Nieuwsbrief nummer 65 augustus 2015

In deze nieuwsbrief treft u weer informatie aan over onze stichting:
- een korte terugblik op enkele activiteiten van de afgelopen maanden;
- het programma van de openstellingen voor de komende maanden;
- een verzoek om uw donateursbijdrage over te maken en uw emailadres
  door te geven (indien nog niet gedaan);
- een ‘Weetje’ over de bomen op de begraafplaats.

Als u de begraafplaats met het openbaar vervoer bezoekt, dan kunt u het beste buslijn 6 van Arriva gebruiken en uitstappen aan de Zijlsingel. Deze bus rijdt tussen Leiden CS en Leyhof Leiderdorp v.v.

Voorwoord van de voorzitter: Dank aan onze donateurs!
Onlangs werd ik ergens in het centrum van Leiden aangesproken: “Wat doen jullie toch goed werk voor de begraafplaats Groenesteeg en wat fijn dat er zoveel belangstelling voor is” zei deze persoon tegen mij. Haar waren de vele activiteiten van de laatste tijd opgevallen. Zo’n compliment vinden wij als bestuur natuurlijk prettig om te horen. Tegelijk beseffen wij – en dat heb ik haar ook gezegd – dat wij dit alleen kunnen doen dankzij de financiële steun van een onze trouwe donateurs, die wij daarvoor zeer erkentelijk zijn. Daarom dat ik deze Nieuwsbrief begin met hen hiervoor veel dank te
zeggen. We hopen nog lang op uw steun te mogen rekenen.

Afsluiting van de restauratie

Op 30 april werd, na een restauratie van een jaar, onder grote belangstelling de begraafplaats symbolisch heropend door Frank de Wit (wethouder Leiden), Marijke van Dobben de Bruijn (namens de Provincie Zuid-Holland) en Lodewijk Kallenberg (voorzitter Stichting Groenesteeg). Na enkele korte toespraken werd door dit drietal met een grote schaar bij de monumentale beuk een lint doorgeknipt. Hierna was er een rondleiding met uitleg over wat er tijdens de restauratie was gebeurd.
De restauratie van de graven en het groen is zeer goed verlopen en de begraafplaats is weer in oude luister hersteld. Zo is onder meer een klein perkje aangelegd, dat er honderd jaar geleden was maar rond 1975 verloren was gegaan. Mocht u er na de restauratie nog niet zijn geweest, dan raden wij uw aan eens een kijkje te gaan nemen.


Eerbetoon aan Irawan Soejono

Op zondag 7 juni jl. werd in de aula door dr. Harry Poeze, schrijver van het boek "In het land van de overheerser, een lezing gegeven over Irawan Soejono, een Leids student en lid van het Indonesisch verzet tegen de bezetting van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Irawan was de stuwende kracht achter het illegale blad De Bevrijding en “Henk van de Bevrijding” was zijn schuilnaam. Op 13 januari 1945 werd hij door de Duitsers betrapt bij het vervoer op de fiets van een stencilmachine, waarop het blad was gedrukt. Hij ging er van door, maar werd op zijn vlucht door de Duitsers op de Boommarkt doodgeschoten. Op 18 januari kreeg hij een tijdelijk graf op de begraafplaats Groenesteeg. Na bijna twee jaar werd hij opgegraven en alsnog in Westerveld gecremeerd.
Na de lezing zijn de aanwezigen naar de plek gegaan waar hij destijds was begraven en hebben daar bloemen gelegd bij de gedenksteen, die er onlangs is geplaatst.

Van de penningmeester: betaling contributie en belastingaftrek

Wij vragen via deze nieuwsbrief de donateurs die dit nog niet hebben gedaan om hun contributie over 2015 over te maken op IBAN rekeningnummer NL49INGB0004285277 t.n.v. Stichting tot instandhouding begraafplaats Groenesteeg Leiden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. De minimum contributie bedraagt € 12, maar voor een extra bijdrage zijn wij u natuurlijk bijzonder erkentelijk. Donateurs voor het leven zijn uiteraard geen contributie verschuldigd.
Donateur voor het leven worden is fiscaal aantrekkelijk. U wordt donateur voor het leven door eenmalig het bedrag van € 144 over te maken. Omdat onze Stichting als ANBI is genoteerd is deze gift voor 125%, dus voor € 180, aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Wellicht dat dit voor u een interessante optie is. Mocht dit zo zijn, laat het ons weten.
Nieuwe donateurs
We hebben momenteel ongeveer 200 donateurs en zouden er graag wat nieuwe bij willen hebben. Vandaar een oproep aan de huidige donateurs om ons daarbij te helpen. Wellicht kunt u familieleden of kennissen er
toe overhalen om ook donateur te worden: we zullen u en hen er dankbaar voor zijn.

