Stichting tot instandhouding van de
Begraafplaats Groenesteeg te Leiden
Ere-voorzitters:
Mr.M. Rutgers van der Loeff
Prof. Dr H.W. van Soest

Nieuwsbrief No. 42 september 2008  

Een overzicht van de activiteiten in de maanden september en oktober op de v.m. Begraafplaats of in de Aula van de Begraafplaats, Groenesteeg 126 te Leiden worden hieronder vermeld. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk voor onze donateurs en hun genodigden. De aula is bereikbaar met buslijn 15 en 17 (halte Zijlsingel) In de directe omgeving zijn parkeermogelijkheden.

Zondag 7 september, 13.00 tot 16.00 uur: OPENSTELLING AULA.
Er zullen enkele bestuursleden aanwezig zijn, die onder meer de vertoning van videofilms en, zo mogelijk, een rondleiding over de begraafplaats zullen verzorgen. Ook zullen zij vragen van bezoekers beantwoorden. Nodigt U ook Uw familie en vrienden uit? Een bezoek aan de begraafplaats is voor hen, naar wij hopen, evenzeer interessant.

Zondag 21 september, 14.00 uur: NATUURWANDELING (organisatie IVN)
Onder de deskundige leiding van enkele Natuurgidsen van het IVN, afdeling Leiden, wordt een natuurwandeling over de begraafplaats gehouden, die in het teken zal staan van de naderende herfst. Naast de late zomerbloemen zullen de eerste herfstkleuren te bewonderen zijn, maar ook herfstbloeiende gewassen, zoals de herfsttijloos (Colchicum autumnale), een fraai, paars bloeiend bolgewas, en diverse paddestoelen. En, naar wij aannemen, is er ook dit jaar weer de gebruikelijke overvloed aan beukennootjes en kastanjes.
Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van de begraafplaats aan het einde van de Groenesteeg. Het bestuur beveelt deze interessante wandeling van harte bij U aan. Deze rondleiding is tevens toegankelijk voor belangstellenden en zal daarom in de pers worden aangekondigd.

Zondag 5 oktober, 13.00 tot 16.00 uur: OPENSTELLING AULA.
Zie zondag 7 september.

VOOR UW AGENDA.
Op 8 november zal onze stichting deelnemen aan de podiumdag in de Hooglandse kerk. (zie hieronder bij Fotowedstrijd)
Op 16 november om 14.30 hoopt de bekende Leidse arts en amateur cineast dr W de Bruyne een lezing met film te houden getiteld Floris Verster, een begenadigd colorist. Deze documentaire, gemaakt door een werkgroep binnen de Leidse Video en Smalfilm Liga, is onlangs bekroond als beste documentaire van de regio West Nederland en dingt thans mee in de landelijke wedstrijd van de overkoepelende organisatie NOVA. De vertoning geschiedt door middel van een beamer.

Voor deze activiteiten, die U beide niet "mag missen", ontvangt U te zijner tijd een afzonderlijke uitnodiging.

WIJZIGING PROGRAMMA VAN ACTIVITEITEN.
Het bestuur heeft, gezien de matige belangstelling voor lezingen op mooie zondagmiddagen in het zomerseizoen, besloten deze activiteit voortaan in het winterseizoen te organiseren. Als eerste uitvloeisel van dit besluit zal de najaarslezing plaatsvinden op 16 november (zie hierboven), terwijl ook lezingen zijn gepland in januari en maart 2009. In het voorjaar en de zomer zal het accent voortaan meer liggen op rondleidingen, openstelling van de aula e.d.

FOTOWEDSTRIJD
Het bestuur heeft besloten een fotowedstrijd uit te schrijven. Het betreft foto´s van de begraafplaats die op een fraaie en bijzondere wijze de unieke sfeer weten uit te stralen. Het formaat van de foto´s moet minimaal 13 x 18 cm. en maximaal 30 x 40 cm. zijn. Per persoon mogen ten hoogste vier foto´s worden ingezonden. Op 8 november a.s. tijdens de Podiumdag worden de winnaars bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt. Het bestuur stelt drie prijzen beschikbaar te weten geldbedragen van € 100, € 50 en € 25. De ingezonden foto´s (of bij ruime inzending, een selectie daaruit) worden die dag uiteraard tentoongesteld in de Hooglandse Kerk en daarna op de permanente expositie in de aula.

Inzendingen vóór 7 oktober a.s. te richten aan:
Stichting Instandhouding Begraafplaats Groenesteeg p/a Oude Rijn 10, 2312 HD LEIDEN (tel. 071 5134158)

CONTACTEN MET DE GEMEENTE.
Helaas is er weinig nieuws te melden over de onderhandelingen tussen de gemeente en de Vereniging Hendrick de Keyser. Naar wij vernemen, is het streven de zaak na de vakantieperiode af te ronden.

Het bestuur is verheugd dat burgemeester Lenferink heeft medegedeeld de begraafplaats in november te willen bezoeken.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
A. Cornelissen, secretaris,