Nieuwsbrief nummer 78 augustus 2019

In deze nieuwsbrief treft u allerlei informatie aan over onze stichting: een korte terugblik op enkele bijzondere gebeurtenissen, het programma voor de komende maanden en een ‘Weetje’.
Het bestuur van de Stichting tot instandhouding van de begraafplaats Groenesteeg wenst alle donateurs prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling.
Als u de begraafplaats met het openbaar vervoer bezoekt, dan kunt u het beste buslijn 6 van Arriva (Leiden CS en Leyhof Leiderdorp v.v.) gebruiken en uitstappen aan de Zijlsingel.

Voorwoord van de voorzitter: Hulde aan onze Groenploeg!

Iedere dinsdagochtend verricht de “Groenploeg” onderhoud aan de begraafplaats. Zowel het grijs (de zerken) als het groen (alles tussen de zerken en de overige beplanting) krijgt de aandacht. Onder leiding van Anneke Jesse, die in 2012 het initiatief nam en nog steeds de stuwende kracht is, is deze groep uitgegroeid tot twaalf personen.
Naast Anneke zijn dat: Rina van den berg, Gerard en Magda Bik, Sanne Feenstra, Peter de Leeuw, Bram Rutgers van der Loeff, Corine Egas Nienhuis, Jan Willem Reugebrink, Willem Schipper, Marije Slangen en Nicolette Woldring.
Wij zijn deze vrijwilligers zeer erkentelijk voor al het onderhoud dat zij plegen, waardoor de begraafplaats de benamingen “Oase van rust” en “Parel van het Singelpark” meer dan waard is. De ploeg kan zeker nog nieuwe mensen gebruiken, dus al u belangstelling heeft: meld u aan! Dit kan via een e-mail naar secretariaatgroenesteeg@gmail.com.


Deel van de groenploeg (augustus 2019)

Nieuw bestuurslid: Rob van Marwijk

Sinds enkele maanden is Rob van Marwijk (58 jaar) nieuw bestuurslid. Hieronder stelt hij zich voor.
Ik ben een geboren (Plantsoen) en getogen (Burgemeesterswijk) Leienaar. Mijn beroep is verzekeringsadviseur bij MKB (van Marwijk Advies Groep). Daarnaast ben ik in het Leidse ook actief als bestuurder (Business Club Leiden, Raad van Toezicht (Gebr. De Nobel) en organisator van diverse evenementen (o.a. Leiden Culinair). Mijn hart klopt dus nogal voor deze geweldige stad en toen ik gepolst werd voor een plekje in het bestuur van de begraafplaats Groenesteeg, heb ik geen moment geaarzeld. Ik ben enorm geïnteresseerd geraakt in de verhalen achter de begraven personen op deze prachtige begraafplaats en besef goed dat deze historische plek te allen tijde in stand dient te worden gehouden. Ik wil dus graag mijn steentje bijdragen en kan me verdienstelijk maken middels pr- en andere promotionele zaken binnen en buiten mijn netwerken. Rondleidingen geven ligt me vermoedelijk ook wel maar eerst maar eens goed inwerken.


Rob van Marwijk

Zondag 1 september om 14.00 uur: Rondleiding ‘Pracht en Praal’
Dit is een nieuwe rondleiding, waarin verbanden worden gelegd tussen een aantal prachtige panden in Leiden en de begraafplaats Groenesteeg. Deze verbanden betreffen meestal de woning of werkplek van personen die op Groenesteeg zijn begraven.In deze rondleiding komen de volgende panden en personen aan de orde:

Oude Rijn 33 (Brill), Rapenburg 61 (Snouck Hurgronje), Raam-steeg 2 - Museum voor Volkenkunde (Hermann Schlegel), Markt-steeg 1 - het Scheltemacomplex (Scheltema), Apothekersdijk 33a - het Volkshuis (Greven), de Sterrewacht (Kaiser), Boommarkt 1 - Sterrewacht Webster University (Schaap), Koornbrug (Salomon van der Paauw), Rapenburg 28 - Museum van Oudheden (Reuvens), Breestraat 125 - Het Gulden Vlies (Diederik van Leyden Gael), Breestraat 84 - In den Vergulden Turk (Temminck), Oude Vest 35 - Nosocomium Academium (Simon Thomas).


