Begraafplaats Groenesteeg te Leiden
Ere-voorzitters:
Mr.M. Rutgers van der Loeff
Prof. Dr H.W. van Soest

Nieuwsbrief No. 41 mei 2008  

Een overzicht van de activiteiten in de maanden juni t/m augustus op de v.m. Begraafplaats of in de Aula van de Begraafplaats, Groenesteeg 126 te Leiden. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk voor onze donateurs en hun genodigden. De aula is bereikbaar met buslijn 15 en 17 (halte Zijlsingel) In de directe omgeving zijn parkeermogelijkheden.
NB LET U SVP OP HET GEWIJZIGDE AANVANGSUUR VAN DE LEZING VAN 15 JUNI ?

Zondag 1 juni, 13.00 tot 16.00 uur: OPENSTELLING AULA.
Er zullen enkele bestuursleden aanwezig zijn, die onder meer de vertoning van videofilms en, zo mogelijk, een rondleiding over de begraafplaats zullen verzorgen. Ook zullen zij vragen van bezoekers beantwoorden. Nodigt U ook Uw familie en vrienden uit? Een bezoek aan de begraafplaats is voor hen, naar wij hopen, evenzeer interessant.

Zondag 8 juni, 14.00 uur: NATUURWANDELING (organisatie IVN) Onder de deskundige leiding van enkele Natuurgidsen van het IVN, afdeling Leiden, wordt een natuurwandeling over de begraafplaats gehouden, waarbij de deelnemers zullen kunnen genieten van de uitbundige plantengroei en bloemenpracht van de lente en de voorzomer. Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van de begraafplaats aan het einde van de Groenesteeg. Het Bestuur beveelt deze interessante wandeling van harte bij U aan. Rondom deze natuurwandeling zal de aula tevens geopend zijn en is koffie, thee en frisdrank verkrijgbaar.

Zondag 15 juni, 14.30 uur LEZING MET MUZIKALE OMLIJSTING over de componist MODEST MOESSORGSKI door de heer AB VAN KAPEL.
Het bestuur is verheugd dat de heer Ab van Kapel, oud leraar muziek aan het Visser 't Hooft lyceum dit jaar opnieuw bereid is een lezing met muzikale omlijsting te houden, zodat dit culturele evenement langzamerhand een waardevolle traditie begint te worden. Deze keer staat Modest Petrowitsj Moessorgski (1839 - 1881) op het programma. Van deze Russische componist willen we op 15 juni luisteren naar zijn pianowerk "Schilderijententoonstelling" (Tableaux d'une exposition). En van Moessorgski's trouwste vrienden, de schilder Victor Hartman, was in 1874 plotseling gestorven. De Kunstacademie in St Petersburg stelde een tentoonstelling samen van zijn werken. Dit inspireerde Moessorgski om er een serie pianowerken over te maken ter herdenking van zijn overleden vriend. Ravel heeft dit werk georkestreerd en zo willen wij het aanhoren. Velen kennen uit ervaring de grote muzikale kennis en de boeiende verteltrant van de heer Van Kapel. Het bestuur hoopt dan ook dat weer velen naar de aula zullen komen om deze bijzondere middag mee te maken. Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.
N.B. Let U op het gewijzigde aanvangsuur?

Zondag 6 juli en zondag 3 augustus 13.00 tot 16.00 uur OPENSTELLING AULA. Zie zondag 1 juni.

CONTACTEN MET DE GEMEENTE.
Zoals U in de pers heeft kunnen lezen onderhandelt de Gemeente Leiden (de huidige eigenaar van aula en begraafplaats) met de Vereniging Hendrick de Keyser over de verkoop van aula en begraafplaats aan deze stichting. Het bestuur zou een dergelijke overname door "Hendrick de Keyser" zeer toejuichen, omdat aldus handhaving van het unieke karakter van begraafplaats en aula en voortzetting van onze activiteiten het meest gegarandeerd is.
Naar wij vernemen verlopen de onderhandelingen voorspoedig. Uiteraard houden wij U op de hoogte.Namens het bestuur,
A.C. Cornelissen, secretaris