Van de secretaris: doorgeven van uw emailadres

De nieuwsbrief wordt per email verstuurd naar de donateurs met een ons bekend emailadres. Via de email kunnen wij u ook eenvoudig tussentijds informeren over bepaalde zaken. Zo worden donateurs ongeveer een week van te voren herinnerd aan activiteiten zoals openstellingen. Inmiddels hebben we van ongeveer 65% van de donateurs een emailadres, maar we streven naar een hoger percentage. Wij stellen het daarom zeer op prijs als u, indien u dat nog niet heeft gedaan (u heeft dan deze nieuwsbrief per post ontvangen), uw emailadres doorgeeft aan secretariaatgroenesteeg@gmail.com. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.


Openstellingen en rondleidingen in de maanden augustus, september, oktober en november

Zondag 16 augustus om 14.00 uur: Rondleiding ‘Burgemeesters, apothekers en kunstenaars’
Deze rondleiding gaat langs de graven van een aantal burgemeesters, apothekers en kunstenaars die op Groenesteeg zijn begraven, zoals de burgemeesters Louis de Laat de Kanter, de graaf van Limburg Stirum, Daniël Tieboel Siegenbeek en François Was; de apothekers Carel Naret Oliphant en Roelof Jesse; de musici Frans Coenen, Anna Schulz Lessig en Leander Schlegel; de schilders Jacobus Cornet, Floris Verster en de moeder van Vincent van Gogh.

Zondag 6 september om 14.00 uur: Rondleiding ‘Bijzondere personen op Groenesteeg’
Deze rondleiding gaat langs de graven van een aantal bijzondere personen die op Groenesteeg zijn begraven, zoals de ouders van Abraham Kuyper; de moeder van Vincent van Gogh; de stichtster van de Annakliniek Anna Groll; de stadsarchitecten Salomon van der Paauw en Jan Willem Schaap; de ‘redder van Leiden’ Diederik van Leyden Gael; de ingenieur Elie van Dissel; de dominee Hagen; de verzetsheld Irawan Soejono en de pedagoog Haanstra.

Zondag 27 september om 14.00 uur: IVN wandeling Onder de deskundige leiding van enkele natuur- gidsen van de IVN afdeling Leiden, wordt een natuurwandeling over de begraafplaats gehouden. Ongetwijfeld zal er op deze wandeling al heel wat van de typische najaarssfeer op Groenesteeg te genieten zijn, wellicht in een najaarszonnetje, zoals op bijgaande foto. Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van de begraafplaats aan het einde van de Groenesteeg. Het bestuur van de Stichting Groene- steeg beveelt deze IVN-wandeling van harte bij u aan.

Zondag 11 oktober om 14.00 uur: Rondleiding ‘Leidse hoogleraren’
Deze rondleiding gaat langs de graven van een aantal Leidse hoogleraren die op Groenesteeg begraven zijn, zoals de arabisten De Goeje en Snouck Hurgronje, de astronomen Kaiser en van de Sande Bakhuyzen, de historicus Fruin, de archeologen Reuvens en Holwerda, de juristen van Boneval Faure en Greven, de hoogleraren Natuurlijke Historie Temminck, Schlegel en van der Hoeven, de medici Simon Thomas en du Pui, en de neerlandicus de Vries.

