. In dit graf ligt ook Maria Johanna van Gogh (tante Mietje de zus van Cornelis Marinus van Gogh). Zij is op 80 jarige leeftijd overleden 14 april 1911. Helaas is dit niet op de steen toegevoegd. Er is een boek verschenen getiteld: De aantekeningen van Tante Mietje van Gogh, geschreven door N. A. van beek. Oom Cor werkte eerst in de boekhandel van zijn broer Hein van Gogh en in de kunstgalerij van zijn andere broer (een andere Vincent). In 1871 vestigde hij zijn eigen boekhandel en kunsthandel op de Keizersgracht 453. In 1882 gaf om Cor aan Vincent (de kunstschilder) de opdracht om 12 kleine pentekeningen van stadsgezichten van Den Haag te maken.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur