Nieuwsbrief nummer 79 december 2019

In deze nieuwsbrief treft u allerlei informatie aan over onze stichting: een korte terugblik op enkele bijzondere gebeurtenissen, het programma voor de komende maanden en een ‘Weetje’.
Het bestuur van de Stichting tot instandhouding van de begraafplaats Groenesteeg wenst alle donateurs prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling.
Als u de begraafplaats met het openbaar vervoer bezoekt, dan kunt u het beste buslijn 6 van Arriva (Leiden CS en Leyhof Leiderdorp v.v.) gebruiken en uitstappen aan de Zijlsingel.

Voorwoord van de voorzitter: Jaarwisseling

We staan op de drempel van het nieuwe jaar, een mooie gelegenheid om terug te blikken en vooruit te kijken. We kijken terug op een uitstekend jaar voor onze Stichting: veel belangstelling bij onze maandelijkse openstellingen, vooral bij de lezingen en het muzikale optreden.
Er waren lezingen over Diederik van Leyden Gael (Piet de Baar), Salomon van der Paauw (Jan Dröge) en de Dames Van Gogh (Willem-Jan Verlinden); voordrachten van Funeraire gedichten (Hans van der Veen) en Vrouwen over Rembrandt (Dik Kompier en Aaltje Knoop).
Daarnaast waren er twee natuurrondleidingen (IVN) en vier keer een thematische rondleiding (over Vrouwen, Medici, Fabrikanten en Hoogleraren). Op 3 november was er een dubbelconcert door musici van BplusC.
Onze vrijwilligers hebben dit jaar weer veel tot stand gebracht: de “Groenploeg” zorgde dat de dodenakker goed werd onderhouden, zowel het groen als de zerken, onze onderzoekers hebben inmiddels meer dan tachtig artikelen geschreven over personen die op Groenesteeg begraven liggen (zie www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/Nader belichte personen_2.htm).
Wij wensen u een goed uiteinde en een gelukkig nieuwjaar.

           
Lezing Salomon van der Paauw                  Lezing Dames van Gogh
           
Muziek van Bplus CVoordracht                   Vrouwen over Rembrandt

Zondag 12 januari 2020 om 14.30 uur: Lezing Anneke Jesse
“Architect H.J. Jesse, kleinzoon van een Leidse apotheker”

Architect Hendrik Johannes Jesse (1860-1943) heeft een aantal markante panden in Leiden en omgeving ontworpen (zie ook www.hj-jesse-architect.nl). Hij en zijn grootvader Roelof Jesse (1795-1858) zijn beiden in Zaltbommel geboren. Vragen zoals waarom zij naar Leiden zijn gekomen en wat zij zoal gedaan hebben zal worden beantwoord in deze lezing aan de hand van een uitgebreide PowerPoint. Zowel Hendriks ouders, grootouders en ook andere familieleden zijn op de begraafplaats Groenesteeg begraven. Over de spreekster: Anneke Jesse (1949) is geboren in Leiden aan de Rijnsburgerweg. Dochter van de Leidse ondernemer H.J. Jesse en kleindochter van de architect H.J. Jesse. Zij heeft een opleiding gevolgd tot docent textiele werkvormen en is gespecialiseerd in textiel technieken. Anneke heeft 35 jaar lesgegeven aan de middelbare school Keizer Karel College te Amstelveen. In 2008 is Anneke bestuurslid geworden bij de Historisch Begraafplaats Groenesteeg te Leiden. Na haar pensionering is zij ook vrijwilligerswerk gaan doen bij het Amsterdam Museum in het textieldepot met name kostuums en in het textieldepot van Museum Huis van Gijn in Dordrecht. De laatste jaren heeft zij meerdere lezingen gegeven over de architect H.J. Jesse in Leiden, Oegstgeest en Katwijk.