Zondag 1 november om 14.30 uur: Allerzielenconcert op Groenesteeg (onder voorbehoud)
Allerzielen – eigenlijk op 2 november - is een dag waarop in vele culturen en religies de overleden familieleden en vrienden worden herdacht. De herdenkingsrituelen lopen uiteen van uitbundige Fiëstas en grafmaaltijden in Mexico tot ingetogen religieuze bijeenkomst, zoals in de katholieke kerken.
In de laatste jaren lijken in ons land steeds meer mensen binnen en buiten religieus verband Allerzielen daadwerkelijk te gedenken. Men bezoekt graven van familieleden en legt er bloemen neer.
Het bestuur van onze stichting onderzoekt momenteel de mogelijkheid om in het kader van Allerzielen op zondag 1 november a.s. om 14.30 uur een kort concert op de begraafplaats te organiseren. Dat zal bij mooi weer buiten in de zgn. draaicirkel plaatsvinden en bij slecht weer in de aula.  Een mooi moment van contemplatie passend in de stijl en atmosfeer van onze begraafplaats.
Of het concert ook daadwerkelijk doorgaat en wie de uitvoerenden zullen zijn zal via onze website, de emailadressen van de donateurs en de media worden bekendgemaakt.


Weetje’ over bomen op Groenesteeg
Op de Historische begraafplaats Groenesteeg staan mooie oude bomen en sinds de laatste restauratie is er ook een aantal nieuwe bomen geplant. Vrijwilligers van onze Stichting zijn bezig de bomen per grafveld te fotograferen en de Nederlandse namen op te schrijven. Zij doen dit met behulp van het zogenaamde Beheerplan Groen van de begraafplaats, waarin alleen de Latijnse namen zijn vermeld.
In dit “Weetje” beschrijven we de bomen in vak F, gelegen direct achter de aula, een vak met zandgraven.

 

      

Vak F                                                                       Prieelberk

Zoals u op bovenstaande figuur links kunt zien, bevinden zich in dit vak zeven bomen tussen de zandgraven, in het groenplan aangeduid met de nummers 158 tot en met 164. De graven liggen strak in rijen waar geen paden doorheen lopen. Als je bedenkt dat deze bomen “klein” zijn aangeplant, vraag je je af of de mensen zich vroeger gerealiseerd hebben hoe groot de bomen zouden worden. Deze bomen in vak F staan een deel van de dag in de schaduw van de grote bomen van grafveld B. Op de foto rechts ziet u de fraaie Prieelberk (nr. 161). Deze boom komt u als eerste tegen als u vanuit de aula linksaf het hoofdpad naar de draaicirkel oploopt.

Nr.

Latijnse naam

Nederlandse naam

Oorsprong

158

Fraxinus excelsior pendula

Treures

Europa

159

Fraxinus excelsior pendula

Treures

Europa

160

Ilex aquifolium

Hulstboom

Europa

161

Betula pendula Youngii

Prieelberk

Europa

162

Fraxinus excelsior

Gewone Es

Europa

163

Betula jaquemontii

Witte Himalayaberk

Himalaya gebied

164

Sophora japonica

Honingboom

China en Korea

 

Vorige Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief nummer 64 april 2015
Nieuwsbrief nummer 63 december 2014
Nieuwsbrief nummer 62 september 2014
Nieuwsbrief nummer 61 mei 2014
Nieuwsbrief nummer 60 februari 2014
Nieuwsbrief nummer 59 december 2013
Nieuwsbrief nummer 58 september 2013
Nieuwsbrief nummer 57 mei 2013
Nieuwsbrief nummer 56 januari 2013
Nieuwsbrief nummer 55 augustus 2012
Nieuwsbrief nummer 54 april 2012
Nieuwsbrief nummer 53 januari 2012
Nieuwsbrief nummer 52 augustus 2011
Nieuwsbrief nummer 51 april 2011
Nieuwsbrief nummer 50 januari 2011
Nieuwsbrief nummer 49 augustus 2010
Nieuwsbrief nummer 48 april 2010
Nieuwsbrief nummer 47 januari 2010
Nieuwsbrief nummer 46 augustus 2009
Nieuwsbrief nummer 45 maart 2009
Nieuwsbrief nummer 44 januari 2009
Nieuwsbrief nummer 43 oktober 2008
Nieuwsbrief nummer 42 september 2008
Nieuwsbrief nummer 41 mei 2008
Nieuwsbrief nummer 40 februari 2008
Nieuwsbrief nummer 39 september 2007
Nieuwsbrief nummer 38 juni 2007
Nieuwsbrief nummer 37 maart 2007
Nieuwsbrief nummer 36 oktober 2006
Nieuwsbrief nummer 35 augustus 2006

 

Actueel

Klik hier voor het archief van de oudere nieuwsbrieven.