Sterrewacht

 

Zondag 22 september om 14.00 uur: IVN wandeling
Onder deskundige leiding van enkele natuur-gidsen van de IVN afdeling Leiden, wordt op deze middag een natuurwandeling over de begraafplaats gehouden. Ongetwijfeld zal er op deze wandeling al heel wat van de typische najaarssfeer op Groenesteeg te genieten zijn, wellicht in een najaarszonnetje, zoals op bijgaande foto. Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van de begraafplaats aan het einde van de Groenesteeg. Het bestuur van de Stichting Groenesteeg beveelt deze IVN-wandeling van harte bij u aan.


Zondag 13 oktober om 14.30 uur: Lezing ‘De dames Van Gogh’

Over de lezing:
Zoals algemeen bekend is, ligt de moeder van Vincent van Gogh op de begraafplaats Groenesteeg begraven. Op 10 september 2019 is het 200 jaar geleden dat zij werd geboren. Vanwege deze bijzondere gebeurtenis wordt deze lezing gegeven, waarin moeder centraal staat, maar ook haar drie dochters (Anna, Lies en Wil) ter sprake komen.Alle vier de dames Van Gogh hebben in Leiden gewoond. Het gezin Van Gogh telde zes kinderen, van wie Vincent en Theo al vroeg een brede waardering genoten. Maar hoe verging het moeder en de dochters? Willem-Jan Verlinden, de schrijver van het boek “De zussen Van Gogh”, zal dit hierop in zijn lezing nader ingaan. Na afloop van de lezing is het boek te koop en de auteur voor vragen beschikbaar.

IVN

  Over de spreker:

Willem-Jan Verlinden (1971) studeerde kunst-geschiedenis in Leiden. Na jarenlang werk-zaam te zijn geweest voor diverse Neder-landse musea en kunstfondsen, heeft hij zich ontwikkeld tot consultant op het gebied van fondsenwerving en organisatieadvies. Zijn boek “De zussen Van Gogh” beleefde in korte tijd vijf drukken.


De spreker

Zondag 3 november 14.30 uur: Muzikaal optreden in het kader van Allerzielen (onder voorbehoud)

 Het is ons voornemen om – net als de vorige jaren - ook dit jaar weer een muzikaal optreden te organiseren in het kader van Allerzielen. Op dit moment zijn wij nog in gesprek met een organisatie die in principe deze activiteit wil gaan verzorgen, maar een definitieve toezegging is nog niet rond. Wij zullen u te zijner tijd in een apart e-mailbericht verder informeren.

 

Zondag 8 december 14.30 uur: Voordracht “Vrouwen over Rembrandt” door Dik Kompier
Over de voordracht:
Deze voordracht bestaat uit vier monologen door de vrouwen uit het leven van Rembrandt: zijn moeder, zijn vrouw Saskia van Uylenburg, zijn huishulp Geertgen Dircx en zijn geliefde Hendrikje Stoffels. De teksten van Dik Kompier zelf, zijn gebaseerd op historische feiten. Hierin wordt beschreven hoe de vier vrouwen Rembrandt hebben ervaren. De uitgesproken belevenissen worden gelijktijdig geïllustreerd d.m.v. een Power Point presentatie van schilderijen, tekeningen van Rembrandt en tijdgenoten en foto’s van locaties. Al met al een filmisch gebeuren.


De spreker

Over de spreker:
Dik Kompier was docent Kunstgeschiedenis/kunstbeschouwing aan het Bonaventuracollege in Leiden. Zijn brede historische kennis van o.a. de 17e eeuw is de basis voor deze voordracht. Hij vertolkt de verhalen, zich inlevend in de ervaringen van de vier vrouwen. De daarbij gekozen dia’s zijn bij het verhaal zijn essentieel om een goed beeld te krijgen.

WEETJE: Yoshino kersenbomen voor de begraafplaats Groenesteeg
(Dit ‘Weetje’ is afkomstig van Rinny Kooi, botanisch curator van het Singelpark)
Een van de vele beroemdheden die op de begraafplaats Groenesteeg ligt begraven is Johann Joseph Hoffmann (1805–1878). Hoffmann kwam in 1830 toevallig in aanraking met Philipp Franz Balthasar von Siebold (1796-1866), een van de eerste westerlingen die Japan tussen 1823 en 1829 Japan bezocht. Hoffmann was door het contact met Von Siebold geïnteresseerd geraakt in de taal en cultuur van Japan. In 1855 werd hij hoogleraar Japanologie in Leiden en stelde onder meer het Japans woordenboek en de Japanse grammatica samen. Ook nu nog wordt aan de Leidse universiteit les gegeven en onderzoek verricht in talen en culturen van Japan. Jaarlijks maken eerstejaars studenten Japans uit eerbetoon aan Hoffmann zijn graf symbolisch schoon.
In februari 2013 tekenden de burgemeester van Nagasaki, Tomihisa Taue, en die van Leiden, Henri Lenferink, een vriendschapsband tussen beide steden. Sinds november 2018 is dit een stedenband. Ter gelegenheid van het aangaan van de vriendschapsband kreeg Leiden in 2013 twintig Yoshino kersenbomen (Prunus x yedoensis) ten geschenke.
Het aanplanten van twee van deze bomen in 2016 bij het graf van Hoffmann had een dubbele symbolische betekenis. Het bevestigde de band tussen Hoffmann en Japan.


