Stichting tot instandhouding van de
Begraafplaats Groenesteeg te Leiden
Ere-voorzitter:
Prof. Dr H.W. van Soest

Nieuwsbrief No. 48 april 2010  

Hieronder staat een overzicht van de activiteiten in de maanden mei t/m augustus op de v.m. Begraafplaats of in de Aula van de Begraafplaats, Groenesteeg 126 te Leiden. Alle activiteiten op de begraafplaats zijn gratis toegankelijk voor onze donateurs en hun genodigden. De aula is bereikbaar met buslijn 13 (halte Zijlsingel). In de directe omgeving zijn parkeermogelijkheden

TOEKOMST VAN AULA EN BEGRAAFPLAATS
In een gesprek op 16 maart jl. met een delegatie van ons bestuur heeft burgemeester Lenferink verteld dat de voorgenomen verkoop van Aula en begraafplaats Groenesteeg niet zal doorgaan. Er is geld gereserveerd voor het opknappen van de graven. Van verdere ontwikkelingen houden wij u vanzelfsprekend op de hoogte.

ACTIVITEITEN
In de maand juni zal, naast de gebruikelijke "eigen" activiteiten, op de begraafplaats ook een drietal activiteiten plaatsvinden die door andere organisaties dan onze stichting zijn georganiseerd. Mede in verband hiermee komt de voorjaarslezing te vervallen.

Zondag 2 mei, 13.30 tot ca.16.00 uur: OPENSTELLING AULA.
Er zullen vrijwillig(st)ers en/of bestuursleden aanwezig zijn. Zij zullen onder meer de vertoning van videofilms en, zo mogelijk, een rondleiding over de begraafplaats verzorgen en vragen beantwoorden. Voorts zijn uitgaven van de Stichting en andere boeken en kaarten te koop, voor donateurs tegen gereduceerde prijs. Nodigt U ook Uw familie en vrienden uit? Een bezoek aan de begraafplaats is voor hen, naar wij hopen, evenzeer interessant.

Zaterdag 5 juni, begin: zie www.schemerstad.nl op de begraafplaats: SCHEMERSTAD.
In de avond van 5 juni zal Leiden in een ander licht komen te staan: schemerlicht. Leidse theatermakers laten zich inspireren door bijzondere locaties, zoals Begraafplaats Groenesteeg of de Meelfabriek. Het spel speelt zich af in de avond in de overgang van licht naar donker. Schemering is het grensgebied tussen dag en nacht, werkelijkheid en droom, leven en dood. In de schemering gebeuren de dingen die het daglicht niet verdragen, toont de stad haar andere kant. Het publiek zal de korte voorstellingen vanuit boten -dus niet vanaf de begraafplaats- kunnen bekijken en vaart van de ene naar de andere locatie. Zo ontstaat een carrousel van boten, die het publiek in de vallende duisternis door de steeds geheimzinniger stad voert. Zes theatermakers en theatergroepen zullen hun gedachten in de schemering blootgeven: Jan Joost Aten, PS|Theater, Theaterwerkplaats Har(d)t, Fields of Wonder, Kunst Uitschot Team en Peen & Ui. Inschrijving: www.schemerstad.nl

Zondag 6 juni, aanvang tussen 12.00 en 13.00 UUR: SINGELPROMENADE.
Een doe-beleef wandeling voor het hele gezin. De prachtige Leidse binnenstad wordt omringd door prachtige singels. Op zondag 6 juni 2010 vindt de allereerste Singelpromenade plaats, een 'doe-beleef-wandeling' voor het hele gezin langs de groene rand van de singels. Onderweg is van alles te doen en te zien: musea die langs de singel liggen, zoals Molen De Valk, Volkenkunde en de Hortus, ontvangen de wandelaars, evenals de Begraafplaats Groenesteeg; in het Blekerspark kunnen korte basketbal-clinics gevolgd worden, bij het Leidsch Dagblad in Nieuwe Energie kan iedereen zijn eigen voorpagina maken, het is maar een greep uit de activiteiten. Op vier punten op de singels kan gestart worden met de wandeling. Natuurlijk is het niet verplicht om de volle 6,5 kilometer te lopen, maar wie dat wel doet, krijgt een leuke herinnering. Voor de vermoeide wandelaars vaart een bezemboot rond, die de afstand wat kan bekorten. Inschrijving: www.singelpromenade.nl

Zondag 6 juni, 12.15 tot ca. 16.00 uur: OPENSTELLING AULA
Activiteiten: als op 2 mei, met daarbij extra een stempelpost voor de Singelpromenade

Zondag 20 juni, 19.00 uur: NATUURWANDELING (organisatie IVN)
Onder de deskundige leiding van enkele Natuurgidsen van het IVN, afdeling Leiden wordt, deze keer 'savonds een natuurwandeling over de begraafplaats gehouden. Door het relatief late voorjaar was de natuur op de begraafplaats achter bij vorig jaar, zoals wij al tijdens de recente maartwandeling konden constateren. Het zal interessant zijn om te zien of en hoe deze achterstand is hersteld. Verzamelen om 19.00 uur bij de ingang van de begraafplaats aan het einde van de Groenesteeg. Het Bestuur beveelt deze interessante wandeling van harte bij U aan. Rondom deze natuurwandeling zal de aula tevens geopend zijn.

Zondag 4 juli en 1 augustus 13.30 tot ca. 16.00 uur: OPENSTELLING AULA.
Zie zondag 2 mei

De begraafplaats Groenesteeg als onderdeel van een ANWB-wandeling
Regelmatig komen wandelaars onze begraafplaats bezoeken. We waren dan ook blij verrast dat de laatste weken veel mensen met een boekje in de hand een rondgang maakten over de Groenesteeg. We bleken onderdeel te zijn van een rondwandeling door Leiden gepubliceerd in het blad Toeractief van de ANWB. Het artikel zegt : "Op de oude, prachtige begraafplaats Groenesteeg - buiten gebruik sinds 1976 - staren twee mensen naar een genummerd vogelnestkastje. Ze hebben het geadopteerd en jonge vogels zijn aanstaande". Leiden is in 2009 uitgeroepen tot de vogelvriendelijkste stad van Nederland. Deze stadsvogelprijs danken we onder andere aan de vele koolmezenkastjes die zijn opgehangen in de stad. Lezers van het blad kunnen de vogelkastjes adopteren. De Vogelbescherming heeft in samenwerking met de Gemeente Leiden vele kastjes opgehangen op groenstroken door de hele stad heen, waarvan een tiental op onze oude begraafplaats. Zie verder Toeractief nr 2 februari 2010 en www.toeractief.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
A. Cornelissen, secretaris,