Architect H.J. Jesse 80 jaar (met gehoorapparaat)


Zondag 2 februari 2020 om 14.00 uur: Rondleiding
“Burgemeesters, apothekers en kunstenaars”

Deze rondleiding gaat langs de graven van een aantal burgemeesters, apothekers en kunstenaars die op Groenesteeg zijn begraven, zoals de burgemeesters Pieter Hubrecht, Louis de Laat de Kanter, graaf van Limburg Stirum, Paul du Rieu, Daniël Tieboel Siegenbeek en François Was; de apothekers Carel Naret Oliphant en Roelof Jesse; de musici Frans Coenen, Anna Schulz Lessig en Leander Schlegel; de schilders Jacobus Cornet, Floris Verster en de moeder van Vincent van Gogh. Op deze dag is de aula tussen 13.30 en 16.00 uur geopend.


Graf Frans Coenen

Zondag 8 maart 2020 om 14.00 uur: Rondleiding
“Vrouwen op Groenesteeg”

8 Maart is de internationale vrouwendag. Op deze dag er is een rondleiding langs de graven van een aantal meer en minder bekende vrouwen, die op Groenesteeg begraven zijn. Het betreft: de scheikundige Wouterina de Baat; de muziekleraressen Johanna Boekwijt, Johanna de Loos en Anna Schultz Lessig; Elisabeth de Goeie, moeder van een groot gezin en daarnaast maatschappelijk actief; Theodora Heintz, heldin van de ramp met het kruitschip; Martina Lindo met haar mooie grafmonument; de moeder van Abraham Kuyper, Henriëtte Hùber; de regentes van het St. Annahofje, Françoise Le Poole; Anna Groll, de stichtster van de Annakliniek; de schrijfster Wilhelmina Tuinstra-Temmink; de ‘moeder van de studerende meisjes’ Johanna van Manen; de moeder van Vincent van Gogh, Anna Carbentus; Hester van Dissel en Janneke Schaaff - in ’t Veld, resp. de eerste en de laatste die op Groenesteeg begraven zijn; de lerares Elize van Kaathoven; Johanna Drost, de stichtster van het Diaconessenhuis; Janke Vlaskamp, een negentiende eeuwse vrouw en moeder, en Jacqueline Blommestein, iemand met een ‘bijzonder levensverhaal’. Gezien het grote aantal vrouwen waar we aandacht aan willen schenken, zullen er twee parallelle rondleidingen worden gehouden. Op deze zondag is de aula tussen 13.30 en 16.00 uur geopend.

           
Anna Groll,                                               Anna Drost,
stichtster van de Annakliniek                      stichtster van het Diaconessenhuis


Zondag 22 maart 2020 (14.00 uur): IVN-wandeling

Onder deskundige leiding van enkele natuurgidsen van het IVN, afdeling Leiden, wordt op zondag 22 maart een natuurwandeling over de begraafplaats georganiseerd. Wij verwachten dat dit jaar de eerste stinzenplanten, waar-onder de voorjaarshelmbloem, als-mede de krokussen en helderblauwe scilla's, in bloei zullen staan. Ongetwijfeld zal er op deze wandeling al heel wat van de prille lente te genieten zijn. Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van de begraafplaats Groenesteeg.

IVN

Zondag 5 april 2019 om 14.00 uur: Rondleiding
“Symbolen, grafschriften en bijzondere graven”

Op zondag 5 april om 14.00 uur is er een rondleiding met als thema ‘Symbolen, grafschriften en monumentale graven’. Op begraafplaatsen komen we allerlei symbolen tegen. Deze drukken een bepaald begrip uit dat samenhangt met leven en dood. Zo staan op de palen bij het toegangshek van de Groenesteeg een vlinder en een omgekeerde fakkel. Op de begraafplaats zelf treffen we ook afgebroken zuilen, een engel, palmtakken en (gevleugelde) zandlopers aan. Ook is er een aantal graven met bijzondere opschriften, zoals “DIT GRAF MAG NOOYT WEDER GEOPEND WORDEN”. De begraafplaats Groenesteeg is als geheel een Rijksmonument, maar er zijn ook zeven graven die een aparte status als Rijksmonument hebben. Na een korte uitleg over de betekenis van de symbolen, grafschriften en Rijksmonumenten, zal er een rondleiding zijn langs een aantal graven met symbolen, opschriften en de Rijksmonumentenstatus. Op deze dag is de aula tussen 13.30 en 16.00 uur geopend.