Japanse kersenboom op Groenesteeg

Maar het bevestigde ook de bijzondere betekenis die gehecht kan worden aan het eerbetoon dat de studenten jaarlijks op de begraafplaats aan hem brengen. Op zijn Japans heten deze bomen 染井吉野, somei-yoshino. Een aantal van deze bomen ging om verder uit te groeien naar de Kweektuin van de Vrienden van het Singelpark. Prunus x yedoensis is ontstaan uit een kruising van vermoedelijk Prunus speciosa en Prunus subhirtella en is in Japan bekend vanaf 1864.
De bloemen van de Yoshino kersenboom zitten in korte, tot 6-bloemige trossen en hebben een diameter van 2-3 cm. De licht rose bloemen hebben een roodachtige bloembodem. Er kunnen purperrode tot zwarte vruchten worden gevormd van 8-10 mm.

Het is een feestelijk gezicht als die bomen bloeien. Men kan zich goed voorstellen dat het in Japan traditie is om bij feestelijke gebeurtenissen een bloeiende kersenboom te planten. In het bloeiseizoen worden dan ook veel feestelijkheden georganiseerd. Het is dus passend dat Leiden in 2013 deze bomen kreeg. We hopen natuurlijk dat deze op de plek op de begraafplaats ook mooi in bloei komen.

Vorige Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief nummer 77 april 2019
Nieuwsbrief nummer 76 december 2018
Nieuwsbrief nummer 75 augustus 2018
Nieuwsbrief nummer 74 maart 2018
Nieuwsbrief nummer 73 december 2017
Nieuwsbrief nummer 72 september 2017
Nieuwsbrief nummer 71 april 2017
Nieuwsbrief nummer 70 december 2016
Nieuwsbrief nummer 69 september 2016
Nieuwsbrief nummer 68 april 2016
Nieuwsbrief nummer 67 januari 2016
Nieuwsbrief nummer 66 oktober 2015
Nieuwsbrief nummer 65 augustus 2015
Nieuwsbrief nummer 64 april 2015
Nieuwsbrief nummer 63 december 2014
Nieuwsbrief nummer 62 september 2014
Nieuwsbrief nummer 61 mei 2014
Nieuwsbrief nummer 60 februari 2014
Nieuwsbrief nummer 59 december 2013
Nieuwsbrief nummer 58 september 2013
Nieuwsbrief nummer 57 mei 2013
Nieuwsbrief nummer 56 januari 2013
Nieuwsbrief nummer 55 augustus 2012
Nieuwsbrief nummer 54 april 2012
Nieuwsbrief nummer 53 januari 2012
Nieuwsbrief nummer 52 augustus 2011
Nieuwsbrief nummer 51 april 2011
Nieuwsbrief nummer 50 januari 2011
Nieuwsbrief nummer 49 augustus 2010
Nieuwsbrief nummer 48 april 2010
Nieuwsbrief nummer 47 januari 2010
Nieuwsbrief nummer 46 augustus 2009
Nieuwsbrief nummer 45 maart 2009
Nieuwsbrief nummer 44 januari 2009
Nieuwsbrief nummer 43 oktober 2008
Nieuwsbrief nummer 42 september 2008
Nieuwsbrief nummer 41 mei 2008
Nieuwsbrief nummer 40 februari 2008
Nieuwsbrief nummer 39 september 2007
Nieuwsbrief nummer 38 juni 2007
Nieuwsbrief nummer 37 maart 2007
Nieuwsbrief nummer 36 oktober 2006
Nieuwsbrief nummer 35 augustus 2006

 

Actueel

Klik hier voor het archief van de oudere nieuwsbrieven.