           
Vlinder op toegangshek                                               Afgebroken zuiltjes


WEETJE: Muurgedicht hoek Groenesteeg - Herengracht

Leiden heeft veel muurgedichten. Dicht bij de begraafplaats, op de hoek van de Groenesteeg en de Herengracht staat het onderstaande gedicht, afkomstig van Josef Sarig (1944-1973) in een vertaling van Albert van der Heide. In dit gedicht beschrijft Sarig hoe hij op zijn oude dag de balans opmaakt. Zo ver kwam het nooit, deze veelbelovende musicus en dichter overleed op 29-jarige leeftijd bij het verdedigen van zijn land Israel.

Weegschaal
In mijn ouderdom zal ik in het grijs gaan,
als de gezichten van mijn vrienden er niet meer zijn,
en mijn bekenden - namen op steen.

En als deze stenen ondragelijk veel zullen zijn,
dan zal ik me bij hun gezelschap voegen,
en stil mijn muren sluiten.
Vorige Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief nummer 78 augustus 2019
Nieuwsbrief nummer 77 april 2019
Nieuwsbrief nummer 76 december 2018
Nieuwsbrief nummer 75 augustus 2018
Nieuwsbrief nummer 74 maart 2018
Nieuwsbrief nummer 73 december 2017
Nieuwsbrief nummer 72 september 2017
Nieuwsbrief nummer 71 april 2017
Nieuwsbrief nummer 70 december 2016
Nieuwsbrief nummer 69 september 2016
Nieuwsbrief nummer 68 april 2016
Nieuwsbrief nummer 67 januari 2016
Nieuwsbrief nummer 66 oktober 2015
Nieuwsbrief nummer 65 augustus 2015
Nieuwsbrief nummer 64 april 2015
Nieuwsbrief nummer 63 december 2014
Nieuwsbrief nummer 62 september 2014
Nieuwsbrief nummer 61 mei 2014
Nieuwsbrief nummer 60 februari 2014
Nieuwsbrief nummer 59 december 2013
Nieuwsbrief nummer 58 september 2013
Nieuwsbrief nummer 57 mei 2013
Nieuwsbrief nummer 56 januari 2013
Nieuwsbrief nummer 55 augustus 2012
Nieuwsbrief nummer 54 april 2012
Nieuwsbrief nummer 53 januari 2012
Nieuwsbrief nummer 52 augustus 2011
Nieuwsbrief nummer 51 april 2011
Nieuwsbrief nummer 50 januari 2011
Nieuwsbrief nummer 49 augustus 2010
Nieuwsbrief nummer 48 april 2010
Nieuwsbrief nummer 47 januari 2010
Nieuwsbrief nummer 46 augustus 2009
Nieuwsbrief nummer 45 maart 2009
Nieuwsbrief nummer 44 januari 2009
Nieuwsbrief nummer 43 oktober 2008
Nieuwsbrief nummer 42 september 2008
Nieuwsbrief nummer 41 mei 2008
Nieuwsbrief nummer 40 februari 2008
Nieuwsbrief nummer 39 september 2007
Nieuwsbrief nummer 38 juni 2007
Nieuwsbrief nummer 37 maart 2007
Nieuwsbrief nummer 36 oktober 2006
Nieuwsbrief nummer 35 augustus 2006

 

Actueel

Klik hier voor het archief van de oudere nieuwsbrieven.